Meditaties Hebreeën - Openbaring

Hebreeën - Jakobus - 1 Petrus - 2 Petrus - 1 Johannes - 2 Johannes - 3 Johannes - Judas - Openbaring

 

Hebreeën

 

Toen en nu

Hebreeën 1:1

De Erfgenaam is gekomen

Hebreeën 1:2

Gods heerlijkheid voor jou zichtbaar

Hebreeën 1:3a

Afdruk van Gods Wezen

Hebreeën 1:3b

Gedragen door het krachtig woord

Hebreeën 1:3c

De Zoon brengt de reiniging Zelf tot stand

Hebreeën 1:3d

Aan Gods rechterhand

Hebreeën 1:3e

Naam boven alle namen

Hebreeën 1:4

Zoveel zaligheid veronachtzamen

Hebreeën 2:3a

Gods herstelplan

Hebreeën 2:8b en 9a

Door lijden geheiligd

Hebreeën 2:10

Broers en zussen

Hebreeën 2:11

Barmhartige Hogepriester

Hebreeën 2:18

De Zoon zorgt voor het huis van Zijn Vader

Hebreeën 3:5 en 6

Door de hemelen doorgegaan

Hebreeën 4:14

Door God aangesteld

Hebreeën 5:5

Dwars door de angst heen verhoord

Hebreeën 5:7 en 8

Wordt volwassen!

Hebreeën 5:11 en 12a

Gevaar van hardnekkig onbekeerden in de gemeente

Hebreeën 6:6b

Er wordt inzet van je verwacht

Hebreeën 6:11 en 12

Wij hopen omdat Jezus al binnen is

Hebreeën 6:20

Koning van de vrede

Hebreeën 6:20b en 7:1a

Priester om ook Koning van de vrede te zijn

Hebreeën 7:1b

Koning van de gerechtigheid

Hebreeën 7:2b

Priester voor eeuwig

Hebreeën 7:3 en 4

Jezus vervangt Mozes

Hebreeën 8:2

Mijn geweten is gereinigd

Hebreeën 10:19-21

Aan elkaar gegeven

Hebreeën 10:24 en 25

Twee kanten als uitersten

Hebreeën 10:31 en 32

De rechtvaardige leeft uit zijn geloof

Hebreeën 10:38 en 39

Vaste grond en bewijs

Hebreeën 11:1

Jezus is... Voleinder van het geloof

Hebreeën 12:2

In Christus: reiziger

Hebreeën 13:14

 

Jakobus

(terug naar boven)

 

Genezing door gebed

Jakobus 5:14 en 15a

 

1 Petrus

(terug naar boven)

 

In Christus: vreemdeling op aarde

1 Petrus 2:11

In Christus: geen zorgen meer

1 Petrus 5:7

In Christus: overwinnaar over satan

1 Petrus 5:8

 

2 Petrus

(terug naar boven)

 

In Christus: drager van de Goddelijke natuur

2 Petrus 1:4

 

1 Johannes

(terug naar boven)

 

Wat we van Jezus hebben gezien en gehoord

1 Johannes 1:3

God is licht!

1 Johannes 1:5

Wandelen in het licht 1 Johannes 1:7
Je blijft zondigen 1 Johannes 1:8 en 9
Opdat jij niet zondigt 1 Johannes 2:1 en 2
Leven naar Gods Vaderhart 1 Johannes 2:3 en 4
Wandelend liefhebben 1 Johannes 2:6
Liefde onder elkaar 1 Johannes 2:10
Vaders, jonge mannen en kinderen 1 Johannes 2:13
Heb de wereld niet lief! 1 Johannes 2:15-17
Antichrist 1 Johannes 2:19
De zalving van Jezus op jouw leven 1 Johannes 2:20 en 27
Zonder de Zoon, ook de Vader niet 1 Johannes 2:23
Het eeuwige leven is ons beloofd 1 Johannes 2:25
Vrijmoedigheid 1 Johannes 2:28
Door de liefde van de Vader, Zijn kind 1 Johannes 3:1 en 2
Reinig jezelf! 1 Johannes 3:3-5
Jij zondigt niet meer! 1 Johannes 3:9
Liefhebben en gehaat worden 1 Johannes 3:11-13
Gegeven leven 1 Johannes 3:16 en 17
Je hart dat je niet veroordeelt 1 Johannes 3:21
Getoetste profetie 1 Johannes 4:1
God is liefde 1 Johannes 4:8 en 9
Geen angst door volmaakte liefde 1 Johannes 4:18
Gods geboden en onze overwinning 1 Johannes 5:3 en 4
Door water en bloed 1 Johannes 5:6
Twee keer drie getuigen 1 Johannes 5:7 en 8
Weet dat je het eeuwige leven hebt! 1 Johannes 5:13
Bidden en ontvangen 1 Johannes 5:14 en 15
Bidden voor je broeder of zuster 1 Johannes 5:16 en 17
Verstand gekregen 1 Johannes 5:19 en 20

 

2 Johannes

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

3 Johannes

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Judas

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Openbaring

(terug naar boven)

 

Overwinning: Boom van het leven

Openbaring 2:7

Overwinning: Geen schade door de tweede dood

Openbaring 2:11

Overwinning: Verborgen manna en een witte steen

Openbaring 2:17

Overwinning: Heersen met Hem en de morgenster ontvangen

Openbaring 2:26-28

Overwinning: Nieuwe kleren en je naam opgeschreven

Openbaring 3:5

Overwinning: Pilaar in het nieuwe Jeruzalem

Openbaring 3:12

Overwinning: Op de troon met Jezus

Openbaring 3:21

Het einde komt dichterbij

Openbaring 4:2

Troon vol heerlijkheid

Openbaring 4:3

Overwinningstroon

Openbaring 4:4

De hemel gaat ons voor in aanbidding

Openbaring 4:6

De eindtijd in beweging gezet

Openbaring 5:1 en 2

Jezus is... de Leeuw van Juda

Openbaring 5:5

Jezus is... Lam

Openbaring 5:6a

Troonswisseling

Openbaring 5:7

Weer aangesteld als koningen en priesters

Openbaring 5:9 en 10

Overwinnend om te overwinnen

Openbaring 6:2

Zielen onder het altaar van vervolging

Openbaring 6:9 en 10

Een hopeloos gebed

Openbaring 6:16

Uitstel vanwege de gelovigen

Openbaring 7:1

Ontelbaar veel

Openbaring 7:9

Dag en nacht Jezus dienen voor Zijn troon

Openbaring 7:16

De waarde van onze gebeden

Openbaring 8:1

Vier engelen

Openbaring 8:13

De vijfde engel

Openbaring 9:11

De zesde engel

Openbaring 9:20 en 21

Twee opdrachten voor Johannes

Openbaring 10:4b en 9b

Twee getuigen

Openbaring 11:3

De zevende engel

Openbaring 11:15

De werkelijkheid achter onze werkelijkheid

Openbaring 12:1a

Op de aarde geworpen

Openbaring 12:7 en 8

De redding van de vrouw

Openbaring 12:14

Op het strand zien wat satan doet

Openbaring 12:17-13:1a

Het beest uit de zee

Openbaring 13:8

Net niet God, maar helemaal demonisch

Openbaring 13:11

Op de achtergrond werk God gewoon door

Openbaring 14:1

Drie engelen met de laatste oproepen

Openbaring 14:6

De tweede engel met een oproep

Openbaring 14:8

De derde engel met een oproep

Openbaring 14:9 en 10

Tijd voor de oogst

Openbaring 14:15

De volheid van Gods toorn over de aarde

Openbaring 15:1 en 2

Het lied van Mozes en van het Lam

Openbaring 15:3

De eindstrijd komt er aan

Openbaring 16:15

De tegenstander in de eindstrijd

Openbaring 17:3

Er komt echt een einde aan de ongerechtigheid

Openbaring 18:20 en 21

De bruiloft van het Lam begint bijna

Openbaring 19:7 en 8

Waar de Bruidegom blijft

Openbaring 19:11

Duizendjarig vrederijk (1)

Openbaring 20:2 en 3

Duizendjarig vrederijk (2)

Openbaring 20:7 en 8

Het laatste oordeel

Openbaring 20:12

De bruid van het Lam

Openbaring 21:1 en 2

Jezus is... jouw Bruidegom

Openbaring 21:2, 9b en 10

Geen traan zal er nog zijn

Openbaring 21:3 en 4

De schitterende bruid

Openbaring 21:14

De boom van het leven

Openbaring 22:2

Volmaakt paradijs

Openbaring 22:2b en 3

Jezus komt spoedig

Openbaring 22:12 en 13

Kom, kom, kom!

Openbaring 22:17

Met de genade van Jezus het jaar uit en in

Openbaring 22:21

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom