Ezra - Angst

 

"En zij huurden raadslieden tegen hen om hun plan te verijdelen, al de dagen van Kores, de koning van Perzië, tot aan het koningschap van Darius, de koning van Perzië." (Ezra 4:5)

 

Als Israël dan denk dat ze alles gehad hebben, dan blijkt dat niet het geval te zijn. Ze hadden op tijd door wat de tegenstanders wilden en wat zullen die tegenstanders op dat moment meer gedacht hebben dan wat we kunnen lezen in dit hoofdstuk. En wat doe je als op die manier niet verder komt? Dan ga je het volk toch ontmoedigen? En dat lijkt heel aardig te lukken over het algemeen. En als je dan ook voor behoorlijk wat schrikacties zorgt, dan kom je een heel eind.

 

Het is dus helemaal niet vreemd als wij soms door alle aanslagen de moed dreigen te verliezen en dat de schrik er voor zorgt dat je soms bijna niets meer durft te ondernemen. Maar het is de vraag of het antwoord op deze angst aanjagende plannen paniek moet zijn. We lezen er bij Israël hier niets van. Bij Gideon zagen we dat wel gebeuren, maar hier is dat niet aan de orde. Het blijkt wel aan de manier hoe de tegenstanders daarna gaan reageren.

 

Als niets helpt, huren ze gewoon een aantal advocaten in en die laten ze onderhandelen met koning Kores en later met Koning Arthahsasta. Dit is echt een hele misselijke streek. Ze sturen gazanten naar de koning om te vertellen dat de Joden de stad aan het herbouwen zijn. Op zichzelf is dat niet zo erg, maar de tegenstanders herinneren de koning er even fijntjes aan dat Jeruzalem een slechte stad is die grote koningen heeft voortgebracht en zo'n stad moet toch zeker niet herbouwd worden.

 

Ja, Jeruzalem is altijd de stad van God geweest met koningen als David, die met Goddelijk gezag hebben geregeerd. Dat is nogal lastig voor de koningen uit de omtrek. En dit laat koning Kores zijn besluit herzien. Eigenlijk doen deze tegenstanders hetzelfde wat ze bij de Joden wilden bereiken: Angst en daarop een reactie.

 

Angst is een machtig middel omdat het voorkomt dat er gereageert wordt op angst, terwijl er over angst geregeerd moet worden. Dat is wat misgaat. Koning Arthahsasta reageert uit angst, onafhankelijk hoe reëel het gevaar is dat hem wordt verteld. Het is maar de vraag of dit een terechte angst zou zijn. Voorlopig was hij nog gewoon de koning van het hele gebied. God had Kores in zijn hart gegeven dat hij de tempel in Jeruzalem moest laten herbouwen. 

 

Hoe zit dat bij ons met angst? Hoevaak laat je toe dat angst je verlamd, terwijl je juist een grote overwinning zou behalen als je over je angst zou regeren en het zou doorbreken? Israël bleef wel gewoon doorbouwen, maar koning Arthahsasta kiest ervoor om God niet langer te gehoorzamen omdat de angst gaat heersen. Dat is nooit Gods weg. Als Jezus Zijn angst had laten regeren, was er nooit redding gekomen, maar Jezus ging door de angst heen om de overwinning voor ons te behalen. Wil jij angst laten regeren of regeer jij over je angst in Gods kracht?

 

Gebed: HEER, angst is een machtig middel van de vijand, maar ik ben geroepen om te regeren en niet om te reageren. Angst mag mij nooit gijzelen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom