Voorgesteld als bruid

 

"Was je dan en zalf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorsvloer, maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt, voordat hij klaar is met eten en drinken." (Ruth 3:3)

 

Wanneer heb jij je voor het laatst echt mooi gemaakt voor Jezus? Ik bedoel niet dat je Zijn genade zou moeten verdienen door je best te doen, maar als je leeft in de verwachting dat Jezus gaat komen, als je uitziet naar het laatste moment van deze wereld waarop Jezus zal terugkomen en Hem verwacht, hoe mooi ben je dan voor je Bruidegom? Als je verlangt naar Jezus zoals een bruid naar haar Bruideom verlangt, dan kan het toch niet anders of het bent op je best gekleed?

 

 

Naomi is bezig om Ruth helemaal klaar te maken voor haar huwelijksaanzoek. Wellicht komt het hele verhaal wat vreemd op ons over en is het niet bepaald hoe wij het gewend zijn, het lijkt soms wel wat dubbelzinnig. Naomi neemt eigenlijk de rol van de vader op zich die er volgens het gebruik van toen voor zorgde dan een dochter kon trouwen. Naomi zet zich nu in voor haar schoondochter met het verlangen dat Ruth een plaats van rust vindt en daarbij ook de generatie van Elimelech gaat voortzetten.

 

Maar er gebeurt nog iets. Met dat Ruth zich moet kleden en zalven op de beste manier, sluit ze daarmee ook haar tijd van rouw af. Ze staat op dat moment weer open voor een huwelijk. Het huwelijk dat door de dood is verbroken sluit ze nu pas echt af. Ik moest denken aan wat Paulus ook schrijft in Romeinen 7: Als de man is gestorven is de vrouw ontslagen van de wet die haar aan haar man bond. Paulus noemt het als beeld voor hoe wij gebonden waren aan de wet, maar door Jezus is de wet eigenlijk gestorven. Als we in Jezus geloven heeft de wet geen kracht meer. We staan open een een nieuw huwelijk, het huwelijk met Jezus!

 

Het huwelijk van genade en verzoening ligt helemaal open omdat we aan de wet zijn gestorven. Alsof er nu tegen ons wordt gezegd, zoals Naomi tegen Ruth zei: Was jezelf, zalf je en kleed je goed en ga naar Boaz toe. Of met andere woorden: stel je voor als zijn vrouw. Ruth moet wachten tot Boaz genoeg heeft gegeten en gedronken zodat hij in een goede stemming is. Het zijn van die beelden die eigenlijk heel logisch lijken, maar misschien ook wel een diepere betekenis hebben als we deze betrekken op Jezus.

 

Jezus heeft onze levensbeker met zonden leeggedronken. Weet je wat het gevolg daarvan is? Dat Hij altijd in een goede stemming is om Zijn bruid te willen ontvangen. Jezus zal nooit een bruid wegsturen, maar Jezus zal je altijd welkom heten als jij je voorstelt aan Hem. Wanneer heb je voor het laatst er alles aan gedaan om Jezus echt te ontmoeten en om werkelijk op Zijn dorsvloer te komen en te zeggen: Jezus, hier ben ik, ik wil Uw liefste zijn, omdat U mijn Liefste bent. Advent, dat is verwachten en er klaar voor zijn op elk moment van de dag.

 

Gebed: Jezus, ik leg alle onreinheid en zonde af en stel mij voor aan U en zeg het met heel mijn hart: Ik heb U lief, ik wil Uw liefste zijn.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom