Aan het begin van de gersteoogst

 

"En zij kwamen in Bethlehem, aan het begin van de gersteoogst." (Ruth 1:22b)

 

Waar begint de hoop in het boek Ruth? Als je Naomi moet geloven heeft ze niets meer over gehouden. Ze is leeg teruggekomen. Dat zal zeker wel haar gevoel zijn geweest, besef ook wat het betekent voor haar om haar man verloren te zijn. Een vrouw zonder man in die tijd, heeft eigenlijk geen toekomst. Maar zou de weg terug naar God, want die gaat ze heir wel, echt een lege weg zijn? Aan het einde van het eerste hoofdstuk staat er een zin, die er bijna niet toe lijkt te doen. "En ze kwamen in Bethlehem, aan het begin van de gersteoogst." Het lijkt bijna een bijzin die er niet toe doet.

 

 

 

Naomi kwam met niets terug, tenminste als je Naomi moet geloven. Ruth komt aan, met God in haar hart! Deze twee vrouwen komen totaal anders in Bethlehem aan. Want is het echt wel zo hopeloos? Het einde van het meest hopeloze hoofdstuk uit het boek Ruth is het eerste teken van hoop. Dit is hoe God wel is. Bij God is er altijd hoop. Er is toekomst, ook al zoveel jaren voordat de enige Hoop van de wereld, Jezus Christus zal komen. Want terugkomen onder Gods vleugels, dat zal altijd nieuwe hoop geven.

 

Ze komen aan bij het begin van de gersteoogt. Deze zin staat er niet zomaar. Het laat zien dat er hoop is. God geeft weer overvloed en de gersteoogst is begonnen. Het zal misschien voor Naomi niet gelijk heel bijzonder geweest zijn, maar God wil met deze zin laten zien dat er hoop is. En Ruth pakt dit wel gelijk op. Ruth, de vrouw waarmee de hoop op de Messias uiteindelijk zal voortgezet worden, Ruth blijft niet bij de pakken neerzitten.

 

Zien wij de tekenen van hoop? Het zit niet in de grote dingen, maar het zit in de kleine dingen. Gods hoop openbaart zich in de boodschap van hoop, de boodschap van het Koninkrijk van Jezus Christus. Dat is er nog niet, net zo min als dat voor Naomi alles goed is, maar het begin is er wel. Bij God zijn is de hoop niet het volmaakte of het voltooide, maar bij God zijn het de tekenen van hoop. Zo leven wij in Adventstijd, met de tekenen van hoop, in de tekenen van het Koninkrijk dat straks met Jezus volmaakt en volkomen zal komen.

 

Misschien zit je soms bij de pakken neer, niet wetend hoe nu verder, maar het Koninkrijk van Jezus is al wel een feit, al zal het straks pas volmaakt komen, maar tot die tijd zal Jezus er wel bij zijn en zal Zijn Koninkrijk ook onze hoop zijn. Want in elke situatie is God machtig om verandering en herstel te brengen, tot de dag dat Jezus werkelijk komen en Hij ons heil volmaken zal. En tot die dag leven wij in de gersteoogst en rapen de aren op, omdat de volle oogst nog even moet wachten. We rapen al aren van het Koninkrijk, want God laat er regelmatig al vallen op de grond.

 

Gebed: Jezus, Uw Koninkrijk zal straks volmaakt komen, maar nu al begint de oogst, zoals Naomi aankwam toen de oogst begon. Wij hebben hoop, omdat de tekenen van hoop ons laten zien wat er straks echt zal zijn.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom