Communicatie met God - Jouw belijdenis

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

 

Er is nog een aspect van de communicatie met God die we nog niet echt hebben benoemd. Het gaat niet alleen om vragen, het gaat ook om geloven. Het gaat ook niet alleen om belijden, maar het gaat ook om je uitstrekken naar wat God je wil geven. Het is nooit het ene of het andere. Zoals een kind met zijn vader over van alles praat, zo is het ook in de relatie met God. Maar in een vraag die Jezus stelt aan de discipelen komt ook nog een antwoord dat belangrijk is en waar we de kracht niet van moeten onderschatten.

Communicatie met God - Als God niet reageert

 

“Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van e tafel van hun bezitter.” (Mattheüs 15:27)

 

Kan het zijn dat je niet tevreden bent met het antwoord van Jezus? Dat kan zeker! Als je iets vraagt en je krijgt het niet, dan kun je ontevreden zijn of het er niet mee eens zijn. Dat hoort bij vragen. Het kan zelfs diepe teleurstelling zijn. De vraag is wat je daar dan mee doet. Mag je dan nog een keer doorvragen, net zoals Abraham bleef vragen. Je moet die situatie van de Kananese vrouw eens tot je laten doordringen.

Communicatie met God - Bidden met verwachting

 

“De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn.” (Mathheüs 8:8)

 

Ondertussen komt de vraag een beetje op wat nu echt de goede manier is om met God te spreken? Of is er misschien niet eens een goede manier? Wat namelijk opvalt is dat als mensen bij Jezus aankloppen dat er eigenlijk helemaal geen bijzondere manier van spreken is. Het is veel meer het dagelijkse en gewone, dat we zien gebeuren. Alsof Jezus gewoon een mens is. Er is altijd wel respect in het spreken tegen Jezus, maar het is ook niet hoogverheven en heilig. Ik denk dat er tegen een koning meer neerbuigendheid te bespeuren zou zijn dan tegen Jezus.

Communicatie met God - Dwars tegen alles in

 

“En zie er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen.” (Mattheüs 8:2)

 

Als je na alle verschillende manieren van communicatie met God in de Oude Testament verder gaat kijken in het Nieuwe Testament, dan verbaas je je misschien nog wel veel meer dan dat je dat al deed. Misschien zou je zelfs wel kunnen zeggen dat heel veel communicatie met God en met Jezus, eigenlijk over de grens gaat van wat je zou verwachten. Op het eerste gezicht lijkt dit bij de melaatse man in dit gedeelte wel mee te vallen, maar als je goed leest, is het heel anders.

Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke

 

“Het begin van het spreken van de HEERE door Hosea. De HEERE zei tegen Hosea: Ga! Neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de HEERE af.” (Hosea 1:2)

 

Als God spreekt, is dit dan altijd allemaal logisch? Lang niet altijd! En hoe je kunt weten hoe God spreekt? Dan zeggen we altijd dat God je nooit dingen zal laten doen die tegen Zijn Woord ingaan. Totdat je bij het boek Hosea komt, waar de profeet Hosea van God de opdracht krijgt om met een hoer te trouwen. En dan denk je: dit kan gewoon niet kloppen!

 

En toch lijkt het er te staan. God spreekt heel vaak door beelden, dat zagen we ook al bij Jona. De wonderboom van Jona was natuurlijk een verhaal apart. En ook hier bij Hosea is het een verhaal apart. God wil duidelijk spreken tot het volk, maar daar heeft Hij Hosea bij nodig. En reken maar dat de opdracht die Hosea kreeg ook voor Hosea een vraag is geweest of dit echt wel klopte. We lezen er niets van, maar ook voor Hosea zal deze opdracht heel vreemd zijn geweest.

 

Kan God zo met je communiceren dat je denkt dat het niet klopt, zonder dat je dit dus probeert te te bedenken dat het niet klopt om er maar vanaf te zijn? Er is een verschil in een situatie met Jona, die bewust niet wilde en een situatie met Hosea, waar je zou kunnen zeggen dat het logisch is dat hij deze opdracht niet begrijpt, want hij lijkt tegen Gods Eigen Woord in te gaan.

 

Nu zijn er bij deze opdracht allerlei uitleggen. Het zou een droom zijn geweest of het was iemand die neigde naar hoererij, maar dat zijn argumenten die niet bepaald logisch zijn. Het is opmerkelijk als je in het Hebreeuws kijkt wat er staat dat het niet om hoererij gaat, maar er staat dat het een vrouw van ontucht is. Het zou dus ook nog kunnen zijn dat deze vrouw door ontucht is verwekt of dat ontucht haar overkomen is, waardoor ze ook verworpen was. Het is dus maar de vraag of deze vrouw echt een hoer was.

 

Dat het een bijzondere situatie was, is wel duidelijk. En we moeten maar niet al te veel proberen om iets te begrijpen, waar we niet uitkomen omdat verdere informatie ontbreekt. Het is wel duidelijk dat niet elk spreken van God tot ons persoonlijk altijd een makkelijk spreken is. Zelfs als deze vrouw door ontucht is verwekt, dan is het nog ingewikkeld genoeg om te gehoorzamen, want dan is het in ieder geval een erg beschadigde vrouw. Uiteindelijk zal God nooit tegen Zijn Eigen Woord ingaan, dat blijft overeind staan, ook hier. Wel lijkt God soms de grens op te zoeken, zeker als Hij het gebruikt om wakker te schudden. En wat hier gebeurt is dat Hosea gezien wordt als die profeet met die vrouw van ontucht. “Oh, wat erg…” Ja, het is erg dat het een afspiegeling is van het volk Israël! Zo deed het volk met God!

 

Gebed: Heer, als U echt soms dingen zegt die echt verder gaan als dat ik denk dat het kan, wilt U mij dan zoveel bevestiging van Uw stem geven, dat ik niet twijfel om te gehoorzamen.

Communicatie met God - Jona-momenten (2)

 

“Maar God zei tegen Jona: Bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei: Terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe.” (Jona 4:10)

 

Het verhaal van Jona is niet het mooiste verhaal uit de Bijbel. Het gaat niet over een profeet die wil gehoorzamen als God spreekt. Het verhaal is ook heel lastig omdat we uiteindelijk niet eens weten hoe het met Jona afloopt. God spreekt overigens wel heel duidelijk tegen Jona. Die stem van God in zijn leven is niet mis te verstaan. Zeker niet als Jona voor de tweede keer dezelfde opdracht krijgt en blijkbaar heeft hij ook niet zo heel veel zin in een tweede viservaring. En dus is hij uiteindelijk toch maar gehoorzaam geweest. Maar dat is niet wat God alleen maar vroeg.

Communicatie met God - Jona-momenten

 

“Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Ammitthai: Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht.” (Jona 1:1 en 2)

 

Wat doe je als je denkt dat God een plan met je leven hebt waarvan jij denkt: Laat maar zitten, dit wil ik echt niet! Als God duidelijk spreekt tegen je, maar jij denkt: Zoek maar iemand anders, maar ik doe het niet? Natuurlijk, waarschijnlijk ben je netjes genoeg om te zeggen dat je toch zult luisteren, want niet luisteren naar God dat doe je toch gewoon niet? En dan begrijp ik heel goed wat je zegt en hoe je reageert. Jona deed het allemaal iets radicaler en er zat bij Jona ook nog wel even iets onder dat hem helemaal niet lekker zat.

Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)

 

“En wij weten dat voor wie God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.” (Romeinen 8:28)

 

Gebruik deze tekst nooit als een dooddoener, dat is het eerste dat belangrijk is bij deze tekst. Zodra je deze tekst gaat gebruiken om alles te verklaren, dan loop je met deze tekst of vast, of je haalt de wanhoop van iemand op een manier naar boven zoals nooit de bedoeling is bij deze tekst. Stel je nu voor dat je tegen Job zou zeggen: “Verschrikkelijk man, maar kom op, alles zal meewerken ten goede.” Wat denk je hoe Job dan gereageerd zou hebben?

Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt

 

“Toen antwoordde Job de HEERE en zei: Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U.” (Job 42:1)

 

Kunnen wij Gods wegen altijd begrijpen? Dat lukt ons niet, echt niet. Het is onmogelijk om God te begrijpen zoals Hij is. Neem nu de geschiedenis met Job, wat begrijpen we daar nog van? Het lijkt wel of God Zich laat uitdagen door satan en dat God daar op in gaat. En dan ook nog eens op een manier dat je denkt: Hoe is het mogelijk. Hoe kan God op deze manier van iemand als Job omgaan? Dit kun je toch niet begrijpen?

Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand

 

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9)

 

De brief van Johannes is natuurlijk een brief met flinke tegenstellingen. Over zonden en dat dit niet samen kan gaan met een kind van God, maar ook over dat als we zeggen geen zonden te hebben dat we liegen. Daar is heel veel over te zeggen, maar als we even de lijn van gisteren doortrekken over Nehemia die heel stellig was nadat hij de zonden van het volk had beleden. Het kan dan toch niet waar zijn dat er geen terugkeer zou zijn.

Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand

 

“Och, Heere, laat Uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van Uw dienaar, en op het gebed van Uw dienaren, die er vreugde in vinden Uw Naam te vrezen. Doe Uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning.” (Nehemia 1:11)

 

Het zou zomaar kunnen zijn dat je denkt: Het klinkt allemaal wel prachtig, maar het is toch niet altijd allemaal krachtig bidden wat er gebeurt? Het is toch niet allemaal communicatie met God waarin we in geloof ons uitstrekken naar wat Hij doet en wat Hij geeft? Er is toch ook nog iets met zondebesef en bekering? En hoe zit het dan? Want is er dan ook zo’n krachtig gebed?

Meer artikelen...

 1. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 2. Communicatie met God - De strijd is van God
 3. Communicatie met God - Overvloed (2)
 4. Communicatie met God - Overvloed
 5. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 6. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 7. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 8. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 9. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 10. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 11. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 12. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 13. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 14. Communicatie met God - Vragen om een teken
 15. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 16. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 17. Communicatie met God - God wil je zegenen
 18. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 19. Communicatie met God - Good, good Father
 20. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 21. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 22. Communiceren met God
 23. Na Pasen - Je verstand geopend
 24. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 25. Na Pasen - Ken de Bijbel
 26. Pasen - Geloof jij het echt?
 27. Pasen - Hij is opgestaan!
 28. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 29. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 30. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 31. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 32. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 33. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 34. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 35. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 36. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 37. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 38. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 39. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 40. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 41. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 42. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 43. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 44. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 45. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 46. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 47. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 48. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 49. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 50. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 51. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 52. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 53. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 54. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 55. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 56. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 57. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 58. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 59. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 60. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 61. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 62. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 63. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 64. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 65. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 66. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 67. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 68. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 69. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 70. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 71. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 72. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 73. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 74. Simson - Nieuwe toewijding
 75. Simson - Roepen in de nood
 76. Simson - Nog meer wraak
 77. Simson - Wraak
 78. Simson - Gods kracht
 79. Simson - Gods tijd
 80. Simson - Geboren
 81. Simson - God zien en leven
 82. Simson - Nazireeër
 83. Simson
 84. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 85. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 86. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 87. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 88. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 89. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 90. Timotheüs - Strijd van het geloof
 91. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 92. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 93. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 94. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 95. Timotheüs - Jonge weduwen
 96. Timotheüs - Bediening van weduwen
 97. Timotheüs - Weduwen
 98. Timotheüs - Op elkaars schouders
 99. Timotheüs - Acht op jezelf
 100. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 101. Timotheüs - Smaad en spot
 102. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 103. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 104. Alles is mogelijk!
 105. Timotheüs - Gevaar van afval
 106. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 107. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 108. Timotheüs - Ambt en gezin
 109. Timotheüs - Diakenen
 110. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 111. Timotheüs - Onberispelijk
 112. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 113. Timotheüs - Ambt van opziener
 114. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 115. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 116. Timotheüs - Houding van vrouwen
 117. Timotheüs - Gebedshouding
 118. Timotheüs - Paulus' gezag
 119. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 120. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 121. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 122. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 123. Timotheüs - Iedereen is te redden
 124. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 125. Timotheüs - Doel van de wet
 126. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 127. Timotheüs - Loslaten
 128. Timotheüs - Zoon in het geloof
 129. Wie zeg jij dat Jezus is
 130. Het loon dat jij meebrengt
 131. Een nieuw jaar zonder zorgen

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Jouw belijdenis

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

 

Er is nog een aspect van de communicatie met God die we nog niet echt hebben benoemd. Het gaat niet alleen om vragen, het gaat ook om geloven. Het gaat ook niet alleen om belijden, maar het gaat ook om je uitstrekken naar wat God je wil geven. Het is nooit het ene of het andere. Zoals een kind met zijn vader over van alles praat, zo is het ook in de relatie met God. Maar in een vraag die Jezus stelt aan de discipelen komt ook nog een antwoord dat belangrijk is en waar we de kracht niet van moeten onderschatten.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Mattheüs 16:13-20

13  Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14 Zij zeiden:  Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16  Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard,  maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18  En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19  En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20 Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

 

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen? En als extra ook een opwekkingslied uit de rubriek 'Opwekking overdacht'?
Klik dan op deze link

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Vernieuwingsfestival

Wil je opgebouwd worden in je persoonlijke relatie met God? Kom dan op 25 mei naar het Vernieuwingsfestival in de Basiliek in Veenendaal. Van 14:00-22:00 uur wordt je dan opgebouwd in geloof. Naast het hoofdprogramma draait er ook een krachtig kinderprogramma.

Meer informatie en aanmelden: www.vernieuwingsfestival.nl

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom