Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is

 

“Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.” (Mattheüs 14:28)

 

Onbevangenheid van een kind dat onvoorwaardelijk God als Vader vertrouwt. Je merkt wel dat we, als het over het avontuur met God in je leven gaat, eerst er echt een stevig fundament moet liggen van vertrouwen en geloven hoe God naar jou kijkt, maar ook naar hoe God op jou reageert. We zagen al hoe belangrijk die kinderlijke onbevangenheid is en ook hoe belangrijk het geloof is dat God echt als Vader voor Zijn kinderen zorgt. Maar ik denk dat er nog een aspect is in dat vertrouwen, dat we echt niet moeten vergeten en waar je ook meer geloof voor mag krijgen. Dat heeft met maken met het feit dat God, God is!

Avontuur met God - Gods Vaderzorg

 

“Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven?” (Lukas 11:11)

 

Hoe kun je onbevangen zijn als een kind in de relatie met God? Natuurlijk, dat heeft met vertrouwen te maken. Vertrouwen dat als je reageert op Gods stem, dat God je echt niet alleen zal laten tobben en zoeken. Maar in dat vertrouwen zit er nog iets anders bij. Het gaat niet alleen om de vraag of God je zal helpen, maar het gaat eigenlijk ook over de zekerheid dat God je ook het beste zal geven. Geloof jij dat alles wat jij krijgt van God, dat Hij je altijd het beste geeft?

 

Avontuur met God - Als een onbevangen kind

 

“Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.” (Markus 10:14)

 

We blijven nog even verder denken over het vertrouwen op God. Het is zo belangrijk dat het vertrouwen dat je in God hebt, zo groot is, dat als Hij het onmogelijk van je vraagt in deze wereld, dat je vanuit het diepst van je hart kunt zeggen: Wat er ook gebeurt, ik vertrouw God helemaal! Ik denk dat het eerste grote avontuur dat ik met God heb ervaren in mijn leven is geweest toen ik leerde dat ik kind mocht zijn bij de Vader. Voordat ik ontdekte wat het Koninkrijk inhield en hoe je dat kunt laten doorbreken, leerde God mij lange tijd niet veel anders dan kind bij de Vader zijn.

Avontuur met God - Tijd om te leren durven

 

“Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.” (Genesis 12:4)

 

Gisteren noemde ik mijn eigen ervaring al even van het moment dat God vroeg om theologie te gaan studeren. Het opgeven van een deel van mijn inkomsten maakte dat het avontuur dat ik met God moest aangaan, een avontuur was dat niet makkelijk was. Ik weet nog goed dat het dashboard van mijn bus vol lag met briefjes waarbij ik op allerlei manieren probeerde uit te rekenen dat het financieel wel zou kunnen. Maar het kon nooit, geen enkele berekening kwam uit. Toen ik om advies bij mijn predikant aanklopte, zei hij: “Kan God nog duidelijker roepen? Begin gewoon!” En eigenlijk had hij gelijk, Gods stem was duidelijk genoeg geweest. En God heeft in die tijd ook altijd voorzien.

Avontuur met God - Onvoorwaardelijk vertrouwen

 

“Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.” (Genesis 12:4)

 

De opdracht voor Abram was eigenlijk maar op ene manier uit te leggen. God maakte duidelijk dat Hij met Abram het avontuur wilde aangaan. En misschien klinkt dat woord avontuur als iets dat met kwajongens te maken heeft, maar bedenk dat het avontuur van jouw leven met God een hele serieuze zaak is. Maar een avontuur is het zeker. Een avontuur is iets spannends dat je plotseling meemaakt. Of je zou ook kunnen zeggen dat een avontuur een reeks van spannende dingen is die je meemaakt. Hoe je ook naar het woord ‘avontuur’ kijkt, als jij met God wandelt, dan is dat telkens iets spannends dat je plotseling meemaakt.

Avontuur met God - Als God je echt om vertrouwen vraagt

 

“De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.” (Genesis 12:1)

 

Als je mailabonnee bent van ‘Elke dag 5 minuten met God’ dan heb je twee dagen geleden, als extra artikel iets kunnen lezen over ‘Avontuur met God’. Toen liep ik al met de gedacht om hier dieper op in te gaan en echt over dit thema te gaan schrijven. Afgelopen dagen werd steeds duidelijker dat dit thema echt belangrijk is voor jou en voor mij! Misschien dat je bij dit thema wat minder het gevoel van Bijbelstudie zult hebben, maar na een hele stevige serie over het boek Daniël, zijn er ook lezers die dat echt heel pittig hebben gevonden. En als je echt, voluit met God wilt leven, is het leven met God een groot avontuur!

Daniël - Niet alles hoeven we te weten

 

“Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.” (Daniël 12:13)

 

Het hele boek Daniël eindigt uiteindelijk in een groot raadsel. Er blijft zoveel onduidelijk, niet alleen voor Daniël, maar ook voor ons. Daniël ontmoet twee andere personen op de kant van de oever van de rivier. Waarom deze daar staan wordt niet duidelijk, misschien vanwege de eed die nog volgt door de engel met wie Daniël in gesprek was. Want één van die mannen vraagt hoelang het nog gaat duren en krijgt dan in de vorm van een eed het antwoord: “Een tijd, tijden en een halve tijd”. Weer is het duidelijk dat het om een beperkte tijd gaat waarbij ook aan het lijden van Israël een einde zal komen. Maar Daniël begrijpt er niets van.

Daniël - Totdat Michaël opstaat

 

“In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen; ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.” (Daniël 12:1)

 

Misschien denk je dat je iets hebt gemist, omdat we van hoofdstuk 10 plotseling in hoofdstuk 12 belanden. Maar je moet eigenlijk het 11e hoofdstuk gewoon even doorlezen. Eigenlijk is hoofdstuk 11 een hoofdstuk dat de voorgaande profetiën nog duidelijker uitlegt. Uiteindelijk zullen er koningen over koningen heersten. Ook de uitwerking van de geitenbok uit hoofdstuk 8 wordt nog duidelijker en uiteindelijk zal Israël klem komen te zitten tussen twee koningen, zal er een verachtelijke koning opstaan die alle macht heeft. En deze verachtelijke koning aan het einde van hoofdstuk 11 wordt overwonnen door een andere koning, waarbij aan het einde van het hoofdstuk de geschiedenis verspringt naar de antichrist. En dan staat Michaël op.

Daniël - Kracht ontvangen

 

“Hij zei: Wees niet bevreesd, zeer gewenste man! Vrede zij u. Wees sterk, ja, wees sterk. Terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt en ik zei: Laat mijn Heere spreken, want u hebt mij versterkt.” (Daniël 10:19)

 

Eigenlijk is het hele tiende hoofdstuk niet anders dan een beschrijving hoe Daniël zich voelde vanwege het visioen en vanwege de ontmoeting met die engel. Inhoudelijk gebeurt er in dat hele hoofdstuk eigenlijk niets. De ontmoeting van Daniël met de hemelse werkelijkheid heeft een enorme inpact. En als de engel dan zegt dat er nog een visioen is voor die tijd, wordt het Daniël eigenlijk nog veel meer te veel. En dan zegt Daniël dat hij er gewoon ziek van is, omdat het visioen zoveel bij hem losmaakte en hoe zou hij dan kunnen spreken met deze engel over het overige?

 

Daniël - Bovennatuurlijke ontmoeting

 

“Ik, Daniël, ik alleen zag dat visioen, maar de mannen die bij mij waren, zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen en zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen.” (Daniël 10:7)

 

Wat zou er gebeuren als jij vandaag een ontmoeting hebt die bijna overeenkomt met de hemel? Een ervaring waarbij je de hemel echt heel dichtbij ziet, wat zou er dan met je gebeuren? Ik krijg weleens de vraag of vallen in de Geest echt kan. Ik twijfel daar echt niet aan, ik geloof absoluut als de volheid van de Heilige Geest over je komt, dat je echt niet op je benen blijft staan. Als je ziet wat er met Daniël gebeurt als hij een visioen krijgt van een man die een hemelse glans lijkt te vertonen, dan ben ik ervan overtuigd dat als het Gods Geest zou zijn, dat dit nog veel heftiger kan zijn.

Daniël - Ondersteuning gevraagd

 

“In het derde jaar van Kores, koning van Perzië, werd er een woord geopenbaard aan Daniël, aan wie de naam Beltsazar gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Hij begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen.” (Daniël 10:1)

 

Daniël krijgt nog één visioen. De rest van zijn boek gaat over dit visioen, maar ook dit levert weer allemaal vraagtekens op. Het aantal uitleggen is enorm, maar we zullen proberen om ook dit visioen wat duidelijker te krijgen. Het is later in de tijd dan het vorige visioen en het is nu ten tijde van koning Kores. Waarschijnlijk is het op 23 april 536 voor Christus. Op basis van de genoemde maand en de terug rekening zou je daarop uit komen. Dit maakt ook nog eens duidelijk dat die 70 jaarweken niet letterlijk kunnen zijn geweest, waar we gisteren op uitkwamen.

Meer artikelen...

 1. Daniël - Zeventig weken
 2. Daniël - Een gewenste man
 3. Daniël - Beloften van God
 4. Daniël - Afvalligheid
 5. Daniël - De macht van de geitenbok
 6. Daniël - Het visioen van een ram en een geitenbok
 7. Daniël - Te gronde en toch bewaard
 8. Daniël - Geen eindeloze macht van het kwaad
 9. Daniël - Visioenen
 10. Daniël - De God van wonderen en tekenen
 11. Daniël - Zelfs leeuwen zwijgen
 12. Daniël - Als bidden niet mag
 13. Daniël - Volledig geleid door Gods Geest
 14. Daniël - Gevolgen in het nageslacht
 15. Daniël - Beschikbaar zijn
 16. Daniël - Leren geloven dat Gods woorden verandering brengen
 17. Daniël - Als God ingrijpt
 18. Een nieuwe stap
 19. Daniël - Als een woord van kennis heftig is
 20. Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden
 21. Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is
 22. Daniël - De prijs van God dienen
 23. Daniël - Wat initiatief uitwerkt
 24. Daniël - Blinken en verzinken
 25. Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid
 26. Daniël - Psalm
 27. Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring
 28. Daniël - Gezegend door God en mensen
 29. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 30. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 31. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 32. Mensen vissen - En nu jij!
 33. Mensen vissen - Met welk net?
 34. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 35. Mensen vissen - Groot denken
 36. Mensen vissen - Het begin
 37. Mensen vissen - Intro
 38. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 39. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 40. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 41. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 42. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 43. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 44. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 45. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 46. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 47. Grieks of Joods - Gunnend
 48. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 49. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 50. Grieks of Joods - Intro
 51. Handoplegging - Tenslotte
 52. Handoplegging - Wees niet bang
 53. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 54. Handoplegging - Bediening overgedragen
 55. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 56. Handoplegging - Door een discipel
 57. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 58. Handoplegging
 59. Pinksteren - Iedereen (2)
 60. Pinksteren - Iedereen
 61. Pinksteren - Stomdronken
 62. Pinksteren - Verwarring
 63. Handelingen 29 - Weerstand
 64. Handelingen 29 - Balans
 65. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 66. Handelingen 29
 67. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 68. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 69. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 70. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 71. Tussen kwijt zijn en verwachten
 72. Hemelvaart
 73. Communicatie met God - Overweldigend
 74. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 75. Communicatie met God - Als God niet reageert
 76. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 77. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 78. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 79. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 80. Communicatie met God - Jona-momenten
 81. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 82. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 83. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 84. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 85. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 86. Communicatie met God - De strijd is van God
 87. Communicatie met God - Overvloed (2)
 88. Communicatie met God - Overvloed
 89. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 90. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 91. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 92. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 93. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 94. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 95. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 96. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 97. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 98. Communicatie met God - Vragen om een teken
 99. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 100. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 101. Communicatie met God - God wil je zegenen
 102. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 103. Communicatie met God - Good, good Father
 104. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 105. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 106. Communiceren met God
 107. Na Pasen - Je verstand geopend
 108. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 109. Na Pasen - Ken de Bijbel
 110. Pasen - Geloof jij het echt?
 111. Pasen - Hij is opgestaan!
 112. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 113. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 114. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 115. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 116. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 117. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 118. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 119. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 120. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 121. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 122. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 123. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 124. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 125. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 126. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 127. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 128. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 129. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 130. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 131. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 132. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 133. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 134. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 135. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 136. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 137. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 138. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 139. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 140. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 141. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 142. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 143. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 144. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 145. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 146. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 147. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 148. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 149. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 150. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 151. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 152. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 153. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 154. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 155. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 156. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 157. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 158. Simson - Nieuwe toewijding
 159. Simson - Roepen in de nood
 160. Simson - Nog meer wraak
 161. Simson - Wraak
 162. Simson - Gods kracht
 163. Simson - Gods tijd
 164. Simson - Geboren
 165. Simson - God zien en leven
 166. Simson - Nazireeër
 167. Simson
 168. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 169. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 170. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 171. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 172. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 173. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 174. Timotheüs - Strijd van het geloof
 175. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 176. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 177. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 178. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 179. Timotheüs - Jonge weduwen
 180. Timotheüs - Bediening van weduwen
 181. Timotheüs - Weduwen
 182. Timotheüs - Op elkaars schouders
 183. Timotheüs - Acht op jezelf
 184. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 185. Timotheüs - Smaad en spot
 186. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 187. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 188. Alles is mogelijk!
 189. Timotheüs - Gevaar van afval
 190. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 191. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 192. Timotheüs - Ambt en gezin
 193. Timotheüs - Diakenen
 194. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 195. Timotheüs - Onberispelijk
 196. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 197. Timotheüs - Ambt van opziener
 198. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 199. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 200. Timotheüs - Houding van vrouwen
 201. Timotheüs - Gebedshouding
 202. Timotheüs - Paulus' gezag
 203. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 204. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 205. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 206. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 207. Timotheüs - Iedereen is te redden
 208. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 209. Timotheüs - Doel van de wet
 210. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 211. Timotheüs - Loslaten
 212. Timotheüs - Zoon in het geloof
 213. Wie zeg jij dat Jezus is
 214. Het loon dat jij meebrengt
 215. Een nieuw jaar zonder zorgen

Elke dag 5 minuten met God

Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is

 

“Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.” (Mattheüs 14:28)

 

Onbevangenheid van een kind dat onvoorwaardelijk God als Vader vertrouwt. Je merkt wel dat we, als het over het avontuur met God in je leven gaat, eerst er echt een stevig fundament moet liggen van vertrouwen en geloven hoe God naar jou kijkt, maar ook naar hoe God op jou reageert. We zagen al hoe belangrijk die kinderlijke onbevangenheid is en ook hoe belangrijk het geloof is dat God echt als Vader voor Zijn kinderen zorgt. Maar ik denk dat er nog een aspect is in dat vertrouwen, dat we echt niet moeten vergeten en waar je ook meer geloof voor mag krijgen. Dat heeft met maken met het feit dat God, God is!

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

Mattheüs 14:22-32

 

22  En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.
23  En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.
24 Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen.
25 Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Dagelijks verschijnen, in een gratis mailabonnement, de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God'. Deze mail wordt aangevuld met een uitleg van een Opwekkingslied, een getuigenis of een hedendaagse gelijkenis. Door je aan te melden voor dit abonnement ben je er van verzekert dat je deze dagelijks ontvangt. (plaatsing op de website loopt meestal een paar dagen achter)
Aanmelden mailabonnement

Aanbevolen

TiM-afbeelding (klein).jpg

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom