Meditaties Hosea - Maleachi

 

Hosea - Joël - Amos - Obadja - Jona - Micha - Nahum - Habakuk - Zefanja - Haggaï - Zacharia - Maleachi

 

Hosea

 

Nog geen meditaties

 

Joël

(terug naar boven)

 

In onze tijd zal het gebeuren

Joël 2:28

 

Amos

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Obadja

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Jona

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Micha

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Nahum

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Habakuk

(terug naar boven)

 

HEERE, waarom zoveel onrecht?

 Habakuk 1:2

Waarom zie ik zoveel onrecht en kijkt God ook mee?

 Habakuk 1:3

God brengt een werk tot stand

Habakuk 1:5 en 6a

Onbegrijpelijk!

Habakuk 1:13b

Klaarstaan om te luisteren

Habakuk 2:1

Opschrijven wat God zegt

Habakuk 2:2

Leef door je geloof!

Habakuk 2:4

Vijfvoudig wee

Habakuk 2: 6, 9, 12, 15 en 19

Uw werk, bewaar dat

Habakuk 3:2

Ondanks alles, ik spring op in God!

Habakuk 3:18 en 19

 

Zefanja

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Haggaï

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Zacharia

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Maleachi

(terug naar boven)

 

Jezus is... de Zon van de gerechtigheid

Maleachi 4:2

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom