Ezra - Fundament

 

"Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij de HEERE brandoffers te brengen, maar de fundering voor de tempel van de HEERE was nog niet gelegd" (Ezra 3:6)

 

Het offer was het eerste dat de Israëlieten herstelden, maar op het moment dat ze hun eerste offer brachten, viel er ook een ander ding op: het fundament voor de tempel was er nog niet. Dus al zouden ze nu de tempel willen bouwen, om daar echt de dienst voor God weer te beginnen, met alles wat erbij hoort, dan kan dat nog niet, want een gebouw als de tempel waar het fundament zou ontbreken zou een gebouw zijn dat tot mislukken zou zijn gedoemd. En het eerste wat ze doen is het investeren in het fundament.

 

Het lijken van die, bijna, gewone zinnen die in het verhaal voorkomen. Het is toch heel logisch dat er eerst een fundament moet zijn? Zonder fundament bouw je toch niet verder? Ja, dat lijkt inderdaad heel erg logisch. Het is net alsof er niets bijzonders wordt geschreven en wellicht was het in die situatie ook helemaal geen discussie en beseffen ze allemaal dat er eerst een fundament moet komen.

 

Maar wat heeft ons dit ene zinnetje te zeggen in dit verhaal? Vanaf het begin hebben we de lijn al getrokken naar de tempel van ons lichaam waar God vanaf het Nieuwe Testament in wil wonen. Ook wij zijn ten diepste tempelbouwers. En dan is het maar de vraag hoe wij bouwen. En misschien is dit voor jou niet een onderwerp waar we het nog over moeten hebben, maar ik wil je vandaag vragen om na te denken over het fundament dat onder onze tempel, onder ons lichaam, onder ons dienen van God moet liggen. En ik hoop echt dat dit voor jou geen vraag meer is, maar wil jij vandaag nadenken over zovelen in de kerken in Nederland die zich een slag in de rondte werken om God te behagen?

 

In allerlei stromingen, van uiterst Reformatorisch tot Vrijzinnig en alles wat er tussen zit kom ik mensen tegen die hun best doen om aan het beeld van God te voldoen. De ene met voldoende zondekennis en de ander door barmhartig te leven, de ene door voldoende aanbidding en de ander door een humaan leven. En nee, velen zullen zeggen dat dit niet het belangrijkste is, maar als je doorpraat zijn zovelen bezig om zich te verdienen bij God en zijn de genade kwijt geraakt.

 

Als God ons oproept om een tempel te zijn van de Heilige Geest, dan moet onze tempel een fundament hebben. Ik wil je vragen om deze boodschap door te geven omdat ik geloof dat dit belangrijk is voor de kerk van nu. Ik geloof dat het fundament goed moet zijn. Als je niet je identiteit in Christus kent, dan word je hele tempel slechts een tempel zonder fundament. Jezus moet het fundament zijn, en niet een Jezus waarbij wij iets verdienen, maar Jezus Die ons kwam opzoeken en waardoor wij genade hebben ontvangen. Jezus bij wie wij nooit kunnen verdienen, maar Hij Die onder ons leven het fundament geeft waardoor wij aanvaard zijn, onvoorwaardelijk. Als dat ontbreekt, moeten we werken en blijven we ons onrustig over deze aarde voortbewegen om er straks achter te komen dat het fundament ontbreekt en we omkomen in de storm van oordeel over deze wereld. Ik geloof dat de meeste van de lezers gebouwd zijn op het fundament Jezus, maar willen jullie boodschappers zijn van genade zodat de velen die werken voor hun behoud, van genade gaan leven.

 

Gebed: HEER, ik zie zoveel mensen werken om hun redding! Ik zie ze in allerlei kringen in onzekerheid doorgaan. Ik wil vertellen dat er geen daden zijn die ons dichterbij U brengen, maar slechts Uw genade, waardoor ik de rest van mijn leven mag bouwen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom