Opwekking 167 - Samen in de Naam van Jezus

 

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Opwekking 566 - Ik verlang naar Uw aanwezigheid

 

Ik verlang naar uw aanwezigheid
in alles wat ik doe,
dat uw Geest mij op mijn wegen leidt;
daarom wijd ik heel mijn leven aan U toe.
Jezus, Koning van de eeuwigheid,
uw volk gelooft uw Woord.
Heel de aarde toont uw heerlijkheid
en uw woorden brengen leven aan wie hoort.

Opwekking 166 - U bent de grote Koning

 

U bent de grote Koning.
U bent de Vredevorst.
U bent de Heer van hemel en aard'.
U bent waarlijk Zoon van God.
Eng'len buigen voor U.
Juichen in het refrein voor U
die het Woord bent van eeuwig leven;
Jezus Christus, U bent Heer.
Hosanna voor de Zoon van David,
de Koning aller koningen.
Glorie in de hoogste heem'len,
want Jezus de Messias heerst
.

Opwekking 165 - Omdat we in U geloven

 

Omdat we in U geloven,

willen wij U loven,

willen wij ons buigen,

'halleluja!' juichen:

Halleluja, halleluja,

halleluja, amen.

Opwekking 164 - Let us adore, the everliving God

 

Let us adore, the everliving God,
and render praise unto Him.
Who spread out the heavens,
and establisheth the earth.
And whose glory is revealed
in the heavens above.
And whose greatness is manifest
throughout the whole world.
He is our God, there is no one else.
You are our God, there is no one else.

Opwekking 563 - I have a light and it always shines

 

I have a light and it always shines.
It shines in the day
and it shines in the night.
When the dark days come
and the sun isn't bright,
I will be shining, for I have a light.

Opwekking 163 - O, Heer, U bent groot en almachtig

 

O, Heer, U bent groot en almachtig.
Uw liefde is zo sterk en zo krachtig.
Ik wil luisteren naar U.
O, Heer, spreek tot mij nu,
maak uw wil door uw Geest mij bekend.

Opwekking 562 - U noemde mij bij mijn naam

 

U noemde mij bij mijn naam
Uw liefde raakte mij aan
nu ben ik vrij
en in uw hand geborgen
door uw genade gekocht
vond ik de rust ik zocht
heel dicht bij
ben ik niet bang voor morgen

Meer artikelen...

 1. Opwekking 162 - 'k Zal U loven, o Heer
 2. Opwekking 561 - Hier aan Uw voeten, Heer
 3. Opwekking 161 - Heer, geef mij ook Uw waterbronnen
 4. Opwekking 560 - Mijn eerste liefde doet vuur oplaaien
 5. Opwekking 160 - Don't build youre house on the sandy land
 6. Opwekking 559 - Schijn met Uw licht in mijn hart, Heer
 7. Opwekking 159 - Here der heren, Koning der koningen
 8. Opwekking 558 - Wij zijn als adem, U was er altijd
 9. Opwekking 158 - Gij zijt mijn God, U zal ik loven
 10. Opwekking 557 - Laat Uw glorie zien
 11. Opwekking 157 - Ik verblijd mij zeer in de Heer
 12. Opwekking 556 - Prijst God Die ons het leven geeft
 13. Opwekking 156 - Ik wil zingen van mijn Heer
 14. Opwekking 555 - Ik geloof in het bloed van Jezus
 15. Opwekking 155 - Hij is de Almachtige
 16. Opwekking 554 - Ik weet: Hij heeft mij gered
 17. Opwekking 154 - Weest stil en weet dat Ik ben uw God
 18. Opwekking 553 - Laat het feest zijn in de huizen
 19. Opwekking 153 - Prijst de Heer, want de Heer is goed
 20. Opwekking 552 - Als mijn volk zich vernedert voor Mij
 21. Opwekking 152 - O komt, prijst de Heer
 22. Opwekking 551 - Ik zie uit naar die dag
 23. Opwekking 151 - Laat ons juichen, laat ons zingen
 24. Opwekking 550 - Liefdevol, trekt U mij dicht aan Uw hart
 25. Opwekking 150 - Ik hou van U en 'k verhef mijn stem
 26. Opwekking 549 - Ik kniel neer en belijd
 27. Opwekking 149 - Heer, U riep mij
 28. Opwekking 548 - De muziek vervaagt
 29. Opwekking 148 - Gods volk wordt uitgeleid
 30. Opwekking 547 - Ik kan wel blijven zingen
 31. Opwekking 147 - Father, we love You
 32. Opwekking 546 - Nabij Gods hoog verheven troon
 33. Opwekkign 146 - Immanuël, Immanuël
 34. Opwekking 545 - Jezus, Heer, wanneer ik aan Uw offer denk
 35. Opwekking 145 - U zal ik loven, Heer
 36. Opwekking 544 - Meer dan rijkdom, meer dan macht
 37. Opwekking 144 - Want uit Hem en door Hem
 38. Opwekking 543 - U bent de Heer die ik dien
 39. Opwekking 143 - De Heer, uw God, is in uw midden
 40. Opwekking 542 - God van trouw
 41. Opwekking 142 - 'k Vertrouw op U, o Heer mijn God
 42. Opwekking 541 - Almachtig God Die mij bevrijdt
 43. Opwekking 141 - He is the King of kings
 44. Opwekking 540 - Kom, laten wij aanbidden
 45. Opwekking 140 - Hemelse Vader, wat een liefde bent U
 46. Opwekking 539 - Kom, nu is de tijd: Aanbid Hem
 47. Opwekking 139 - In moments like these
 48. Opwekking 538 - De Koning komt, dit is het uur
 49. Opwekking 138 - Kom maar, wees blij en verheugd
 50. Opwekking 537 - Ere zij God
 51. Opwekking 137 - King of kings and Lord of lords
 52. Opwekking 536 - Hoe lang heeft de mensheid gebeden
 53. Opwekking 136 - Abba Vader
 54. Opwekking 535 - In het stro van een geleende kribbe
 55. Opwekking 135 - Halleluja, halleluja, Hij regeert, Hij regeert
 56. Opwekking 534 - Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
 57. Opwekking 134 - De Heer is mijn Licht
 58. Opwekking 533- Eén klein kind
 59. Opwekking 133 - Hoe lieflijk is Uw woning
 60. Opwekking 532 - Wees gerust, wees gerust
 61. Opwekking 132 - Verhoogt de Here, onze God
 62. Opwekking 531 - Immanuël, o Immanuël
 63. Opwekking 131 - U komt de eer en glorie toe
 64. Opwekking 530 - Bewijst nu eer aan Jezus Naam
 65. Opwekking 130 - Wij prijzen U als Here
 66. Opwekking 529 - Komt, laten wij aanbidden
 67. Opwekking 129 - Ruach, Ruach, Ruach
 68. Opwekking 528 - Hoor, de engelen zingen de eer
 69. Opwekking 128 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 70. Opwekking 527 - Licht in de nacht
 71. Opwekking 127 - Wij eren en aanbidden U
 72. Opwekking 526 - Goed nieuws, goed nieuws
 73. Opwekking 126 - Jezus vol liefde
 74. Opwekking 525 - Jubel het uit
 75. Opwekking 125 - Heer, ik kom tot U
 76. Opwekking 523 - Laat ieder het horen
 77. Opwekking 124 - Ik bouw op U
 78. Opwekking 524 - Als 's morgens de zon opgaat
 79. Opwekking 123 - Groot is Uw trouw, o Heer
 80. Opwekking 522 - Er komt een tijd van grote opwekking
 81. Opwekking 122- Ik vermag alle dingen
 82. Opwekking 521 - U zorgt voor heel de schepping
 83. Opwekking 121- De Here is mijn Herder
 84. Opwekking 520 - Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
 85. Opwekking 120 - Want U, o Heer, bent God
 86. Opwekking 519 - Ik vertrouw op U
 87. Opwekking 119 - Ik zal loven, Here
 88. Opwekking 518 - Heer, U doorgrondt en kent mij
 89. Opwekking 118 - Vader, maak ons één
 90. Opwekking 517 - Gezegend zijn zij
 91. Opwekking 117 - In het midden der gemeente
 92. Opwekking 116 - Jezus, Naam boven alle naam
 93. Opwekking 515 - Look what the Lord has done
 94. Opwekking 115 - Heilig, heilig, heilig
 95. Opwekking 514 - I went to the enemy's camp
 96. Opwekking 114 - Looft de Heer, want Hij is goed
 97. Opwekking 513 - Halleluja, de Heer regeert
 98. Opwekking 113 - Al moet ik door het druk verkeer
 99. Opwekking 512 - Wij verhogen U
 100. Opwekking 112 - 'k Ben zo gelukkig
 101. Opwekking 511- Heer van genade
 102. Opwekking 111 - U houdt Uw hand, grote God, op deez' aard
 103. Opwekking 510 - Dit is mijn verlangen
 104. Opwekking 110 - Jezus roept mij, ik zal volgen
 105. Opwekking 509 - Zo lief had God de Vader ons
 106. Opwekking 109 - Wij zingen van Jezus
 107. Opwekking 508 - God is zo groot, oneindig groot
 108. Opwekking 108 - Prijst Hem, prijst Hem
 109. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 110. Opwekking 106 - Gezegend Hij, die komt
 111. Opwekking 505 - Vader van de schepping
 112. Opwekking 105 - Alles wat ik heb
 113. Opwekking 504 - Hoor, een roep klinkt wereldwijd
 114. Opwekking 104 - Weet je wel, o christen
 115. Opwekking 103 - David met zijn slinger
 116. Opwekking 502 - Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
 117. Opwekking 102 - Jezus leeft in eeuwigheid
 118. Opwekking 501- Vader, mijn God, ik aanbid U
 119. Opwekking 101 - Ik ben zo blij, dat 'k een kind van de Heer mag zijn
 120. Opwekking 500 - Heer ik prijs Uw Naam
 121. Opwekking 100 - Hosanna, halleluja
 122. Opwekking 499 - Zie het Lam van God: Hij nadert
 123. Opwekking 99 - Volgen wil ik U, trouwe Heer
 124. Opwekking 498 - Er is een stad met gouden straten
 125. Opwekking 98 - Eens was ik onverschillig
 126. Opwekking 497 - Ik wil leven door Uw Geest
 127. Opwekking 97 - De vensters des hemels zijn open
 128. Opwekking 496 - Kadosh, kadosh, kadosh
 129. Opwekking 96 - Ik vouw mijn handen Heer
 130. Opwekking 495 - Hemelse Vader, door Uw genade
 131. Opwekking 95 - Als j' een echte christen bent
 132. Opwekking 494 - Soms als ik Uw liefde voel
 133. Opwekking 94 - Heel mijn leven wil ik wijden
 134. Opwekking 493 - Jezus, wat een heerlijke Naam
 135. Opwekking 93 - Jezus overwon de dood
 136. Opwekking 492 - Wie kleurt de zon als de dag openbloeit
 137. Opwekking 92 - Geef mij olie in mijn lamp
 138. Opwekking 491 - Kom, wees blij in de Heer al Zijn kinderen
 139. Opwekking 91 - Jezus houdt van alle kleine kinderen
 140. Opwekking 490 - Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
 141. Opwekking 90 - Daarginds ver in de hemel
 142. Opwekking 489 - Wij willen U ontmoeten
 143. Opwekking 89 - Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
 144. Opwekking 488 - Heer, ik kom tot U
 145. Opwekking 88 - Een rivier vol van vrede
 146. Opwekking 487 - O Heer, giet een stroom van levend water over ons uit
 147. Opwekking 87 - Alle kind'ren mogen komen
 148. Opwekking 486 - Wij zijn Gods kind'ren
 149. Opwekking 86 - Zing en speel tot eer van Hem
 150. Opwekking 485 - Er is een plaats waar de Heer ons zegent
 151. Opwekking 85 - Eenmaal zullen wij de Koning zien
 152. Opwekking 484 - Ik wil altijd zijn waar U bent
 153. Opwekking 84 - Hij wordt mij liever ied're dag
 154. Opwekking 483 - O, zie de Heer zit op zijn troon
 155. Opwekking 83 - Hij die gelooft, Hij die gelooft
 156. Opwekking 482 - De Heer onze God, Hij is Koning
 157. Opwekking 82 - Komt, laat ons zingen vandaag
 158. Opwekking 481 - Ik aanbid U
 159. Opwekking 81 - Waardig is het Lam
 160. Opwekking 480 - U stierf voor mij, mijn Jezus
 161. Opwekking 80 - Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich
 162. Opwekking 479 Wij zijn meer dan overwinnaars
 163. Opwekking 79 - Tot U, o God, hef ik op mijn ziele
 164. Opwekking 478 - Spee nu luid op de trompet
 165. Opwekking 78 - Halleluja, looft God in Zijn heiligdom
 166. Opwekking 477 - Jezus, wij vieren dat U overwon
 167. Opwekking 77 - Wij zijn allen hier bijeen
 168. Opwekking 476 - O, wat een machtige God
 169. Opwekking 76 - Maar Gij, Heer, zijt een schild
 170. Opwekking 475 - Majesteit, Koning in heerlijkheid
 171. Opwekking 74 - Heer, we zijn hier saamgekomen
 172. Opwekking 473 - Zing een heerlijk lied van vreugde
 173. Opwekking 73 - Wat een plezier heeft het meisje in de reidans
 174. Opwekking 472 - Blaas met de adem van Uw Geest op ons
 175. Opwekking 72 - Vanwaar de zon opgaat
 176. Opwekking 471 - Heer, raak mijn hart aan
 177. Opwekking 71 - Jezus leeft in eeuwigheid
 178. Opwekking 470 - Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
 179. Opwekking 70 - Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
 180. Opwekking 469 - Halleluja, Jezus Christus leeft!
 181. Opwekking 69 - 'k Heb je lief met de liefde van de Heer
 182. Opwekking 468 - Wij willen dat Jezus wordt verhoogd
 183. Opwekking 68 - Zing halleluja voor de Heer
 184. Opwekking 467 - Wij zijn zout en wij zijn licht
 185. Opwekking 67 - Het is goed, ja 't is goed
 186. Opwekking 466 - Wandel in het licht
 187. Opwekking 66 - Komt, prijst de Heer
 188. Opwekking 465 - Ik prijs U Heer, God van 't heelal
 189. Opwekking 65 - Loof de Here, mijn ziel
 190. Opwekking 464 - Wees stil voor het aangezicht van God
 191. Opwekking 64 - Beter dan 't leven, is Uw genade
 192. Opwekking 463 - Vader, daal nu met Uw Geest neer
 193. Opwekking 63 - Prijs de Here met elkander
 194. Opwekking 462 - Aan Uw voeten, Heer
 195. Opwekking 62 - Gods lof wil 'k zingen, met die woorden
 196. Opwekking 461 - Mijn Jezus, mijn Redder
 197. Opwekking 61 - Prijst met ons de Heer
 198. Opwekking 460 - Wat mij dierbaar was
 199. Opwekking 60 - Voor Uw liefde, Heer Jezus
 200. Opwekking 459 - Levend water, verfrissend, vrij
 201. Opwekking 59 - Mogen de woorden van mijn mond
 202. Opwekking 458 - De Heer is hier in glorie en luister
 203. Opwekking 58 - Vrede zij u
 204. Opwekking 457 - Kom prijs de Heer
 205. Opwekking 57 - Prijst de Naam van Jezus
 206. Opwekking 456 - Niet de macht van wapenen
 207. Opwekking 56 - Zijn Naam is hogeer dan ieder ander
 208. Opwekking 455- Wij gaan door over grenzen
 209. Opwekking 55 - Groot is de Heer
 210. Opwekking 454 - Zegen, aanbidding
 211. Opwekking 54 - Looft de Here, alle gij volken
 212. Opwekking 453 - Jezus, Jezus, heilige gezalfde Heer
 213. Opwekking 53 - Zingt de Here een nieuw lied
 214. Opwekkign 452 - Kom, o Heil'ge Geest van God
 215. Opwekking 52 - Gij zijt waardig
 216. Opwekking 451 - Ik hef mijn ogen
 217. Opwekking 51 - Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
 218. Opwekking 450 - Jezus regeert op Zijn eeuwige troon
 219. Opwekking 50 - 'k Wil U prijzen, o Heer
 220. Opwekking 49 - Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige heerst
 221. Opwekking 448 - Hij, die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij
 222. Opwekking 48 - Dank U Jezus
 223. Opwekking 447 - Ik ben vrijgekocht
 224. Opwekking 47 - Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen
 225. Opwekking 446 - Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
 226. Opwekking 445 - Bron van levend water
 227. Opwekking 46 - Vader, ik aanbid U
 228. Opwekking 45 - Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
 229. Opwekking 444 - Heel mijn ziel roept naar U
 230. Opwekking 44- Geprezen zij de Heer
 231. Opwekking 443 - U wachtte niet op mij
 232. Opwekking 43 - In Gods overwinning
 233. Opwekking 442 - Prijst Hem, prijst Hem
 234. Opwekking 42 - 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
 235. Opwekking 441 - De kracht van Jezus is wondergroot
 236. Opwekking 41- Love is the flag, flown high
 237. Opwekking 440 - Machtig zijn al Uw daden, Heer
 238. Opwekking 40 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 239. Opwekking 439 - Machtig is de Naam van de Heer
 240. Opwekking 39 - Heilig, heilig
 241. Opwekking 438 - Ik buig neer
 242. Opwekking 38 - Halleluja, halleluja
 243. Opwekking 437 - Verhoog de Here God
 244. Opwekking 37 - Halleluja, Hij stierf voor mij
 245. Opwekking 436 - Onze Vader in de hemel
 246. Opwekking 36 - Roep Mij toch aan
 247. Opwekking 435 - Heer, Uw Koninkrijk breekt baan met kracht
 248. Opwekking 35 - Klapt in de handen, alle mensen
 249. Opwekking 434 - Tot Zijn eer en heerlijkheid
 250. Opwekking 34 - Hine ma tov uma nayim
 251. Opwekking 433 - Groter is Hij die in mij is
 252. Opwekking 33 - Prijst God
 253. Opwekking 432 - Kom en prijs
 254. Opwekking 32 - Dit is de dag die de Heer ons geeft
 255. Opwekking 431 - Laat een loflied op je lippen zijn
 256. Opwekking 31 - O, how I love Jesus
 257. Opwekking 430 - Heer ik prijs Uw grote Naam
 258. Opwekking 30 - Ik heb een loflied in mijn hart
 259. Opwekking 429 - God wijst mij een weg
 260. Opwekking 29 - Praise the Lord from whom
 261. Opwekking 428 - Genade, zo oneindig groot
 262. Opwekking 28 - Als Gods Geest waarlijk in ons woont
 263. Opwekking 427 - Maak mij rein voor U
 264. Opwekking 27 - Leid mij Heer, o machtig Heiland
 265. Opwekking 426 - Ja, ik geloof in Jezus
 266. Opwekking 26 - Gods weg is de beste
 267. Opwekking 425 - Er is geen grens aan de liefde van Jezus
 268. Opwekking 25 - Laat ons met elkander
 269. Opwekking 424 - Ik wil zingen voor de Koning
 270. Opwekking 24 - Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer
 271. Opwekking 423 - Ik zing en juich voor mijn Verlosser
 272. Opwekking 23 - Ik weet, dat God de weg mij banen zal
 273. Opwekking 422 - U wil ik kennen
 274. Opwekking 22 - In de Naam van Jezus
 275. Opwekking 421 - Ja, ik wil U volgen, 'k volg U Heer
 276. Opwekking 21 - Ik dank U, dank U Jezus
 277. Opwekking 420 - Geen andere naam dan de naam van Jezus
 278. Opwekking 20 - Niemand anders dan Jezus
 279. Opwekking 419 - U bent God, en wij prijzen U
 280. Opwekking 19 - He brought me to His banqueting table
 281. Opwekking 418 - Als ik opzie naar Uw heiligheid
 282. Opwekking 18 - Zijn goedheid en genade
 283. Opwekking 417 - Heer, U draagt de hoogste kroon
 284. Opwekking 17 - Ja, God is goed
 285. Opwekking 416 - Jezus is Koning over de aarde
 286. Opwekking 16 - Hij is getrouw en nimmer falend
 287. Opwekking 415 - Toon je dank aan de Heer
 288. Opwekking 15 - Jesus' love is very wonderful
 289. Opwekking 414 - U zond Uw Zoon, onschuldig, rein
 290. Opwekking 14 - The joy of the Lord is my strenght!
 291. Opwekking 413 - Hoe kom ik van zonde vrij?
 292. Opwekking 13 - Jezus, Hij is Koning
 293. Opwekking 412 - Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt
 294. Opwekking 12 - All over the world the Spirit is moving
 295. Opwekking 411 - Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
 296. Opwekking 11 - Jezus sprak hier op aard'
 297. Opwekking 410 - O, maak de Here nu groot met mij
 298. Opwekking 10 - Laat mijn leven zijn, vol van zonneschijn
 299. Opwekking 409 - Heel mijn hart jubelt voor de Heer
 300. Opwekking 9 - Wat ik nodig heb, wat ik nodig heb, Jezus alleen
 301. Opwekking 408 - Israël verheugt u in uw Maker
 302. Opwekking 8 - Door de Heilige Geest zijn wij één in de Heer
 303. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 304. Opwekking 7 - Heer God, U loven wij
 305. Opwekking 406 - In Uw Naam komen wij
 306. Opwekking 6 - Hij is Heer
 307. Opwekking 405 - Er is maar één God en maar één Middelaar
 308. Opwekking 5 - Halleluja
 309. Opwekking 404 - Wij gaan op weg met brandend hart
 310. Opwekking 4 - Zijn Naam is wonderbaar
 311. Opwekking 403 - Kom en help ons oogsten
 312. Opwekking 3 - Wees blij in de Heer en zing verheugd
 313. Opwekking 402 - Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
 314. Opwekking 2 - O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
 315. Opwekking 401 - Koning Jezus, wij verhogen U
 316. Opwekking 1 - Hij 's de Koning van mijn hart
 317. Opwekking overdacht

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom