Opwekking 181 - Majesteit

 

Majesteit, groot is zijn majesteit;
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon
zijn heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig groot
de naam van Jezus.
Volk van God kom en breng lof
aan Jezus, de Koning.
Majesteit, groot is zijn majesteit;
dwars door de dood werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!

Opwekking 580 - Jezus, Hij kwam

 

Jezus, Hij kwam
om ons leven te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.
 

Opwekking 579 - Dank U, dank U voor Uw kostbare bloed

 

Dank U; dank U voor uw kostbare bloed.
Dank U voor uw offer
dat ons de vrijheid biedt.
Dank U, U nam alle schuld van ons af.
Daarom zingen wij nu een overwinningslied,
een overwinningslied.

Opwekking 179 - 'k Hef mijn roep tot U, o Heer

 

'k Hef mijn roep tot U, o Heer.

U bent onze lofzang waard.

Zo word ik bevrijd van mijn vijanden.

De Heer leeft, geprezen zij mijn Rots.

U, mijn Heiland en Verlosser,

wees verheerlijkt.

Opwekking 577 - Jezus, allerhoogste Naam

 

Jezus, allerhoogste naam
mijn ziel zingt: Jezus,
het allermooiste lied. Jezus,
engelen aanbidden Hem.
Hemel en aard'
verheerlijken zijn naam.

Opwekking 177 - Bedenk al wat waar is, al wat waardig

 

Bedenk al wat waar is, al wat waardig,
al wat rechtvaardig is.
Bedenk al die dingen,
wat waar is, bedenk dat.
Bedenk al wat rein is, al wat bemin'lijk,
al wat welluidend is.
Bedenk al wat deugd heet,
wat lof verdient, bedenk dat.
Bedenk al die dingen,
wat waar is, bedenk dat.

Opwekking 576 - Als wij samen U aanbidden

 

Als wij samen U aanbidden
dan maakt uw Geest ons één.
U bent welkom in ons midden,
wij eren U alleen.
Ons hart staat voor U open,
Heer, neem de ereplaats;
wij heffen onze handen naar U op.

Meer artikelen...

 1. Opwekking 176 - U bent mijn schuilplaats, Heer
 2. Opwekking 575 - Jezus alleen, ik bouw op Hem
 3. Opwekking 175 - In de stilte van mijn hart
 4. Opwekking 574 - Groot is Hij
 5. Opwekking 174 - Juicht, want Jezus is Heer
 6. Opwekking 573 - We zijn hier bij elkaar
 7. Opwekking 173 - Heilig is de Heer
 8. Opwekking 572 - Als wij U aanbidden
 9. Opwekking 172 - Heer, ik verheug m' in U en ik juich
 10. Opwekking 571 - Dit is de dag die de Heer ons geeft
 11. Opwekking 171 - Door mijn God, zal 'k strijdend voorwaarts gaan
 12. Opwekking 570 - Dit is de tijd van Elia
 13. Opwekking 170 - Jezus, Jezus, Jezus
 14. Opwekking 569 - Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer
 15. Opwekking 169 - Ik leef omdat mijn Heer is verrezen
 16. Opwekking 268 - Vier nu feest, geef Hem eer
 17. Opwekking 168 - Wij zien Jezus, wij zien Jezus
 18. Opwekking 567 - Jezus, Jezus, Heiland
 19. Opwekking 167 - Samen in de Naam van Jezus
 20. Opwekking 566 - Ik verlang naar Uw aanwezigheid
 21. Opwekking 166 - U bent de grote Koning
 22. Opwekking 565 - Geest van God, blaas op mij
 23. Opwekking 165 - Omdat we in U geloven
 24. Opwekking 564 - Ik loop de wedloop die voor mij ligt
 25. Opwekking 164 - Let us adore, the everliving God
 26. Opwekking 563 - I have a light and it always shines
 27. Opwekking 163 - O, Heer, U bent groot en almachtig
 28. Opwekking 562 - U noemde mij bij mijn naam
 29. Opwekking 162 - 'k Zal U loven, o Heer
 30. Opwekking 561 - Hier aan Uw voeten, Heer
 31. Opwekking 161 - Heer, geef mij ook Uw waterbronnen
 32. Opwekking 560 - Mijn eerste liefde doet vuur oplaaien
 33. Opwekking 160 - Don't build youre house on the sandy land
 34. Opwekking 559 - Schijn met Uw licht in mijn hart, Heer
 35. Opwekking 159 - Here der heren, Koning der koningen
 36. Opwekking 558 - Wij zijn als adem, U was er altijd
 37. Opwekking 158 - Gij zijt mijn God, U zal ik loven
 38. Opwekking 557 - Laat Uw glorie zien
 39. Opwekking 157 - Ik verblijd mij zeer in de Heer
 40. Opwekking 556 - Prijst God Die ons het leven geeft
 41. Opwekking 156 - Ik wil zingen van mijn Heer
 42. Opwekking 555 - Ik geloof in het bloed van Jezus
 43. Opwekking 155 - Hij is de Almachtige
 44. Opwekking 554 - Ik weet: Hij heeft mij gered
 45. Opwekking 154 - Weest stil en weet dat Ik ben uw God
 46. Opwekking 553 - Laat het feest zijn in de huizen
 47. Opwekking 153 - Prijst de Heer, want de Heer is goed
 48. Opwekking 552 - Als mijn volk zich vernedert voor Mij
 49. Opwekking 152 - O komt, prijst de Heer
 50. Opwekking 551 - Ik zie uit naar die dag
 51. Opwekking 151 - Laat ons juichen, laat ons zingen
 52. Opwekking 550 - Liefdevol, trekt U mij dicht aan Uw hart
 53. Opwekking 150 - Ik hou van U en 'k verhef mijn stem
 54. Opwekking 549 - Ik kniel neer en belijd
 55. Opwekking 149 - Heer, U riep mij
 56. Opwekking 548 - De muziek vervaagt
 57. Opwekking 148 - Gods volk wordt uitgeleid
 58. Opwekking 547 - Ik kan wel blijven zingen
 59. Opwekking 147 - Father, we love You
 60. Opwekking 546 - Nabij Gods hoog verheven troon
 61. Opwekkign 146 - Immanuël, Immanuël
 62. Opwekking 545 - Jezus, Heer, wanneer ik aan Uw offer denk
 63. Opwekking 145 - U zal ik loven, Heer
 64. Opwekking 544 - Meer dan rijkdom, meer dan macht
 65. Opwekking 144 - Want uit Hem en door Hem
 66. Opwekking 543 - U bent de Heer die ik dien
 67. Opwekking 143 - De Heer, uw God, is in uw midden
 68. Opwekking 542 - God van trouw
 69. Opwekking 142 - 'k Vertrouw op U, o Heer mijn God
 70. Opwekking 541 - Almachtig God Die mij bevrijdt
 71. Opwekking 141 - He is the King of kings
 72. Opwekking 540 - Kom, laten wij aanbidden
 73. Opwekking 140 - Hemelse Vader, wat een liefde bent U
 74. Opwekking 539 - Kom, nu is de tijd: Aanbid Hem
 75. Opwekking 139 - In moments like these
 76. Opwekking 538 - De Koning komt, dit is het uur
 77. Opwekking 138 - Kom maar, wees blij en verheugd
 78. Opwekking 537 - Ere zij God
 79. Opwekking 137 - King of kings and Lord of lords
 80. Opwekking 536 - Hoe lang heeft de mensheid gebeden
 81. Opwekking 136 - Abba Vader
 82. Opwekking 535 - In het stro van een geleende kribbe
 83. Opwekking 135 - Halleluja, halleluja, Hij regeert, Hij regeert
 84. Opwekking 534 - Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
 85. Opwekking 134 - De Heer is mijn Licht
 86. Opwekking 533- Eén klein kind
 87. Opwekking 133 - Hoe lieflijk is Uw woning
 88. Opwekking 532 - Wees gerust, wees gerust
 89. Opwekking 132 - Verhoogt de Here, onze God
 90. Opwekking 531 - Immanuël, o Immanuël
 91. Opwekking 131 - U komt de eer en glorie toe
 92. Opwekking 530 - Bewijst nu eer aan Jezus Naam
 93. Opwekking 130 - Wij prijzen U als Here
 94. Opwekking 529 - Komt, laten wij aanbidden
 95. Opwekking 129 - Ruach, Ruach, Ruach
 96. Opwekking 528 - Hoor, de engelen zingen de eer
 97. Opwekking 128 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 98. Opwekking 527 - Licht in de nacht
 99. Opwekking 127 - Wij eren en aanbidden U
 100. Opwekking 526 - Goed nieuws, goed nieuws
 101. Opwekking 126 - Jezus vol liefde
 102. Opwekking 525 - Jubel het uit
 103. Opwekking 125 - Heer, ik kom tot U
 104. Opwekking 523 - Laat ieder het horen
 105. Opwekking 124 - Ik bouw op U
 106. Opwekking 524 - Als 's morgens de zon opgaat
 107. Opwekking 123 - Groot is Uw trouw, o Heer
 108. Opwekking 522 - Er komt een tijd van grote opwekking
 109. Opwekking 122- Ik vermag alle dingen
 110. Opwekking 521 - U zorgt voor heel de schepping
 111. Opwekking 121- De Here is mijn Herder
 112. Opwekking 520 - Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
 113. Opwekking 120 - Want U, o Heer, bent God
 114. Opwekking 519 - Ik vertrouw op U
 115. Opwekking 119 - Ik zal loven, Here
 116. Opwekking 518 - Heer, U doorgrondt en kent mij
 117. Opwekking 118 - Vader, maak ons één
 118. Opwekking 517 - Gezegend zijn zij
 119. Opwekking 117 - In het midden der gemeente
 120. Opwekking 116 - Jezus, Naam boven alle naam
 121. Opwekking 515 - Look what the Lord has done
 122. Opwekking 115 - Heilig, heilig, heilig
 123. Opwekking 514 - I went to the enemy's camp
 124. Opwekking 114 - Looft de Heer, want Hij is goed
 125. Opwekking 513 - Halleluja, de Heer regeert
 126. Opwekking 113 - Al moet ik door het druk verkeer
 127. Opwekking 512 - Wij verhogen U
 128. Opwekking 112 - 'k Ben zo gelukkig
 129. Opwekking 511- Heer van genade
 130. Opwekking 111 - U houdt Uw hand, grote God, op deez' aard
 131. Opwekking 510 - Dit is mijn verlangen
 132. Opwekking 110 - Jezus roept mij, ik zal volgen
 133. Opwekking 509 - Zo lief had God de Vader ons
 134. Opwekking 109 - Wij zingen van Jezus
 135. Opwekking 508 - God is zo groot, oneindig groot
 136. Opwekking 108 - Prijst Hem, prijst Hem
 137. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 138. Opwekking 106 - Gezegend Hij, die komt
 139. Opwekking 505 - Vader van de schepping
 140. Opwekking 105 - Alles wat ik heb
 141. Opwekking 504 - Hoor, een roep klinkt wereldwijd
 142. Opwekking 104 - Weet je wel, o christen
 143. Opwekking 103 - David met zijn slinger
 144. Opwekking 502 - Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
 145. Opwekking 102 - Jezus leeft in eeuwigheid
 146. Opwekking 501- Vader, mijn God, ik aanbid U
 147. Opwekking 101 - Ik ben zo blij, dat 'k een kind van de Heer mag zijn
 148. Opwekking 500 - Heer ik prijs Uw Naam
 149. Opwekking 100 - Hosanna, halleluja
 150. Opwekking 499 - Zie het Lam van God: Hij nadert
 151. Opwekking 99 - Volgen wil ik U, trouwe Heer
 152. Opwekking 498 - Er is een stad met gouden straten
 153. Opwekking 98 - Eens was ik onverschillig
 154. Opwekking 497 - Ik wil leven door Uw Geest
 155. Opwekking 97 - De vensters des hemels zijn open
 156. Opwekking 496 - Kadosh, kadosh, kadosh
 157. Opwekking 96 - Ik vouw mijn handen Heer
 158. Opwekking 495 - Hemelse Vader, door Uw genade
 159. Opwekking 95 - Als j' een echte christen bent
 160. Opwekking 494 - Soms als ik Uw liefde voel
 161. Opwekking 94 - Heel mijn leven wil ik wijden
 162. Opwekking 493 - Jezus, wat een heerlijke Naam
 163. Opwekking 93 - Jezus overwon de dood
 164. Opwekking 492 - Wie kleurt de zon als de dag openbloeit
 165. Opwekking 92 - Geef mij olie in mijn lamp
 166. Opwekking 491 - Kom, wees blij in de Heer al Zijn kinderen
 167. Opwekking 91 - Jezus houdt van alle kleine kinderen
 168. Opwekking 490 - Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
 169. Opwekking 90 - Daarginds ver in de hemel
 170. Opwekking 489 - Wij willen U ontmoeten
 171. Opwekking 89 - Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
 172. Opwekking 488 - Heer, ik kom tot U
 173. Opwekking 88 - Een rivier vol van vrede
 174. Opwekking 487 - O Heer, giet een stroom van levend water over ons uit
 175. Opwekking 87 - Alle kind'ren mogen komen
 176. Opwekking 486 - Wij zijn Gods kind'ren
 177. Opwekking 86 - Zing en speel tot eer van Hem
 178. Opwekking 485 - Er is een plaats waar de Heer ons zegent
 179. Opwekking 85 - Eenmaal zullen wij de Koning zien
 180. Opwekking 484 - Ik wil altijd zijn waar U bent
 181. Opwekking 84 - Hij wordt mij liever ied're dag
 182. Opwekking 483 - O, zie de Heer zit op zijn troon
 183. Opwekking 83 - Hij die gelooft, Hij die gelooft
 184. Opwekking 482 - De Heer onze God, Hij is Koning
 185. Opwekking 82 - Komt, laat ons zingen vandaag
 186. Opwekking 481 - Ik aanbid U
 187. Opwekking 81 - Waardig is het Lam
 188. Opwekking 480 - U stierf voor mij, mijn Jezus
 189. Opwekking 80 - Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich
 190. Opwekking 479 Wij zijn meer dan overwinnaars
 191. Opwekking 79 - Tot U, o God, hef ik op mijn ziele
 192. Opwekking 478 - Spee nu luid op de trompet
 193. Opwekking 78 - Halleluja, looft God in Zijn heiligdom
 194. Opwekking 477 - Jezus, wij vieren dat U overwon
 195. Opwekking 77 - Wij zijn allen hier bijeen
 196. Opwekking 476 - O, wat een machtige God
 197. Opwekking 76 - Maar Gij, Heer, zijt een schild
 198. Opwekking 475 - Majesteit, Koning in heerlijkheid
 199. Opwekking 74 - Heer, we zijn hier saamgekomen
 200. Opwekking 473 - Zing een heerlijk lied van vreugde
 201. Opwekking 73 - Wat een plezier heeft het meisje in de reidans
 202. Opwekking 472 - Blaas met de adem van Uw Geest op ons
 203. Opwekking 72 - Vanwaar de zon opgaat
 204. Opwekking 471 - Heer, raak mijn hart aan
 205. Opwekking 71 - Jezus leeft in eeuwigheid
 206. Opwekking 470 - Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
 207. Opwekking 70 - Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
 208. Opwekking 469 - Halleluja, Jezus Christus leeft!
 209. Opwekking 69 - 'k Heb je lief met de liefde van de Heer
 210. Opwekking 468 - Wij willen dat Jezus wordt verhoogd
 211. Opwekking 68 - Zing halleluja voor de Heer
 212. Opwekking 467 - Wij zijn zout en wij zijn licht
 213. Opwekking 67 - Het is goed, ja 't is goed
 214. Opwekking 466 - Wandel in het licht
 215. Opwekking 66 - Komt, prijst de Heer
 216. Opwekking 465 - Ik prijs U Heer, God van 't heelal
 217. Opwekking 65 - Loof de Here, mijn ziel
 218. Opwekking 464 - Wees stil voor het aangezicht van God
 219. Opwekking 64 - Beter dan 't leven, is Uw genade
 220. Opwekking 463 - Vader, daal nu met Uw Geest neer
 221. Opwekking 63 - Prijs de Here met elkander
 222. Opwekking 462 - Aan Uw voeten, Heer
 223. Opwekking 62 - Gods lof wil 'k zingen, met die woorden
 224. Opwekking 461 - Mijn Jezus, mijn Redder
 225. Opwekking 61 - Prijst met ons de Heer
 226. Opwekking 460 - Wat mij dierbaar was
 227. Opwekking 60 - Voor Uw liefde, Heer Jezus
 228. Opwekking 459 - Levend water, verfrissend, vrij
 229. Opwekking 59 - Mogen de woorden van mijn mond
 230. Opwekking 458 - De Heer is hier in glorie en luister
 231. Opwekking 58 - Vrede zij u
 232. Opwekking 457 - Kom prijs de Heer
 233. Opwekking 57 - Prijst de Naam van Jezus
 234. Opwekking 456 - Niet de macht van wapenen
 235. Opwekking 56 - Zijn Naam is hogeer dan ieder ander
 236. Opwekking 455- Wij gaan door over grenzen
 237. Opwekking 55 - Groot is de Heer
 238. Opwekking 454 - Zegen, aanbidding
 239. Opwekking 54 - Looft de Here, alle gij volken
 240. Opwekking 453 - Jezus, Jezus, heilige gezalfde Heer
 241. Opwekking 53 - Zingt de Here een nieuw lied
 242. Opwekkign 452 - Kom, o Heil'ge Geest van God
 243. Opwekking 52 - Gij zijt waardig
 244. Opwekking 451 - Ik hef mijn ogen
 245. Opwekking 51 - Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
 246. Opwekking 450 - Jezus regeert op Zijn eeuwige troon
 247. Opwekking 50 - 'k Wil U prijzen, o Heer
 248. Opwekking 49 - Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige heerst
 249. Opwekking 448 - Hij, die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij
 250. Opwekking 48 - Dank U Jezus
 251. Opwekking 447 - Ik ben vrijgekocht
 252. Opwekking 47 - Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen
 253. Opwekking 446 - Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
 254. Opwekking 445 - Bron van levend water
 255. Opwekking 46 - Vader, ik aanbid U
 256. Opwekking 45 - Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
 257. Opwekking 444 - Heel mijn ziel roept naar U
 258. Opwekking 44- Geprezen zij de Heer
 259. Opwekking 443 - U wachtte niet op mij
 260. Opwekking 43 - In Gods overwinning
 261. Opwekking 442 - Prijst Hem, prijst Hem
 262. Opwekking 42 - 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
 263. Opwekking 441 - De kracht van Jezus is wondergroot
 264. Opwekking 41- Love is the flag, flown high
 265. Opwekking 440 - Machtig zijn al Uw daden, Heer
 266. Opwekking 40 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 267. Opwekking 439 - Machtig is de Naam van de Heer
 268. Opwekking 39 - Heilig, heilig
 269. Opwekking 438 - Ik buig neer
 270. Opwekking 38 - Halleluja, halleluja
 271. Opwekking 437 - Verhoog de Here God
 272. Opwekking 37 - Halleluja, Hij stierf voor mij
 273. Opwekking 436 - Onze Vader in de hemel
 274. Opwekking 36 - Roep Mij toch aan
 275. Opwekking 435 - Heer, Uw Koninkrijk breekt baan met kracht
 276. Opwekking 35 - Klapt in de handen, alle mensen
 277. Opwekking 434 - Tot Zijn eer en heerlijkheid
 278. Opwekking 34 - Hine ma tov uma nayim
 279. Opwekking 433 - Groter is Hij die in mij is
 280. Opwekking 33 - Prijst God
 281. Opwekking 432 - Kom en prijs
 282. Opwekking 32 - Dit is de dag die de Heer ons geeft
 283. Opwekking 431 - Laat een loflied op je lippen zijn
 284. Opwekking 31 - O, how I love Jesus
 285. Opwekking 430 - Heer ik prijs Uw grote Naam
 286. Opwekking 30 - Ik heb een loflied in mijn hart
 287. Opwekking 429 - God wijst mij een weg
 288. Opwekking 29 - Praise the Lord from whom
 289. Opwekking 428 - Genade, zo oneindig groot
 290. Opwekking 28 - Als Gods Geest waarlijk in ons woont
 291. Opwekking 427 - Maak mij rein voor U
 292. Opwekking 27 - Leid mij Heer, o machtig Heiland
 293. Opwekking 426 - Ja, ik geloof in Jezus
 294. Opwekking 26 - Gods weg is de beste
 295. Opwekking 425 - Er is geen grens aan de liefde van Jezus
 296. Opwekking 25 - Laat ons met elkander
 297. Opwekking 424 - Ik wil zingen voor de Koning
 298. Opwekking 24 - Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer
 299. Opwekking 423 - Ik zing en juich voor mijn Verlosser
 300. Opwekking 23 - Ik weet, dat God de weg mij banen zal
 301. Opwekking 422 - U wil ik kennen
 302. Opwekking 22 - In de Naam van Jezus
 303. Opwekking 421 - Ja, ik wil U volgen, 'k volg U Heer
 304. Opwekking 21 - Ik dank U, dank U Jezus
 305. Opwekking 420 - Geen andere naam dan de naam van Jezus
 306. Opwekking 20 - Niemand anders dan Jezus
 307. Opwekking 419 - U bent God, en wij prijzen U
 308. Opwekking 19 - He brought me to His banqueting table
 309. Opwekking 418 - Als ik opzie naar Uw heiligheid
 310. Opwekking 18 - Zijn goedheid en genade
 311. Opwekking 417 - Heer, U draagt de hoogste kroon
 312. Opwekking 17 - Ja, God is goed
 313. Opwekking 416 - Jezus is Koning over de aarde
 314. Opwekking 16 - Hij is getrouw en nimmer falend
 315. Opwekking 415 - Toon je dank aan de Heer
 316. Opwekking 15 - Jesus' love is very wonderful
 317. Opwekking 414 - U zond Uw Zoon, onschuldig, rein
 318. Opwekking 14 - The joy of the Lord is my strenght!
 319. Opwekking 413 - Hoe kom ik van zonde vrij?
 320. Opwekking 13 - Jezus, Hij is Koning
 321. Opwekking 412 - Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt
 322. Opwekking 12 - All over the world the Spirit is moving
 323. Opwekking 411 - Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
 324. Opwekking 11 - Jezus sprak hier op aard'
 325. Opwekking 410 - O, maak de Here nu groot met mij
 326. Opwekking 10 - Laat mijn leven zijn, vol van zonneschijn
 327. Opwekking 409 - Heel mijn hart jubelt voor de Heer
 328. Opwekking 9 - Wat ik nodig heb, wat ik nodig heb, Jezus alleen
 329. Opwekking 408 - Israël verheugt u in uw Maker
 330. Opwekking 8 - Door de Heilige Geest zijn wij één in de Heer
 331. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 332. Opwekking 7 - Heer God, U loven wij
 333. Opwekking 406 - In Uw Naam komen wij
 334. Opwekking 6 - Hij is Heer
 335. Opwekking 405 - Er is maar één God en maar één Middelaar
 336. Opwekking 5 - Halleluja
 337. Opwekking 404 - Wij gaan op weg met brandend hart
 338. Opwekking 4 - Zijn Naam is wonderbaar
 339. Opwekking 403 - Kom en help ons oogsten
 340. Opwekking 3 - Wees blij in de Heer en zing verheugd
 341. Opwekking 402 - Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
 342. Opwekking 2 - O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
 343. Opwekking 401 - Koning Jezus, wij verhogen U
 344. Opwekking 1 - Hij 's de Koning van mijn hart
 345. Opwekking overdacht

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Good, good Father

 

Nadenken over communicatie met God zorgt ook altijd voor vragen. Vooral de vragen rondom niet verhoorde gebeden. En die vragen mogen er zijn. Eigenlijk was ik nog niet van plan om daar nu al iets over te schrijven, maar ik heb sterk het gevoel dat God iets wil zeggen. Iets dat misschien een beetje dubbel lijkt, omdat we het al over de Vader-kind relatie hebben gehad. Vanmorgen werd ik wakker met het lied ‘Good, good Father’ En het bijzondere is dat dit lied de hele dag door is teruggekomen. En ik denk dat het op dit moment belangrijk is om daar iets over te delen.

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom