Opwekking 595 - Licht van de wereld

 

Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis,

nu mag ik zien wie u bent.

Liefde die maakt dat ik u wil kennen heer,

bij u wil zijn elk moment.

Opwekking 195 - U, o Heer, bent een schild rondom mij

 

U, o Heer, bent een schild rondom mij.

U bent mijn eer

en U heft mijn hoofd omhoog.

U, o Heer, bent mijn schild rondom mij,

U bent mijn eer

en U heft mijn hoofd omhoog.

Halleluja, halleluja, halleluja!

Ja, U heft mijn hoofd omhoog.

Opwekking 593 - Lam van God

 

 

Lam van God

O Heilig Lam van God

In de midden van de troon

Lam van God

O Heilig Lam van God

werd geslacht als mensen zoon 

Opwekking 194 - U maakt ons één

 

U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

Opwekking 592 - God van Licht

 

God van licht,
schijn in mij, verlicht mijn hart.
God van trouw,
schenk mijn ziel uw genade
 

Opwekking 192 - Ik kom in Uw heiligdom binnen

 

Ik kom in uw heiligdom binnen,
't voorhangsel ga ik voorbij.
Ik breng U mijn offer, een zoete geur,
vrucht van wat U deed in mij.
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.
't Gaat nu alleen om uw eer.
't Reukwerk van mijn lofgezang
stijgt op in uw woning.
Ik kniel voor de troon van mijn Koning.
Samen met mijn stem hef ik
ook mijn handen op tot U,
het loflied komt diep uit mijn hart.
 

Opwekking 191 0 Kom en prijs de Here, onze God

 

Kom en prijs de Here, onze God,

in het heiligdom dat vol is van zijn Geest.

Dus richt je hart op Hem

en prijs Hem met je stem

en de heerlijkheid van God

vervult dit huis.

Meer artikelen...

 1. Opwekking 190 - Waarlijk, mijn ziel
 2. Opwekking 589 - Ik wil juichen voor U, mijn Heer
 3. Opwekking 189 - Zegen ons Heer
 4. Opwekking 588 - Er is geen vriend zo trouw als Jezus
 5. Opwekking 188 - Laat de heerlijkheid des Heren
 6. Opwekking 587 - U geeft een nieuw lied in mijn mond
 7. Opwekking 187 - Open mijn ogen
 8. Opwekking 586 - Heel de schepping geeft U eer
 9. Opwekking 186 - Hoe lieflijk op de bergen zijn de voeten
 10. Opwekking 585 - Er is een dag
 11. Opwekking 185 - Jezus is de Heer, Koning voor altijd
 12. Opwekking 584- Zo machtig, zo waardig
 13. Opwekking 184 - Wie op de Heer vertrouwen
 14. Opwekking 583 - Machtige Heer en God
 15. Opwekking 183 - U mag ik kennen, o Heer
 16. Opwekking 582 - Jezus, alles geef ik U
 17. Opwekking 182 - O, Heer, U bent mijn God
 18. Opwekking 581 - Ik wil heel dicht bij U zijn
 19. Opwekking 181 - Majesteit
 20. Opwekking 580 - Jezus, Hij kwam
 21. Opwekking 180 - Bron van licht en leven
 22. Opwekking 579 - Dank U, dank U voor Uw kostbare bloed
 23. Opwekking 179 - 'k Hef mijn roep tot U, o Heer
 24. Opwekking 578 - U redde mij en riep mijn naam
 25. Opwekking 178 - Waardig, o waardig bent U, Heer
 26. Opwekking 577 - Jezus, allerhoogste Naam
 27. Opwekking 177 - Bedenk al wat waar is, al wat waardig
 28. Opwekking 576 - Als wij samen U aanbidden
 29. Opwekking 176 - U bent mijn schuilplaats, Heer
 30. Opwekking 575 - Jezus alleen, ik bouw op Hem
 31. Opwekking 175 - In de stilte van mijn hart
 32. Opwekking 574 - Groot is Hij
 33. Opwekking 174 - Juicht, want Jezus is Heer
 34. Opwekking 573 - We zijn hier bij elkaar
 35. Opwekking 173 - Heilig is de Heer
 36. Opwekking 572 - Als wij U aanbidden
 37. Opwekking 172 - Heer, ik verheug m' in U en ik juich
 38. Opwekking 571 - Dit is de dag die de Heer ons geeft
 39. Opwekking 171 - Door mijn God, zal 'k strijdend voorwaarts gaan
 40. Opwekking 570 - Dit is de tijd van Elia
 41. Opwekking 170 - Jezus, Jezus, Jezus
 42. Opwekking 569 - Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer
 43. Opwekking 169 - Ik leef omdat mijn Heer is verrezen
 44. Opwekking 268 - Vier nu feest, geef Hem eer
 45. Opwekking 168 - Wij zien Jezus, wij zien Jezus
 46. Opwekking 567 - Jezus, Jezus, Heiland
 47. Opwekking 167 - Samen in de Naam van Jezus
 48. Opwekking 566 - Ik verlang naar Uw aanwezigheid
 49. Opwekking 166 - U bent de grote Koning
 50. Opwekking 565 - Geest van God, blaas op mij
 51. Opwekking 165 - Omdat we in U geloven
 52. Opwekking 564 - Ik loop de wedloop die voor mij ligt
 53. Opwekking 164 - Let us adore, the everliving God
 54. Opwekking 563 - I have a light and it always shines
 55. Opwekking 163 - O, Heer, U bent groot en almachtig
 56. Opwekking 562 - U noemde mij bij mijn naam
 57. Opwekking 162 - 'k Zal U loven, o Heer
 58. Opwekking 561 - Hier aan Uw voeten, Heer
 59. Opwekking 161 - Heer, geef mij ook Uw waterbronnen
 60. Opwekking 560 - Mijn eerste liefde doet vuur oplaaien
 61. Opwekking 160 - Don't build youre house on the sandy land
 62. Opwekking 559 - Schijn met Uw licht in mijn hart, Heer
 63. Opwekking 159 - Here der heren, Koning der koningen
 64. Opwekking 558 - Wij zijn als adem, U was er altijd
 65. Opwekking 158 - Gij zijt mijn God, U zal ik loven
 66. Opwekking 557 - Laat Uw glorie zien
 67. Opwekking 157 - Ik verblijd mij zeer in de Heer
 68. Opwekking 556 - Prijst God Die ons het leven geeft
 69. Opwekking 156 - Ik wil zingen van mijn Heer
 70. Opwekking 555 - Ik geloof in het bloed van Jezus
 71. Opwekking 155 - Hij is de Almachtige
 72. Opwekking 554 - Ik weet: Hij heeft mij gered
 73. Opwekking 154 - Weest stil en weet dat Ik ben uw God
 74. Opwekking 553 - Laat het feest zijn in de huizen
 75. Opwekking 153 - Prijst de Heer, want de Heer is goed
 76. Opwekking 552 - Als mijn volk zich vernedert voor Mij
 77. Opwekking 152 - O komt, prijst de Heer
 78. Opwekking 551 - Ik zie uit naar die dag
 79. Opwekking 151 - Laat ons juichen, laat ons zingen
 80. Opwekking 550 - Liefdevol, trekt U mij dicht aan Uw hart
 81. Opwekking 150 - Ik hou van U en 'k verhef mijn stem
 82. Opwekking 549 - Ik kniel neer en belijd
 83. Opwekking 149 - Heer, U riep mij
 84. Opwekking 548 - De muziek vervaagt
 85. Opwekking 148 - Gods volk wordt uitgeleid
 86. Opwekking 547 - Ik kan wel blijven zingen
 87. Opwekking 147 - Father, we love You
 88. Opwekking 546 - Nabij Gods hoog verheven troon
 89. Opwekkign 146 - Immanuël, Immanuël
 90. Opwekking 545 - Jezus, Heer, wanneer ik aan Uw offer denk
 91. Opwekking 145 - U zal ik loven, Heer
 92. Opwekking 544 - Meer dan rijkdom, meer dan macht
 93. Opwekking 144 - Want uit Hem en door Hem
 94. Opwekking 543 - U bent de Heer die ik dien
 95. Opwekking 143 - De Heer, uw God, is in uw midden
 96. Opwekking 542 - God van trouw
 97. Opwekking 142 - 'k Vertrouw op U, o Heer mijn God
 98. Opwekking 541 - Almachtig God Die mij bevrijdt
 99. Opwekking 141 - He is the King of kings
 100. Opwekking 540 - Kom, laten wij aanbidden
 101. Opwekking 140 - Hemelse Vader, wat een liefde bent U
 102. Opwekking 539 - Kom, nu is de tijd: Aanbid Hem
 103. Opwekking 139 - In moments like these
 104. Opwekking 538 - De Koning komt, dit is het uur
 105. Opwekking 138 - Kom maar, wees blij en verheugd
 106. Opwekking 537 - Ere zij God
 107. Opwekking 137 - King of kings and Lord of lords
 108. Opwekking 536 - Hoe lang heeft de mensheid gebeden
 109. Opwekking 136 - Abba Vader
 110. Opwekking 535 - In het stro van een geleende kribbe
 111. Opwekking 135 - Halleluja, halleluja, Hij regeert, Hij regeert
 112. Opwekking 534 - Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
 113. Opwekking 134 - De Heer is mijn Licht
 114. Opwekking 533- Eén klein kind
 115. Opwekking 133 - Hoe lieflijk is Uw woning
 116. Opwekking 532 - Wees gerust, wees gerust
 117. Opwekking 132 - Verhoogt de Here, onze God
 118. Opwekking 531 - Immanuël, o Immanuël
 119. Opwekking 131 - U komt de eer en glorie toe
 120. Opwekking 530 - Bewijst nu eer aan Jezus Naam
 121. Opwekking 130 - Wij prijzen U als Here
 122. Opwekking 529 - Komt, laten wij aanbidden
 123. Opwekking 129 - Ruach, Ruach, Ruach
 124. Opwekking 528 - Hoor, de engelen zingen de eer
 125. Opwekking 128 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 126. Opwekking 527 - Licht in de nacht
 127. Opwekking 127 - Wij eren en aanbidden U
 128. Opwekking 526 - Goed nieuws, goed nieuws
 129. Opwekking 126 - Jezus vol liefde
 130. Opwekking 525 - Jubel het uit
 131. Opwekking 125 - Heer, ik kom tot U
 132. Opwekking 523 - Laat ieder het horen
 133. Opwekking 124 - Ik bouw op U
 134. Opwekking 524 - Als 's morgens de zon opgaat
 135. Opwekking 123 - Groot is Uw trouw, o Heer
 136. Opwekking 522 - Er komt een tijd van grote opwekking
 137. Opwekking 122- Ik vermag alle dingen
 138. Opwekking 521 - U zorgt voor heel de schepping
 139. Opwekking 121- De Here is mijn Herder
 140. Opwekking 520 - Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
 141. Opwekking 120 - Want U, o Heer, bent God
 142. Opwekking 519 - Ik vertrouw op U
 143. Opwekking 119 - Ik zal loven, Here
 144. Opwekking 518 - Heer, U doorgrondt en kent mij
 145. Opwekking 118 - Vader, maak ons één
 146. Opwekking 517 - Gezegend zijn zij
 147. Opwekking 117 - In het midden der gemeente
 148. Opwekking 116 - Jezus, Naam boven alle naam
 149. Opwekking 515 - Look what the Lord has done
 150. Opwekking 115 - Heilig, heilig, heilig
 151. Opwekking 514 - I went to the enemy's camp
 152. Opwekking 114 - Looft de Heer, want Hij is goed
 153. Opwekking 513 - Halleluja, de Heer regeert
 154. Opwekking 113 - Al moet ik door het druk verkeer
 155. Opwekking 512 - Wij verhogen U
 156. Opwekking 112 - 'k Ben zo gelukkig
 157. Opwekking 511- Heer van genade
 158. Opwekking 111 - U houdt Uw hand, grote God, op deez' aard
 159. Opwekking 510 - Dit is mijn verlangen
 160. Opwekking 110 - Jezus roept mij, ik zal volgen
 161. Opwekking 509 - Zo lief had God de Vader ons
 162. Opwekking 109 - Wij zingen van Jezus
 163. Opwekking 508 - God is zo groot, oneindig groot
 164. Opwekking 108 - Prijst Hem, prijst Hem
 165. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 166. Opwekking 106 - Gezegend Hij, die komt
 167. Opwekking 505 - Vader van de schepping
 168. Opwekking 105 - Alles wat ik heb
 169. Opwekking 504 - Hoor, een roep klinkt wereldwijd
 170. Opwekking 104 - Weet je wel, o christen
 171. Opwekking 103 - David met zijn slinger
 172. Opwekking 502 - Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
 173. Opwekking 102 - Jezus leeft in eeuwigheid
 174. Opwekking 501- Vader, mijn God, ik aanbid U
 175. Opwekking 101 - Ik ben zo blij, dat 'k een kind van de Heer mag zijn
 176. Opwekking 500 - Heer ik prijs Uw Naam
 177. Opwekking 100 - Hosanna, halleluja
 178. Opwekking 499 - Zie het Lam van God: Hij nadert
 179. Opwekking 99 - Volgen wil ik U, trouwe Heer
 180. Opwekking 498 - Er is een stad met gouden straten
 181. Opwekking 98 - Eens was ik onverschillig
 182. Opwekking 497 - Ik wil leven door Uw Geest
 183. Opwekking 97 - De vensters des hemels zijn open
 184. Opwekking 496 - Kadosh, kadosh, kadosh
 185. Opwekking 96 - Ik vouw mijn handen Heer
 186. Opwekking 495 - Hemelse Vader, door Uw genade
 187. Opwekking 95 - Als j' een echte christen bent
 188. Opwekking 494 - Soms als ik Uw liefde voel
 189. Opwekking 94 - Heel mijn leven wil ik wijden
 190. Opwekking 493 - Jezus, wat een heerlijke Naam
 191. Opwekking 93 - Jezus overwon de dood
 192. Opwekking 492 - Wie kleurt de zon als de dag openbloeit
 193. Opwekking 92 - Geef mij olie in mijn lamp
 194. Opwekking 491 - Kom, wees blij in de Heer al Zijn kinderen
 195. Opwekking 91 - Jezus houdt van alle kleine kinderen
 196. Opwekking 490 - Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
 197. Opwekking 90 - Daarginds ver in de hemel
 198. Opwekking 489 - Wij willen U ontmoeten
 199. Opwekking 89 - Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
 200. Opwekking 488 - Heer, ik kom tot U
 201. Opwekking 88 - Een rivier vol van vrede
 202. Opwekking 487 - O Heer, giet een stroom van levend water over ons uit
 203. Opwekking 87 - Alle kind'ren mogen komen
 204. Opwekking 486 - Wij zijn Gods kind'ren
 205. Opwekking 86 - Zing en speel tot eer van Hem
 206. Opwekking 485 - Er is een plaats waar de Heer ons zegent
 207. Opwekking 85 - Eenmaal zullen wij de Koning zien
 208. Opwekking 484 - Ik wil altijd zijn waar U bent
 209. Opwekking 84 - Hij wordt mij liever ied're dag
 210. Opwekking 483 - O, zie de Heer zit op zijn troon
 211. Opwekking 83 - Hij die gelooft, Hij die gelooft
 212. Opwekking 482 - De Heer onze God, Hij is Koning
 213. Opwekking 82 - Komt, laat ons zingen vandaag
 214. Opwekking 481 - Ik aanbid U
 215. Opwekking 81 - Waardig is het Lam
 216. Opwekking 480 - U stierf voor mij, mijn Jezus
 217. Opwekking 80 - Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich
 218. Opwekking 479 Wij zijn meer dan overwinnaars
 219. Opwekking 79 - Tot U, o God, hef ik op mijn ziele
 220. Opwekking 478 - Spee nu luid op de trompet
 221. Opwekking 78 - Halleluja, looft God in Zijn heiligdom
 222. Opwekking 477 - Jezus, wij vieren dat U overwon
 223. Opwekking 77 - Wij zijn allen hier bijeen
 224. Opwekking 476 - O, wat een machtige God
 225. Opwekking 76 - Maar Gij, Heer, zijt een schild
 226. Opwekking 475 - Majesteit, Koning in heerlijkheid
 227. Opwekking 74 - Heer, we zijn hier saamgekomen
 228. Opwekking 473 - Zing een heerlijk lied van vreugde
 229. Opwekking 73 - Wat een plezier heeft het meisje in de reidans
 230. Opwekking 472 - Blaas met de adem van Uw Geest op ons
 231. Opwekking 72 - Vanwaar de zon opgaat
 232. Opwekking 471 - Heer, raak mijn hart aan
 233. Opwekking 71 - Jezus leeft in eeuwigheid
 234. Opwekking 470 - Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
 235. Opwekking 70 - Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
 236. Opwekking 469 - Halleluja, Jezus Christus leeft!
 237. Opwekking 69 - 'k Heb je lief met de liefde van de Heer
 238. Opwekking 468 - Wij willen dat Jezus wordt verhoogd
 239. Opwekking 68 - Zing halleluja voor de Heer
 240. Opwekking 467 - Wij zijn zout en wij zijn licht
 241. Opwekking 67 - Het is goed, ja 't is goed
 242. Opwekking 466 - Wandel in het licht
 243. Opwekking 66 - Komt, prijst de Heer
 244. Opwekking 465 - Ik prijs U Heer, God van 't heelal
 245. Opwekking 65 - Loof de Here, mijn ziel
 246. Opwekking 464 - Wees stil voor het aangezicht van God
 247. Opwekking 64 - Beter dan 't leven, is Uw genade
 248. Opwekking 463 - Vader, daal nu met Uw Geest neer
 249. Opwekking 63 - Prijs de Here met elkander
 250. Opwekking 462 - Aan Uw voeten, Heer
 251. Opwekking 62 - Gods lof wil 'k zingen, met die woorden
 252. Opwekking 461 - Mijn Jezus, mijn Redder
 253. Opwekking 61 - Prijst met ons de Heer
 254. Opwekking 460 - Wat mij dierbaar was
 255. Opwekking 60 - Voor Uw liefde, Heer Jezus
 256. Opwekking 459 - Levend water, verfrissend, vrij
 257. Opwekking 59 - Mogen de woorden van mijn mond
 258. Opwekking 458 - De Heer is hier in glorie en luister
 259. Opwekking 58 - Vrede zij u
 260. Opwekking 457 - Kom prijs de Heer
 261. Opwekking 57 - Prijst de Naam van Jezus
 262. Opwekking 456 - Niet de macht van wapenen
 263. Opwekking 56 - Zijn Naam is hogeer dan ieder ander
 264. Opwekking 455- Wij gaan door over grenzen
 265. Opwekking 55 - Groot is de Heer
 266. Opwekking 454 - Zegen, aanbidding
 267. Opwekking 54 - Looft de Here, alle gij volken
 268. Opwekking 453 - Jezus, Jezus, heilige gezalfde Heer
 269. Opwekking 53 - Zingt de Here een nieuw lied
 270. Opwekkign 452 - Kom, o Heil'ge Geest van God
 271. Opwekking 52 - Gij zijt waardig
 272. Opwekking 451 - Ik hef mijn ogen
 273. Opwekking 51 - Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
 274. Opwekking 450 - Jezus regeert op Zijn eeuwige troon
 275. Opwekking 50 - 'k Wil U prijzen, o Heer
 276. Opwekking 49 - Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige heerst
 277. Opwekking 448 - Hij, die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij
 278. Opwekking 48 - Dank U Jezus
 279. Opwekking 447 - Ik ben vrijgekocht
 280. Opwekking 47 - Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen
 281. Opwekking 446 - Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
 282. Opwekking 445 - Bron van levend water
 283. Opwekking 46 - Vader, ik aanbid U
 284. Opwekking 45 - Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
 285. Opwekking 444 - Heel mijn ziel roept naar U
 286. Opwekking 44- Geprezen zij de Heer
 287. Opwekking 443 - U wachtte niet op mij
 288. Opwekking 43 - In Gods overwinning
 289. Opwekking 442 - Prijst Hem, prijst Hem
 290. Opwekking 42 - 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
 291. Opwekking 441 - De kracht van Jezus is wondergroot
 292. Opwekking 41- Love is the flag, flown high
 293. Opwekking 440 - Machtig zijn al Uw daden, Heer
 294. Opwekking 40 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 295. Opwekking 439 - Machtig is de Naam van de Heer
 296. Opwekking 39 - Heilig, heilig
 297. Opwekking 438 - Ik buig neer
 298. Opwekking 38 - Halleluja, halleluja
 299. Opwekking 437 - Verhoog de Here God
 300. Opwekking 37 - Halleluja, Hij stierf voor mij
 301. Opwekking 436 - Onze Vader in de hemel
 302. Opwekking 36 - Roep Mij toch aan
 303. Opwekking 435 - Heer, Uw Koninkrijk breekt baan met kracht
 304. Opwekking 35 - Klapt in de handen, alle mensen
 305. Opwekking 434 - Tot Zijn eer en heerlijkheid
 306. Opwekking 34 - Hine ma tov uma nayim
 307. Opwekking 433 - Groter is Hij die in mij is
 308. Opwekking 33 - Prijst God
 309. Opwekking 432 - Kom en prijs
 310. Opwekking 32 - Dit is de dag die de Heer ons geeft
 311. Opwekking 431 - Laat een loflied op je lippen zijn
 312. Opwekking 31 - O, how I love Jesus
 313. Opwekking 430 - Heer ik prijs Uw grote Naam
 314. Opwekking 30 - Ik heb een loflied in mijn hart
 315. Opwekking 429 - God wijst mij een weg
 316. Opwekking 29 - Praise the Lord from whom
 317. Opwekking 428 - Genade, zo oneindig groot
 318. Opwekking 28 - Als Gods Geest waarlijk in ons woont
 319. Opwekking 427 - Maak mij rein voor U
 320. Opwekking 27 - Leid mij Heer, o machtig Heiland
 321. Opwekking 426 - Ja, ik geloof in Jezus
 322. Opwekking 26 - Gods weg is de beste
 323. Opwekking 425 - Er is geen grens aan de liefde van Jezus
 324. Opwekking 25 - Laat ons met elkander
 325. Opwekking 424 - Ik wil zingen voor de Koning
 326. Opwekking 24 - Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer
 327. Opwekking 423 - Ik zing en juich voor mijn Verlosser
 328. Opwekking 23 - Ik weet, dat God de weg mij banen zal
 329. Opwekking 422 - U wil ik kennen
 330. Opwekking 22 - In de Naam van Jezus
 331. Opwekking 421 - Ja, ik wil U volgen, 'k volg U Heer
 332. Opwekking 21 - Ik dank U, dank U Jezus
 333. Opwekking 420 - Geen andere naam dan de naam van Jezus
 334. Opwekking 20 - Niemand anders dan Jezus
 335. Opwekking 419 - U bent God, en wij prijzen U
 336. Opwekking 19 - He brought me to His banqueting table
 337. Opwekking 418 - Als ik opzie naar Uw heiligheid
 338. Opwekking 18 - Zijn goedheid en genade
 339. Opwekking 417 - Heer, U draagt de hoogste kroon
 340. Opwekking 17 - Ja, God is goed
 341. Opwekking 416 - Jezus is Koning over de aarde
 342. Opwekking 16 - Hij is getrouw en nimmer falend
 343. Opwekking 415 - Toon je dank aan de Heer
 344. Opwekking 15 - Jesus' love is very wonderful
 345. Opwekking 414 - U zond Uw Zoon, onschuldig, rein
 346. Opwekking 14 - The joy of the Lord is my strenght!
 347. Opwekking 413 - Hoe kom ik van zonde vrij?
 348. Opwekking 13 - Jezus, Hij is Koning
 349. Opwekking 412 - Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt
 350. Opwekking 12 - All over the world the Spirit is moving
 351. Opwekking 411 - Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
 352. Opwekking 11 - Jezus sprak hier op aard'
 353. Opwekking 410 - O, maak de Here nu groot met mij
 354. Opwekking 10 - Laat mijn leven zijn, vol van zonneschijn
 355. Opwekking 409 - Heel mijn hart jubelt voor de Heer
 356. Opwekking 9 - Wat ik nodig heb, wat ik nodig heb, Jezus alleen
 357. Opwekking 408 - Israël verheugt u in uw Maker
 358. Opwekking 8 - Door de Heilige Geest zijn wij één in de Heer
 359. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 360. Opwekking 7 - Heer God, U loven wij
 361. Opwekking 406 - In Uw Naam komen wij
 362. Opwekking 6 - Hij is Heer
 363. Opwekking 405 - Er is maar één God en maar één Middelaar
 364. Opwekking 5 - Halleluja
 365. Opwekking 404 - Wij gaan op weg met brandend hart
 366. Opwekking 4 - Zijn Naam is wonderbaar
 367. Opwekking 403 - Kom en help ons oogsten
 368. Opwekking 3 - Wees blij in de Heer en zing verheugd
 369. Opwekking 402 - Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
 370. Opwekking 2 - O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
 371. Opwekking 401 - Koning Jezus, wij verhogen U
 372. Opwekking 1 - Hij 's de Koning van mijn hart
 373. Opwekking overdacht

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Jouw belijdenis

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

 

Er is nog een aspect van de communicatie met God die we nog niet echt hebben benoemd. Het gaat niet alleen om vragen, het gaat ook om geloven. Het gaat ook niet alleen om belijden, maar het gaat ook om je uitstrekken naar wat God je wil geven. Het is nooit het ene of het andere. Zoals een kind met zijn vader over van alles praat, zo is het ook in de relatie met God. Maar in een vraag die Jezus stelt aan de discipelen komt ook nog een antwoord dat belangrijk is en waar we de kracht niet van moeten onderschatten.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Mattheüs 16:13-20

13  Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14 Zij zeiden:  Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16  Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard,  maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18  En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19  En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20 Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

 

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom