Meditaties Hosea - Maleachi

 

Hosea - Joël - Amos - Obadja - Jona - Micha - Nahum - Habakuk - Zefanja - Haggaï - Zacharia - Maleachi

 

Hosea

 

Nog geen meditaties

 

Joël

(terug naar boven)

 

In onze tijd zal het gebeuren

Joël 2:28

 

Amos

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Obadja

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Jona

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Micha

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Nahum

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Habakuk

(terug naar boven)

 

HEERE, waarom zoveel onrecht?

 Habakuk 1:2

Waarom zie ik zoveel onrecht en kijkt God ook mee?

 Habakuk 1:3

God brengt een werk tot stand

Habakuk 1:5 en 6a

Onbegrijpelijk!

Habakuk 1:13b

Klaarstaan om te luisteren

Habakuk 2:1

Opschrijven wat God zegt

Habakuk 2:2

Leef door je geloof!

Habakuk 2:4

Vijfvoudig wee

Habakuk 2: 6, 9, 12, 15 en 19

Uw werk, bewaar dat

Habakuk 3:2

Ondanks alles, ik spring op in God!

Habakuk 3:18 en 19

 

Zefanja

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Haggaï

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Zacharia

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Maleachi

(terug naar boven)

 

Jezus is... de Zon van de gerechtigheid

Maleachi 4:2

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Jouw belijdenis

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

 

Er is nog een aspect van de communicatie met God die we nog niet echt hebben benoemd. Het gaat niet alleen om vragen, het gaat ook om geloven. Het gaat ook niet alleen om belijden, maar het gaat ook om je uitstrekken naar wat God je wil geven. Het is nooit het ene of het andere. Zoals een kind met zijn vader over van alles praat, zo is het ook in de relatie met God. Maar in een vraag die Jezus stelt aan de discipelen komt ook nog een antwoord dat belangrijk is en waar we de kracht niet van moeten onderschatten.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Mattheüs 16:13-20

13  Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14 Zij zeiden:  Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16  Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard,  maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18  En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19  En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20 Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

 

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen? En als extra ook een opwekkingslied uit de rubriek 'Opwekking overdacht'?
Klik dan op deze link

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom