Meditaties Hebreeën - Openbaring

Hebreeën - Jakobus - 1 Petrus - 2 Petrus - 1 Johannes - 2 Johannes - 3 Johannes - Judas - Openbaring

 

Hebreeën

 

Toen en nu

Hebreeën 1:1

De Erfgenaam is gekomen

Hebreeën 1:2

Gods heerlijkheid voor jou zichtbaar

Hebreeën 1:3a

Afdruk van Gods Wezen

Hebreeën 1:3b

Gedragen door het krachtig woord

Hebreeën 1:3c

De Zoon brengt de reiniging Zelf tot stand

Hebreeën 1:3d

Aan Gods rechterhand

Hebreeën 1:3e

Naam boven alle namen

Hebreeën 1:4

Zoveel zaligheid veronachtzamen

Hebreeën 2:3a

Gods herstelplan

Hebreeën 2:8b en 9a

Door lijden geheiligd

Hebreeën 2:10

Broers en zussen

Hebreeën 2:11

Barmhartige Hogepriester

Hebreeën 2:18

De Zoon zorgt voor het huis van Zijn Vader

Hebreeën 3:5 en 6

Door de hemelen doorgegaan

Hebreeën 4:14

Door God aangesteld

Hebreeën 5:5

Dwars door de angst heen verhoord

Hebreeën 5:7 en 8

Wordt volwassen!

Hebreeën 5:11 en 12a

Gevaar van hardnekkig onbekeerden in de gemeente

Hebreeën 6:6b

Er wordt inzet van je verwacht

Hebreeën 6:11 en 12

Wij hopen omdat Jezus al binnen is

Hebreeën 6:20

Koning van de vrede

Hebreeën 6:20b en 7:1a

Priester om ook Koning van de vrede te zijn

Hebreeën 7:1b

Koning van de gerechtigheid

Hebreeën 7:2b

Priester voor eeuwig

Hebreeën 7:3 en 4

Jezus vervangt Mozes

Hebreeën 8:2

Mijn geweten is gereinigd

Hebreeën 10:19-21

Aan elkaar gegeven

Hebreeën 10:24 en 25

Twee kanten als uitersten

Hebreeën 10:31 en 32

De rechtvaardige leeft uit zijn geloof

Hebreeën 10:38 en 39

Vaste grond en bewijs

Hebreeën 11:1

Jezus is... Voleinder van het geloof

Hebreeën 12:2

In Christus: reiziger

Hebreeën 13:14

 

Jakobus

(terug naar boven)

 

Genezing door gebed

Jakobus 5:14 en 15a

 

1 Petrus

(terug naar boven)

 

In Christus: vreemdeling op aarde

1 Petrus 2:11

In Christus: geen zorgen meer

1 Petrus 5:7

In Christus: overwinnaar over satan

1 Petrus 5:8

 

2 Petrus

(terug naar boven)

 

In Christus: drager van de Goddelijke natuur

2 Petrus 1:4

 

1 Johannes

(terug naar boven)

 

Wat we van Jezus hebben gezien en gehoord

1 Johannes 1:3

God is licht!

1 Johannes 1:5

Wandelen in het licht 1 Johannes 1:7
Je blijft zondigen 1 Johannes 1:8 en 9
Opdat jij niet zondigt 1 Johannes 2:1 en 2
Leven naar Gods Vaderhart 1 Johannes 2:3 en 4
Wandelend liefhebben 1 Johannes 2:6
Liefde onder elkaar 1 Johannes 2:10
Vaders, jonge mannen en kinderen 1 Johannes 2:13
Heb de wereld niet lief! 1 Johannes 2:15-17
Antichrist 1 Johannes 2:19
De zalving van Jezus op jouw leven 1 Johannes 2:20 en 27
Zonder de Zoon, ook de Vader niet 1 Johannes 2:23
Het eeuwige leven is ons beloofd 1 Johannes 2:25
Vrijmoedigheid 1 Johannes 2:28
Door de liefde van de Vader, Zijn kind 1 Johannes 3:1 en 2
Reinig jezelf! 1 Johannes 3:3-5
Jij zondigt niet meer! 1 Johannes 3:9
Liefhebben en gehaat worden 1 Johannes 3:11-13
Gegeven leven 1 Johannes 3:16 en 17
Je hart dat je niet veroordeelt 1 Johannes 3:21
Getoetste profetie 1 Johannes 4:1
God is liefde 1 Johannes 4:8 en 9
Geen angst door volmaakte liefde 1 Johannes 4:18
Gods geboden en onze overwinning 1 Johannes 5:3 en 4
Door water en bloed 1 Johannes 5:6
Twee keer drie getuigen 1 Johannes 5:7 en 8
Weet dat je het eeuwige leven hebt! 1 Johannes 5:13
Bidden en ontvangen 1 Johannes 5:14 en 15
Bidden voor je broeder of zuster 1 Johannes 5:16 en 17
Verstand gekregen 1 Johannes 5:19 en 20

 

2 Johannes

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

3 Johannes

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Judas

(terug naar boven)

 

Nog geen meditaties

 

Openbaring

(terug naar boven)

 

Overwinning: Boom van het leven

Openbaring 2:7

Overwinning: Geen schade door de tweede dood

Openbaring 2:11

Overwinning: Verborgen manna en een witte steen

Openbaring 2:17

Overwinning: Heersen met Hem en de morgenster ontvangen

Openbaring 2:26-28

Overwinning: Nieuwe kleren en je naam opgeschreven

Openbaring 3:5

Overwinning: Pilaar in het nieuwe Jeruzalem

Openbaring 3:12

Overwinning: Op de troon met Jezus

Openbaring 3:21

Het einde komt dichterbij

Openbaring 4:2

Troon vol heerlijkheid

Openbaring 4:3

Overwinningstroon

Openbaring 4:4

De hemel gaat ons voor in aanbidding

Openbaring 4:6

De eindtijd in beweging gezet

Openbaring 5:1 en 2

Jezus is... de Leeuw van Juda

Openbaring 5:5

Jezus is... Lam

Openbaring 5:6a

Troonswisseling

Openbaring 5:7

Weer aangesteld als koningen en priesters

Openbaring 5:9 en 10

Overwinnend om te overwinnen

Openbaring 6:2

Zielen onder het altaar van vervolging

Openbaring 6:9 en 10

Een hopeloos gebed

Openbaring 6:16

Uitstel vanwege de gelovigen

Openbaring 7:1

Ontelbaar veel

Openbaring 7:9

Dag en nacht Jezus dienen voor Zijn troon

Openbaring 7:16

De waarde van onze gebeden

Openbaring 8:1

Vier engelen

Openbaring 8:13

De vijfde engel

Openbaring 9:11

De zesde engel

Openbaring 9:20 en 21

Twee opdrachten voor Johannes

Openbaring 10:4b en 9b

Twee getuigen

Openbaring 11:3

De zevende engel

Openbaring 11:15

De werkelijkheid achter onze werkelijkheid

Openbaring 12:1a

Op de aarde geworpen

Openbaring 12:7 en 8

De redding van de vrouw

Openbaring 12:14

Op het strand zien wat satan doet

Openbaring 12:17-13:1a

Het beest uit de zee

Openbaring 13:8

Net niet God, maar helemaal demonisch

Openbaring 13:11

Op de achtergrond werk God gewoon door

Openbaring 14:1

Drie engelen met de laatste oproepen

Openbaring 14:6

De tweede engel met een oproep

Openbaring 14:8

De derde engel met een oproep

Openbaring 14:9 en 10

Tijd voor de oogst

Openbaring 14:15

De volheid van Gods toorn over de aarde

Openbaring 15:1 en 2

Het lied van Mozes en van het Lam

Openbaring 15:3

De eindstrijd komt er aan

Openbaring 16:15

De tegenstander in de eindstrijd

Openbaring 17:3

Er komt echt een einde aan de ongerechtigheid

Openbaring 18:20 en 21

De bruiloft van het Lam begint bijna

Openbaring 19:7 en 8

Waar de Bruidegom blijft

Openbaring 19:11

Duizendjarig vrederijk (1)

Openbaring 20:2 en 3

Duizendjarig vrederijk (2)

Openbaring 20:7 en 8

Het laatste oordeel

Openbaring 20:12

De bruid van het Lam

Openbaring 21:1 en 2

Jezus is... jouw Bruidegom

Openbaring 21:2, 9b en 10

Geen traan zal er nog zijn

Openbaring 21:3 en 4

De schitterende bruid

Openbaring 21:14

De boom van het leven

Openbaring 22:2

Volmaakt paradijs

Openbaring 22:2b en 3

Jezus komt spoedig

Openbaring 22:12 en 13

Kom, kom, kom!

Openbaring 22:17

Met de genade van Jezus het jaar uit en in

Openbaring 22:21

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen? En als extra ook een opwekkingslied uit de rubriek 'Opwekking overdacht'?
Klik dan op deze link

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom