Opwekking 610 - Als gebed de hemel raakt


Wij staan voor uw troon, almachtig God
En wij bidden U, genees ons land.
Vader breng vernieuwing in ons hart
Zodat mensen zien hoe groot U bent.

Opwekking 210 - Wie is aan U gelijk onder de goden, Heer?

 

Wie is aan U gelijk onder de goden, Heer?

Wie is aan U gelijk heerlijk in heiligheid

machtig in daden, roemrijk in wond'ren.

Wie is aan U gelijk?

Wie is aan U gelijk onder de goden, Heer?

Wie is aan U gelijk heerlijk in heiligheid

machtig in daden, roemrijk in wond'ren.

Wie is aan U gelijk?

Opwekking 608 - Waai met Uw Geest, Heer

 

Waai met uw Geest, Heer, op dit moment.
Toon in ons midden, hoe machtig U bent.
Vol van verlangen roepen wij uit:

Opwekking 208 - En ik zag en hoorde een stem

En ik zag en hoorde een stem
van vele, vele engelen rondom de troon,
en de dieren en de oudsten,
en 't getal van hen was
tienduizend maal tienduizend
en duizenden duizenden
zeggende met luider stem:
Lof en eer, en heerlijkheid en de kracht
zij aan Hem, die zit op de troon
en zij aan het Lam voor eeuwig en eeuwig.
Waardig is het Lam, dat is geslacht.

Opwekking 607 - Machtige Redder

 

Elke dag wil ik zingen van uw liefde

Blijf ik blij bij de bron van levend liefde

Want in mijn diepste nood

Was U daarbij

Opwekking 207 - Mijn God, ik zal U verhogen

 

Mijn God, ik zal U verhogen,

uw naam zal 'k prijzen altijd

en elke dag wil ik loven

uw macht, uw majesteit.

Uw koningschap is voor eeuwig,

uw heerschappij onbeperkt.

Ik wil de mensen vertellen

al wat uw hand heeft bewerkt.

Opwekking 606 - Veilig, veilig, veilig rustend in Uw armen, Heer

 

Veilig, veilig, veilig rustend in Uw armen, Heer. (2x)

 

O, hart vol zorg, wat drukt je neer?

Is het de last die je opneemt telkens weer?

Geef Hem je lasten, want Hij is trouw.

Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou.

Opwekking 206 - Dank U Jezus

 

Dank U Jezus, dank U Jezus,

dank U Heer, U houdt van mij.

Dank U Jezus, dank U Jezus,

dank U Heer, U houdt van mij.

Opwekking 605 - Geef ons een lofgewaad, Heer

Geef ons een lofgewaad, Heer

in plaats van neerslachtigheid.

Giet uw vreugdolie nu uit over ons.

 

Geeft ons een lofgewaad, Heer

in plaats van neerslachtigheid.

Uw vreugde is onze kracht,

is onze kracht.

Meer artikelen...

 1. Opwekking 204 - Maak mij zoals U
 2. Opwekking 603 - Ruil je rouwkleed in
 3. Opwekking 203 - Ik wil U prijzen Heer
 4. Opwekking 602 - Vrede van God
 5. Opwekking 202 - De Heer leert hoe ik strijden moet
 6. Opwekking 601 - Deel door ons Uw liefde uit
 7. Opwekking 201 - Wij danken U, Heer God almachtig
 8. Opwekking 600 - Open mijn ogen
 9. Opwekking 200 - Gelooft zijt Gij, o Heer
 10. Opwekking 599 - Kom tot de Vader
 11. Opwekking 199 - Eer aan het Lam, eer aan het Lam
 12. Opwekking 598 - Machtige Heer, grote Verlosser
 13. Opwekking 198 - Laat ons loflied voor U zijn
 14. Opwekking 597 - Uw liefde is zo prachtig
 15. Opwekking 197 - Heer, U bent wonderschoon
 16. Opwekking 596 - Uw liefde, stralen als de zon
 17. Opwekking 196 - Zing een lied tot de Heer
 18. Opwekking 595 - Licht van de wereld
 19. Opwekking 195 - U, o Heer, bent een schild rondom mij
 20. Opwekking 594 - U bent 'Ik ben' op de troon
 21. Opwekking 593 - Lam van God
 22. Opwekking 194 - U maakt ons één
 23. Opwekking 193 - Toon ons Uw macht, o God
 24. Opwekking 592 - God van Licht
 25. Opwekking 192 - Ik kom in Uw heiligdom binnen
 26. Opwekking 591 - Ik zie de Heer gezeten op de troon
 27. Opwekking 191 0 Kom en prijs de Here, onze God
 28. Opwekking 590 - O, mijn ziel, sta op en prijs je Maker
 29. Opwekking 190 - Waarlijk, mijn ziel
 30. Opwekking 589 - Ik wil juichen voor U, mijn Heer
 31. Opwekking 189 - Zegen ons Heer
 32. Opwekking 588 - Er is geen vriend zo trouw als Jezus
 33. Opwekking 188 - Laat de heerlijkheid des Heren
 34. Opwekking 587 - U geeft een nieuw lied in mijn mond
 35. Opwekking 187 - Open mijn ogen
 36. Opwekking 586 - Heel de schepping geeft U eer
 37. Opwekking 186 - Hoe lieflijk op de bergen zijn de voeten
 38. Opwekking 585 - Er is een dag
 39. Opwekking 185 - Jezus is de Heer, Koning voor altijd
 40. Opwekking 584- Zo machtig, zo waardig
 41. Opwekking 184 - Wie op de Heer vertrouwen
 42. Opwekking 583 - Machtige Heer en God
 43. Opwekking 183 - U mag ik kennen, o Heer
 44. Opwekking 582 - Jezus, alles geef ik U
 45. Opwekking 182 - O, Heer, U bent mijn God
 46. Opwekking 581 - Ik wil heel dicht bij U zijn
 47. Opwekking 181 - Majesteit
 48. Opwekking 580 - Jezus, Hij kwam
 49. Opwekking 180 - Bron van licht en leven
 50. Opwekking 579 - Dank U, dank U voor Uw kostbare bloed
 51. Opwekking 179 - 'k Hef mijn roep tot U, o Heer
 52. Opwekking 578 - U redde mij en riep mijn naam
 53. Opwekking 178 - Waardig, o waardig bent U, Heer
 54. Opwekking 577 - Jezus, allerhoogste Naam
 55. Opwekking 177 - Bedenk al wat waar is, al wat waardig
 56. Opwekking 576 - Als wij samen U aanbidden
 57. Opwekking 176 - U bent mijn schuilplaats, Heer
 58. Opwekking 575 - Jezus alleen, ik bouw op Hem
 59. Opwekking 175 - In de stilte van mijn hart
 60. Opwekking 574 - Groot is Hij
 61. Opwekking 174 - Juicht, want Jezus is Heer
 62. Opwekking 573 - We zijn hier bij elkaar
 63. Opwekking 173 - Heilig is de Heer
 64. Opwekking 572 - Als wij U aanbidden
 65. Opwekking 172 - Heer, ik verheug m' in U en ik juich
 66. Opwekking 571 - Dit is de dag die de Heer ons geeft
 67. Opwekking 171 - Door mijn God, zal 'k strijdend voorwaarts gaan
 68. Opwekking 570 - Dit is de tijd van Elia
 69. Opwekking 170 - Jezus, Jezus, Jezus
 70. Opwekking 569 - Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer
 71. Opwekking 169 - Ik leef omdat mijn Heer is verrezen
 72. Opwekking 268 - Vier nu feest, geef Hem eer
 73. Opwekking 168 - Wij zien Jezus, wij zien Jezus
 74. Opwekking 567 - Jezus, Jezus, Heiland
 75. Opwekking 167 - Samen in de Naam van Jezus
 76. Opwekking 566 - Ik verlang naar Uw aanwezigheid
 77. Opwekking 166 - U bent de grote Koning
 78. Opwekking 565 - Geest van God, blaas op mij
 79. Opwekking 165 - Omdat we in U geloven
 80. Opwekking 564 - Ik loop de wedloop die voor mij ligt
 81. Opwekking 164 - Let us adore, the everliving God
 82. Opwekking 563 - I have a light and it always shines
 83. Opwekking 163 - O, Heer, U bent groot en almachtig
 84. Opwekking 562 - U noemde mij bij mijn naam
 85. Opwekking 162 - 'k Zal U loven, o Heer
 86. Opwekking 561 - Hier aan Uw voeten, Heer
 87. Opwekking 161 - Heer, geef mij ook Uw waterbronnen
 88. Opwekking 560 - Mijn eerste liefde doet vuur oplaaien
 89. Opwekking 160 - Don't build youre house on the sandy land
 90. Opwekking 559 - Schijn met Uw licht in mijn hart, Heer
 91. Opwekking 159 - Here der heren, Koning der koningen
 92. Opwekking 558 - Wij zijn als adem, U was er altijd
 93. Opwekking 158 - Gij zijt mijn God, U zal ik loven
 94. Opwekking 557 - Laat Uw glorie zien
 95. Opwekking 157 - Ik verblijd mij zeer in de Heer
 96. Opwekking 556 - Prijst God Die ons het leven geeft
 97. Opwekking 156 - Ik wil zingen van mijn Heer
 98. Opwekking 555 - Ik geloof in het bloed van Jezus
 99. Opwekking 155 - Hij is de Almachtige
 100. Opwekking 554 - Ik weet: Hij heeft mij gered
 101. Opwekking 154 - Weest stil en weet dat Ik ben uw God
 102. Opwekking 553 - Laat het feest zijn in de huizen
 103. Opwekking 153 - Prijst de Heer, want de Heer is goed
 104. Opwekking 552 - Als mijn volk zich vernedert voor Mij
 105. Opwekking 152 - O komt, prijst de Heer
 106. Opwekking 551 - Ik zie uit naar die dag
 107. Opwekking 151 - Laat ons juichen, laat ons zingen
 108. Opwekking 550 - Liefdevol, trekt U mij dicht aan Uw hart
 109. Opwekking 150 - Ik hou van U en 'k verhef mijn stem
 110. Opwekking 549 - Ik kniel neer en belijd
 111. Opwekking 149 - Heer, U riep mij
 112. Opwekking 548 - De muziek vervaagt
 113. Opwekking 148 - Gods volk wordt uitgeleid
 114. Opwekking 547 - Ik kan wel blijven zingen
 115. Opwekking 147 - Father, we love You
 116. Opwekking 546 - Nabij Gods hoog verheven troon
 117. Opwekkign 146 - Immanuël, Immanuël
 118. Opwekking 545 - Jezus, Heer, wanneer ik aan Uw offer denk
 119. Opwekking 145 - U zal ik loven, Heer
 120. Opwekking 544 - Meer dan rijkdom, meer dan macht
 121. Opwekking 144 - Want uit Hem en door Hem
 122. Opwekking 543 - U bent de Heer die ik dien
 123. Opwekking 143 - De Heer, uw God, is in uw midden
 124. Opwekking 542 - God van trouw
 125. Opwekking 142 - 'k Vertrouw op U, o Heer mijn God
 126. Opwekking 541 - Almachtig God Die mij bevrijdt
 127. Opwekking 141 - He is the King of kings
 128. Opwekking 540 - Kom, laten wij aanbidden
 129. Opwekking 140 - Hemelse Vader, wat een liefde bent U
 130. Opwekking 539 - Kom, nu is de tijd: Aanbid Hem
 131. Opwekking 139 - In moments like these
 132. Opwekking 538 - De Koning komt, dit is het uur
 133. Opwekking 138 - Kom maar, wees blij en verheugd
 134. Opwekking 537 - Ere zij God
 135. Opwekking 137 - King of kings and Lord of lords
 136. Opwekking 536 - Hoe lang heeft de mensheid gebeden
 137. Opwekking 136 - Abba Vader
 138. Opwekking 535 - In het stro van een geleende kribbe
 139. Opwekking 135 - Halleluja, halleluja, Hij regeert, Hij regeert
 140. Opwekking 534 - Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
 141. Opwekking 134 - De Heer is mijn Licht
 142. Opwekking 533- Eén klein kind
 143. Opwekking 133 - Hoe lieflijk is Uw woning
 144. Opwekking 532 - Wees gerust, wees gerust
 145. Opwekking 132 - Verhoogt de Here, onze God
 146. Opwekking 531 - Immanuël, o Immanuël
 147. Opwekking 131 - U komt de eer en glorie toe
 148. Opwekking 530 - Bewijst nu eer aan Jezus Naam
 149. Opwekking 130 - Wij prijzen U als Here
 150. Opwekking 529 - Komt, laten wij aanbidden
 151. Opwekking 129 - Ruach, Ruach, Ruach
 152. Opwekking 528 - Hoor, de engelen zingen de eer
 153. Opwekking 128 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 154. Opwekking 527 - Licht in de nacht
 155. Opwekking 127 - Wij eren en aanbidden U
 156. Opwekking 526 - Goed nieuws, goed nieuws
 157. Opwekking 126 - Jezus vol liefde
 158. Opwekking 525 - Jubel het uit
 159. Opwekking 125 - Heer, ik kom tot U
 160. Opwekking 523 - Laat ieder het horen
 161. Opwekking 124 - Ik bouw op U
 162. Opwekking 524 - Als 's morgens de zon opgaat
 163. Opwekking 123 - Groot is Uw trouw, o Heer
 164. Opwekking 522 - Er komt een tijd van grote opwekking
 165. Opwekking 122- Ik vermag alle dingen
 166. Opwekking 521 - U zorgt voor heel de schepping
 167. Opwekking 121- De Here is mijn Herder
 168. Opwekking 520 - Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
 169. Opwekking 120 - Want U, o Heer, bent God
 170. Opwekking 519 - Ik vertrouw op U
 171. Opwekking 119 - Ik zal loven, Here
 172. Opwekking 518 - Heer, U doorgrondt en kent mij
 173. Opwekking 118 - Vader, maak ons één
 174. Opwekking 517 - Gezegend zijn zij
 175. Opwekking 117 - In het midden der gemeente
 176. Opwekking 116 - Jezus, Naam boven alle naam
 177. Opwekking 515 - Look what the Lord has done
 178. Opwekking 115 - Heilig, heilig, heilig
 179. Opwekking 514 - I went to the enemy's camp
 180. Opwekking 114 - Looft de Heer, want Hij is goed
 181. Opwekking 513 - Halleluja, de Heer regeert
 182. Opwekking 113 - Al moet ik door het druk verkeer
 183. Opwekking 512 - Wij verhogen U
 184. Opwekking 112 - 'k Ben zo gelukkig
 185. Opwekking 511- Heer van genade
 186. Opwekking 111 - U houdt Uw hand, grote God, op deez' aard
 187. Opwekking 510 - Dit is mijn verlangen
 188. Opwekking 110 - Jezus roept mij, ik zal volgen
 189. Opwekking 509 - Zo lief had God de Vader ons
 190. Opwekking 109 - Wij zingen van Jezus
 191. Opwekking 508 - God is zo groot, oneindig groot
 192. Opwekking 108 - Prijst Hem, prijst Hem
 193. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 194. Opwekking 106 - Gezegend Hij, die komt
 195. Opwekking 505 - Vader van de schepping
 196. Opwekking 105 - Alles wat ik heb
 197. Opwekking 504 - Hoor, een roep klinkt wereldwijd
 198. Opwekking 104 - Weet je wel, o christen
 199. Opwekking 103 - David met zijn slinger
 200. Opwekking 502 - Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
 201. Opwekking 102 - Jezus leeft in eeuwigheid
 202. Opwekking 501- Vader, mijn God, ik aanbid U
 203. Opwekking 101 - Ik ben zo blij, dat 'k een kind van de Heer mag zijn
 204. Opwekking 500 - Heer ik prijs Uw Naam
 205. Opwekking 100 - Hosanna, halleluja
 206. Opwekking 499 - Zie het Lam van God: Hij nadert
 207. Opwekking 99 - Volgen wil ik U, trouwe Heer
 208. Opwekking 498 - Er is een stad met gouden straten
 209. Opwekking 98 - Eens was ik onverschillig
 210. Opwekking 497 - Ik wil leven door Uw Geest
 211. Opwekking 97 - De vensters des hemels zijn open
 212. Opwekking 496 - Kadosh, kadosh, kadosh
 213. Opwekking 96 - Ik vouw mijn handen Heer
 214. Opwekking 495 - Hemelse Vader, door Uw genade
 215. Opwekking 95 - Als j' een echte christen bent
 216. Opwekking 494 - Soms als ik Uw liefde voel
 217. Opwekking 94 - Heel mijn leven wil ik wijden
 218. Opwekking 493 - Jezus, wat een heerlijke Naam
 219. Opwekking 93 - Jezus overwon de dood
 220. Opwekking 492 - Wie kleurt de zon als de dag openbloeit
 221. Opwekking 92 - Geef mij olie in mijn lamp
 222. Opwekking 491 - Kom, wees blij in de Heer al Zijn kinderen
 223. Opwekking 91 - Jezus houdt van alle kleine kinderen
 224. Opwekking 490 - Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
 225. Opwekking 90 - Daarginds ver in de hemel
 226. Opwekking 489 - Wij willen U ontmoeten
 227. Opwekking 89 - Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
 228. Opwekking 488 - Heer, ik kom tot U
 229. Opwekking 88 - Een rivier vol van vrede
 230. Opwekking 487 - O Heer, giet een stroom van levend water over ons uit
 231. Opwekking 87 - Alle kind'ren mogen komen
 232. Opwekking 486 - Wij zijn Gods kind'ren
 233. Opwekking 86 - Zing en speel tot eer van Hem
 234. Opwekking 485 - Er is een plaats waar de Heer ons zegent
 235. Opwekking 85 - Eenmaal zullen wij de Koning zien
 236. Opwekking 484 - Ik wil altijd zijn waar U bent
 237. Opwekking 84 - Hij wordt mij liever ied're dag
 238. Opwekking 483 - O, zie de Heer zit op zijn troon
 239. Opwekking 83 - Hij die gelooft, Hij die gelooft
 240. Opwekking 482 - De Heer onze God, Hij is Koning
 241. Opwekking 82 - Komt, laat ons zingen vandaag
 242. Opwekking 481 - Ik aanbid U
 243. Opwekking 81 - Waardig is het Lam
 244. Opwekking 480 - U stierf voor mij, mijn Jezus
 245. Opwekking 80 - Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich
 246. Opwekking 479 Wij zijn meer dan overwinnaars
 247. Opwekking 79 - Tot U, o God, hef ik op mijn ziele
 248. Opwekking 478 - Spee nu luid op de trompet
 249. Opwekking 78 - Halleluja, looft God in Zijn heiligdom
 250. Opwekking 477 - Jezus, wij vieren dat U overwon
 251. Opwekking 77 - Wij zijn allen hier bijeen
 252. Opwekking 476 - O, wat een machtige God
 253. Opwekking 76 - Maar Gij, Heer, zijt een schild
 254. Opwekking 475 - Majesteit, Koning in heerlijkheid
 255. Opwekking 74 - Heer, we zijn hier saamgekomen
 256. Opwekking 473 - Zing een heerlijk lied van vreugde
 257. Opwekking 73 - Wat een plezier heeft het meisje in de reidans
 258. Opwekking 472 - Blaas met de adem van Uw Geest op ons
 259. Opwekking 72 - Vanwaar de zon opgaat
 260. Opwekking 471 - Heer, raak mijn hart aan
 261. Opwekking 71 - Jezus leeft in eeuwigheid
 262. Opwekking 470 - Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
 263. Opwekking 70 - Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
 264. Opwekking 469 - Halleluja, Jezus Christus leeft!
 265. Opwekking 69 - 'k Heb je lief met de liefde van de Heer
 266. Opwekking 468 - Wij willen dat Jezus wordt verhoogd
 267. Opwekking 68 - Zing halleluja voor de Heer
 268. Opwekking 467 - Wij zijn zout en wij zijn licht
 269. Opwekking 67 - Het is goed, ja 't is goed
 270. Opwekking 466 - Wandel in het licht
 271. Opwekking 66 - Komt, prijst de Heer
 272. Opwekking 465 - Ik prijs U Heer, God van 't heelal
 273. Opwekking 65 - Loof de Here, mijn ziel
 274. Opwekking 464 - Wees stil voor het aangezicht van God
 275. Opwekking 64 - Beter dan 't leven, is Uw genade
 276. Opwekking 463 - Vader, daal nu met Uw Geest neer
 277. Opwekking 63 - Prijs de Here met elkander
 278. Opwekking 462 - Aan Uw voeten, Heer
 279. Opwekking 62 - Gods lof wil 'k zingen, met die woorden
 280. Opwekking 461 - Mijn Jezus, mijn Redder
 281. Opwekking 61 - Prijst met ons de Heer
 282. Opwekking 460 - Wat mij dierbaar was
 283. Opwekking 60 - Voor Uw liefde, Heer Jezus
 284. Opwekking 459 - Levend water, verfrissend, vrij
 285. Opwekking 59 - Mogen de woorden van mijn mond
 286. Opwekking 458 - De Heer is hier in glorie en luister
 287. Opwekking 58 - Vrede zij u
 288. Opwekking 457 - Kom prijs de Heer
 289. Opwekking 57 - Prijst de Naam van Jezus
 290. Opwekking 456 - Niet de macht van wapenen
 291. Opwekking 56 - Zijn Naam is hogeer dan ieder ander
 292. Opwekking 455- Wij gaan door over grenzen
 293. Opwekking 55 - Groot is de Heer
 294. Opwekking 454 - Zegen, aanbidding
 295. Opwekking 54 - Looft de Here, alle gij volken
 296. Opwekking 453 - Jezus, Jezus, heilige gezalfde Heer
 297. Opwekking 53 - Zingt de Here een nieuw lied
 298. Opwekkign 452 - Kom, o Heil'ge Geest van God
 299. Opwekking 52 - Gij zijt waardig
 300. Opwekking 451 - Ik hef mijn ogen
 301. Opwekking 51 - Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
 302. Opwekking 450 - Jezus regeert op Zijn eeuwige troon
 303. Opwekking 50 - 'k Wil U prijzen, o Heer
 304. Opwekking 49 - Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige heerst
 305. Opwekking 448 - Hij, die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij
 306. Opwekking 48 - Dank U Jezus
 307. Opwekking 447 - Ik ben vrijgekocht
 308. Opwekking 47 - Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen
 309. Opwekking 446 - Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
 310. Opwekking 445 - Bron van levend water
 311. Opwekking 46 - Vader, ik aanbid U
 312. Opwekking 45 - Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
 313. Opwekking 444 - Heel mijn ziel roept naar U
 314. Opwekking 44- Geprezen zij de Heer
 315. Opwekking 443 - U wachtte niet op mij
 316. Opwekking 43 - In Gods overwinning
 317. Opwekking 442 - Prijst Hem, prijst Hem
 318. Opwekking 42 - 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
 319. Opwekking 441 - De kracht van Jezus is wondergroot
 320. Opwekking 41- Love is the flag, flown high
 321. Opwekking 440 - Machtig zijn al Uw daden, Heer
 322. Opwekking 40 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 323. Opwekking 439 - Machtig is de Naam van de Heer
 324. Opwekking 39 - Heilig, heilig
 325. Opwekking 438 - Ik buig neer
 326. Opwekking 38 - Halleluja, halleluja
 327. Opwekking 437 - Verhoog de Here God
 328. Opwekking 37 - Halleluja, Hij stierf voor mij
 329. Opwekking 436 - Onze Vader in de hemel
 330. Opwekking 36 - Roep Mij toch aan
 331. Opwekking 435 - Heer, Uw Koninkrijk breekt baan met kracht
 332. Opwekking 35 - Klapt in de handen, alle mensen
 333. Opwekking 434 - Tot Zijn eer en heerlijkheid
 334. Opwekking 34 - Hine ma tov uma nayim
 335. Opwekking 433 - Groter is Hij die in mij is
 336. Opwekking 33 - Prijst God
 337. Opwekking 432 - Kom en prijs
 338. Opwekking 32 - Dit is de dag die de Heer ons geeft
 339. Opwekking 431 - Laat een loflied op je lippen zijn
 340. Opwekking 31 - O, how I love Jesus
 341. Opwekking 430 - Heer ik prijs Uw grote Naam
 342. Opwekking 30 - Ik heb een loflied in mijn hart
 343. Opwekking 429 - God wijst mij een weg
 344. Opwekking 29 - Praise the Lord from whom
 345. Opwekking 428 - Genade, zo oneindig groot
 346. Opwekking 28 - Als Gods Geest waarlijk in ons woont
 347. Opwekking 427 - Maak mij rein voor U
 348. Opwekking 27 - Leid mij Heer, o machtig Heiland
 349. Opwekking 426 - Ja, ik geloof in Jezus
 350. Opwekking 26 - Gods weg is de beste
 351. Opwekking 425 - Er is geen grens aan de liefde van Jezus
 352. Opwekking 25 - Laat ons met elkander
 353. Opwekking 424 - Ik wil zingen voor de Koning
 354. Opwekking 24 - Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer
 355. Opwekking 423 - Ik zing en juich voor mijn Verlosser
 356. Opwekking 23 - Ik weet, dat God de weg mij banen zal
 357. Opwekking 422 - U wil ik kennen
 358. Opwekking 22 - In de Naam van Jezus
 359. Opwekking 421 - Ja, ik wil U volgen, 'k volg U Heer
 360. Opwekking 21 - Ik dank U, dank U Jezus
 361. Opwekking 420 - Geen andere naam dan de naam van Jezus
 362. Opwekking 20 - Niemand anders dan Jezus
 363. Opwekking 419 - U bent God, en wij prijzen U
 364. Opwekking 19 - He brought me to His banqueting table
 365. Opwekking 418 - Als ik opzie naar Uw heiligheid
 366. Opwekking 18 - Zijn goedheid en genade
 367. Opwekking 417 - Heer, U draagt de hoogste kroon
 368. Opwekking 17 - Ja, God is goed
 369. Opwekking 416 - Jezus is Koning over de aarde
 370. Opwekking 16 - Hij is getrouw en nimmer falend
 371. Opwekking 415 - Toon je dank aan de Heer
 372. Opwekking 15 - Jesus' love is very wonderful
 373. Opwekking 414 - U zond Uw Zoon, onschuldig, rein
 374. Opwekking 14 - The joy of the Lord is my strenght!
 375. Opwekking 413 - Hoe kom ik van zonde vrij?
 376. Opwekking 13 - Jezus, Hij is Koning
 377. Opwekking 412 - Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt
 378. Opwekking 12 - All over the world the Spirit is moving
 379. Opwekking 411 - Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
 380. Opwekking 11 - Jezus sprak hier op aard'
 381. Opwekking 410 - O, maak de Here nu groot met mij
 382. Opwekking 10 - Laat mijn leven zijn, vol van zonneschijn
 383. Opwekking 409 - Heel mijn hart jubelt voor de Heer
 384. Opwekking 9 - Wat ik nodig heb, wat ik nodig heb, Jezus alleen
 385. Opwekking 408 - Israël verheugt u in uw Maker
 386. Opwekking 8 - Door de Heilige Geest zijn wij één in de Heer
 387. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 388. Opwekking 7 - Heer God, U loven wij
 389. Opwekking 406 - In Uw Naam komen wij
 390. Opwekking 6 - Hij is Heer
 391. Opwekking 405 - Er is maar één God en maar één Middelaar
 392. Opwekking 5 - Halleluja
 393. Opwekking 404 - Wij gaan op weg met brandend hart
 394. Opwekking 4 - Zijn Naam is wonderbaar
 395. Opwekking 403 - Kom en help ons oogsten
 396. Opwekking 3 - Wees blij in de Heer en zing verheugd
 397. Opwekking 402 - Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
 398. Opwekking 2 - O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
 399. Opwekking 401 - Koning Jezus, wij verhogen U
 400. Opwekking 1 - Hij 's de Koning van mijn hart
 401. Opwekking overdacht

Elke dag 5 minuten met God

Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt

 

“Maar ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u lasteren.” (Lukas 6:27 en 28)

 

Het zou weleens een irritante overdenking kunnen worden, vandaag. Jezus, als Gods Zoon was het Joodse denken eigen als geen ander. Sterker nog, Hij was de Bedenker van het Joodse denken, dus naast het Oude Testament, maken ook de woorden van Jezus heel veel duidelijk over Gods manier van denken tegenover ons Griekse of moderne denken. En wat de tekst van vandaag irritant maakt is dat wij Griekser zijn in ons denken dan we vaak willen toegeven. Ons denken is gericht op waar we recht op hebben. En als we daar vanaf wijken, willen daar heel graag zelf de controle over hebben. Maar als Jezus zegt dat je je vijanden moet liefhebben, dan zorgt dat voor een reactie.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

 

Lukas 6:27-36

 

27 Maar Ik zeg tegen u die dit hoort:  Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten.
28 Zegen hen die u vervloeken, en  bid voor hen die u belasteren.
29  Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen.
30  Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom