Meditaties Hebreeën - Openbaring

Hebreeën - Jakobus - 1 Petrus - 2 Petrus - 1 Johannes - 2 Johannes - 3 Johannes - Judas - Openbaring

 

Hebreeën

 

Toen en nu

Hebreeën 1:1

De Erfgenaam is gekomen

Hebreeën 1:2

Gods heerlijkheid voor jou zichtbaar

Hebreeën 1:3a

Afdruk van Gods Wezen

Hebreeën 1:3b

Gedragen door het krachtig woord

Hebreeën 1:3c

De Zoon brengt de reiniging Zelf tot stand

Hebreeën 1:3d

Aan Gods rechterhand

Hebreeën 1:3e

Naam boven alle namen

Hebreeën 1:4

Zoveel zaligheid veronachtzamen

Hebreeën 2:3a

Gods herstelplan

Hebreeën 2:8b en 9a

Door lijden geheiligd

Hebreeën 2:10

Broers en zussen

Hebreeën 2:11

Barmhartige Hogepriester

Hebreeën 2:18

De Zoon zorgt voor het huis van Zijn Vader

Hebreeën 3:5 en 6

Door de hemelen doorgegaan

Hebreeën 4:14

Door God aangesteld

Hebreeën 5:5

Dwars door de angst heen verhoord

Hebreeën 5:7 en 8

Wordt volwassen!

Hebreeën 5:11 en 12a

Gevaar van hardnekkig onbekeerden in de gemeente

Hebreeën 6:6b

Er wordt inzet van je verwacht

Hebreeën 6:11 en 12

Wij hopen omdat Jezus al binnen is

Hebreeën 6:20

Koning van de vrede

Hebreeën 6:20b en 7:1a

Priester om ook Koning van de vrede te zijn

Hebreeën 7:1b

Koning van de gerechtigheid

Hebreeën 7:2b

Priester voor eeuwig

Hebreeën 7:3 en 4

Jezus vervangt Mozes

Hebreeën 8:2

Mijn geweten is gereinigd

Hebreeën 10:19-21

Aan elkaar gegeven

Hebreeën 10:24 en 25

Twee kanten als uitersten

Hebreeën 10:31 en 32

De rechtvaardige leeft uit zijn geloof

Hebreeën 10:38 en 39

Vaste grond en bewijs

Hebreeën 11:1

Jezus is... Voleinder van het geloof

Hebreeën 12:2

In Christus: reiziger

Hebreeën 13:14

 

Jakobus

(terug naar boven)

 

Genezing door gebed

Jakobus 5:14 en 15a

 

1 Petrus

(terug naar boven)

 

In Christus: vreemdeling op aarde

1 Petrus 2:11

In Christus: geen zorgen meer

1 Petrus 5:7

In Christus: overwinnaar over satan

1 Petrus 5:8

 

2 Petrus

(terug naar boven)

 

In Christus: drager van de Goddelijke natuur

2 Petrus 1:4

 

1 Johannes

(terug naar boven)

 

Wat we van Jezus hebben gezien en gehoord

1 Johannes 1:3

God is licht!

1 Johannes 1:5

Wandelen in het licht 1 Johannes 1:7
Je blijft zondigen 1 Johannes 1:8 en 9
Opdat jij niet zondigt 1 Johannes 2:1 en 2
Leven naar Gods Vaderhart 1 Johannes 2:3 en 4
Wandelend liefhebben 1 Johannes 2:6
Liefde onder elkaar 1 Johannes 2:10
Vaders, jonge mannen en kinderen 1 Johannes 2:13
Heb de wereld niet lief! 1 Johannes 2:15-17
Antichrist 1 Johannes 2:19
De zalving van Jezus op jouw leven 1 Johannes 2:20 en 27
Zonder de Zoon, ook de Vader niet 1 Johannes 2:23
Het eeuwige leven is ons beloofd 1 Johannes 2:25
Vrijmoedigheid 1 Johannes 2:28
Door de liefde van de Vader, Zijn kind 1 Johannes 3:1 en 2
Reinig jezelf! 1 Johannes 3:3-5
Jij zondigt niet meer! 1 Johannes 3:9
Liefhebben en gehaat worden 1 Johannes 3:11-13
Gegeven leven 1 Johannes 3:16 en 17
Je hart dat je niet veroordeelt 1 Johannes 3:21
Getoetste profetie 1 Johannes 4:1
God is liefde 1 Johannes 4:8 en 9
Geen angst door volmaakte liefde 1 Johannes 4:18
Gods geboden en onze overwinning 1 Johannes 5:3 en 4
Door water en bloed 1 Johannes 5:6
Twee keer drie getuigen 1 Johannes 5:7 en 8
Weet dat je het eeuwige leven hebt! 1 Johannes 5:13
Bidden en ontvangen 1 Johannes 5:14 en 15
Bidden voor je broeder of zuster 1 Johannes 5:16 en 17
Verstand gekregen 1 Johannes 5:19 en 20

 

2 Johannes

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

3 Johannes

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Judas

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Openbaring

(terug naar boven)

 

Overwinning: Boom van het leven

Openbaring 2:7

Overwinning: Geen schade door de tweede dood

Openbaring 2:11

Overwinning: Verborgen manna en een witte steen

Openbaring 2:17

Overwinning: Heersen met Hem en de morgenster ontvangen

Openbaring 2:26-28

Overwinning: Nieuwe kleren en je naam opgeschreven

Openbaring 3:5

Overwinning: Pilaar in het nieuwe Jeruzalem

Openbaring 3:12

Overwinning: Op de troon met Jezus

Openbaring 3:21

Het einde komt dichterbij

Openbaring 4:2

Troon vol heerlijkheid

Openbaring 4:3

Overwinningstroon

Openbaring 4:4

De hemel gaat ons voor in aanbidding

Openbaring 4:6

De eindtijd in beweging gezet

Openbaring 5:1 en 2

Jezus is... de Leeuw van Juda

Openbaring 5:5

Jezus is... Lam

Openbaring 5:6a

Troonswisseling

Openbaring 5:7

Weer aangesteld als koningen en priesters

Openbaring 5:9 en 10

Overwinnend om te overwinnen

Openbaring 6:2

Zielen onder het altaar van vervolging

Openbaring 6:9 en 10

Een hopeloos gebed

Openbaring 6:16

Uitstel vanwege de gelovigen

Openbaring 7:1

Ontelbaar veel

Openbaring 7:9

Dag en nacht Jezus dienen voor Zijn troon

Openbaring 7:16

De waarde van onze gebeden

Openbaring 8:1

Vier engelen

Openbaring 8:13

De vijfde engel

Openbaring 9:11

De zesde engel

Openbaring 9:20 en 21

Twee opdrachten voor Johannes

Openbaring 10:4b en 9b

Twee getuigen

Openbaring 11:3

De zevende engel

Openbaring 11:15

De werkelijkheid achter onze werkelijkheid

Openbaring 12:1a

Op de aarde geworpen

Openbaring 12:7 en 8

De redding van de vrouw

Openbaring 12:14

Op het strand zien wat satan doet

Openbaring 12:17-13:1a

Het beest uit de zee

Openbaring 13:8

Net niet God, maar helemaal demonisch

Openbaring 13:11

Op de achtergrond werk God gewoon door

Openbaring 14:1

Drie engelen met de laatste oproepen

Openbaring 14:6

De tweede engel met een oproep

Openbaring 14:8

De derde engel met een oproep

Openbaring 14:9 en 10

Tijd voor de oogst

Openbaring 14:15

De volheid van Gods toorn over de aarde

Openbaring 15:1 en 2

Het lied van Mozes en van het Lam

Openbaring 15:3

De eindstrijd komt er aan

Openbaring 16:15

De tegenstander in de eindstrijd

Openbaring 17:3

Er komt echt een einde aan de ongerechtigheid

Openbaring 18:20 en 21

De bruiloft van het Lam begint bijna

Openbaring 19:7 en 8

Waar de Bruidegom blijft

Openbaring 19:11

Duizendjarig vrederijk (1)

Openbaring 20:2 en 3

Duizendjarig vrederijk (2)

Openbaring 20:7 en 8

Het laatste oordeel

Openbaring 20:12

De bruid van het Lam

Openbaring 21:1 en 2

Jezus is... jouw Bruidegom

Openbaring 21:2, 9b en 10

Geen traan zal er nog zijn

Openbaring 21:3 en 4

De schitterende bruid

Openbaring 21:14

De boom van het leven

Openbaring 22:2

Volmaakt paradijs

Openbaring 22:2b en 3

Jezus komt spoedig

Openbaring 22:12 en 13

Kom, kom, kom!

Openbaring 22:17

Met de genade van Jezus het jaar uit en in

Openbaring 22:21

Elke dag 5 minuten met God

Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is

 

“Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.” (Mattheüs 14:28)

 

Onbevangenheid van een kind dat onvoorwaardelijk God als Vader vertrouwt. Je merkt wel dat we, als het over het avontuur met God in je leven gaat, eerst er echt een stevig fundament moet liggen van vertrouwen en geloven hoe God naar jou kijkt, maar ook naar hoe God op jou reageert. We zagen al hoe belangrijk die kinderlijke onbevangenheid is en ook hoe belangrijk het geloof is dat God echt als Vader voor Zijn kinderen zorgt. Maar ik denk dat er nog een aspect is in dat vertrouwen, dat we echt niet moeten vergeten en waar je ook meer geloof voor mag krijgen. Dat heeft met maken met het feit dat God, God is!

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

Mattheüs 14:22-32

 

22  En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.
23  En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.
24 Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen.
25 Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Dagelijks verschijnen, in een gratis mailabonnement, de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God'. Deze mail wordt aangevuld met een uitleg van een Opwekkingslied, een getuigenis of een hedendaagse gelijkenis. Door je aan te melden voor dit abonnement ben je er van verzekert dat je deze dagelijks ontvangt. (plaatsing op de website loopt meestal een paar dagen achter)
Aanmelden mailabonnement

Aanbevolen

TiM-afbeelding (klein).jpg

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom