Leven na kerst - Intense aanbidding

 

"Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader." (Filippenzen 2:11)

 

We sluiten vandaag het jaar 2015 af. Weer een jaar waarin God ons heel veel heeft gegeven. Hij liet ons groeien in geloof, in vertrouwen, maar ook in verwondering en aanbidding. En hoe meer we Jezus volgens, hoe meer we zullen ervaren dat verwondering en aanbidding gaat overheersen. Jezus heeft Zichzelf helemaal gegeven, dat kunnen wij onmogelijk bevatten wat dat is. Ons verstand komt daarvoor te kort. Kerst en Pasen zijn voor ons niet te bevatten, zo groot als dat de gave van Jezus voor ons is. Gisteren zagen we dat daarom Hij van Zijn Vader de Naam krijgt boven alle namen. Niemand is meer van Jezus. Hij is de allerhoogste en de grootste!

 

Leven na kerst - Nog een stap dieper

 

"En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam." (Filippenzen 2:8 en 9)

 

Als je hoofdstuk 2 van de Filippenzenbrief goed tot je laat doordringen dan is het een heftig stukje Bijbel. In de eerste plaats vraagt het volgen van Jezus dus nogal wat. Want jezelf lager achten dan de ander, je eigen belang opgeven. Het voorbeeld is Jezus, Die zoveel bemoediging geeft door het loslaten van Zijn Godheid en om mens te worden. Daar zit bemoediging in. God Die zo dichtbij komt dat het werkelijk Immanuël wordt. God is met ons. Dat is Kerst, dat is het hele leven van Jezus. Maar om Immanuël te kunnen zijn, moest Hij de hemel wel verlaten. 

Leven na kerst - Gezindheid van Christus

 

"Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden." (Filippenzen 2:5-7)

 

Het is wel duidelijk dat de eerste opmerkingen van Paulus aan het begin van dit hoofdstuk niet eenvoudig zijn. Eigenlijk zou het je bijna tot wanhoop moeten brengen en ergens klopt het toch eigenlijk ook gewoon niet. Ja, natuurlijk is er bemoediging in Christus, natuurlijk zijn we verbonden aan Christus door Zijn Geest, maar is dan die nederigheid logisch? Ik weet niet hoe het met jou is, maar bij mij steigert er wel het een en ander.

 

Leven na kerst - De ander is belangrijker

 

"Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is." (Filippenzen 2:3b en 4)

 

Dat eigenbelang niet goed is, dat kunnen we ergens nog wel begrijpen. Natuurlijk is eigenbelang wel iets waar we ons erg snel wel op richten, maar dat Paulus dit schrijft is niet zo heel vreemd. Het komt ook behoorlijk als egoïsme over. Als er dan bemoediging is in wie Christus is en in hoe Hij op aarde aanwezig was, dan is er naast dat eigenbelang nog wel meer te zeggen dan alleen dit. Want eigenbelang was iets dat Jezus totaal niet had, Hij gaf Zichzelf helemaal. Maar als het gaat over de gezindheid van Christus gaat Paulus nog wel een flinke stap verder.

 

Leven na kerst - Eigen belang opgeven

 

"Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf." (Filippenzen 2:2 en 3)

 

Als... dan... Dat is waar het Paulus om gaat en dat is waar het ook ons om moet gaan als we vanuit kerst willen leven. Want als het dan zo is dat er bemoediging is in Christus, maar ook eenheid door Zijn Geest, dan moet dit toch wel gevolgen hebben. Sommige mensen krijgen nogal wat kriebels als je vertelt dat je iets zou moeten. Want dat zou wettisch zijn, maar degenen die mij kennen weten dat ik niets heb met ook maar enige vorm van wettiscisme. En de 'als... dan' zin van Paulus heeft hier ook eigenlijk niets mee van doen. Want bij een wettische vorm moet je iets doen om iets voor elkaar te krijgen. Dan zijn we verkeerd bezig, maar bij Paulus is eigenlijk het ene, het gevolg van het andere. 

 

Leven na kerst

 

"Als er enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn..." (Filippenzen 2:1)

 

Jezus geboren, Jezus gekomen en dat vanuit de hemel. Dat is kerst, zou je zeggen. kerst is een feest van vrede, wordt er gezegd, kerst is ook een feest van licht. Eigenlijk is kerst een feest waarin heel veel bemoediging zit. Want wat is er gebeurd? Jezus, is als Gods Zoon en daarmee als God Zelf, naar deze aarde komen. Eigenlijk gebeurt nu definitief wat God al deed bij Mozes. God zegt in Exodus tegen Mozes: "Ik heb het gekerm van de Israëlieten gehoord en Ik ben naar beneden gekomen." God zag ons mensen verloren gaan en Jezus is gekomen. Alleen al het feit dat Jezus komt om in te grijpen in de wereldgeschiedenis is al een bemoediging op zichzelf.

 

Een zoon geboren

 

"En de HEERE gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Moge zijn naam beroemd worden in Israël." (Ruth 4:13b en 14)

 

Hij is geboren en het is een zoon! Hoe zal dat geweest zijn, dat deze zoon is geboren. Ja zeker, Jezus' geboorte, hoe zal dat voor Maria geweest zijn? Zij wist dat ze straks de Zoon van God in haar armen zou vasthouden, zij zou moeder worden van de Zoon van God. Hoe dat geweest is, het is niet te bevatten. Maar Ruth, hoe zal het voor haar geweest zijn dat een zoon uit haar geboren werd? De overeenkomsten zijn heel groot, het kind van Ruth en het Kind van Maria. Beide waren ze gericht op de redding van de wereld. En daarmee is deze dag een bijzondere dag.

 

Boaz trouwt Ruth

 

"Zo nam Boaz Ruth en zij werd hem tot vrouw." (Ruth 4:13a)

 

Vandaag is de laatste Adventsdag, vanavond is het Kerstavond en morgen vieren we Kerst. We hebben de afgelopen weken meegelopen met Ruth en Boaz. We hebben in Boaz heel wat trekken van Jezus gezien. Boaz was een soort profetische voorafspiegeling van Jezus. En uiteindelijk zal het straks als Jezus terugkomt er op uitlopen dat Jezus in het geestelijk huwelijk zal treden met Zijn gelovigen. Daar loopt het op uit! Bij Boaz loopt het ook uit op het huwelijk. Nadat Boaz Ruth heeft gelost en alle getuigen die hebben gezien, wordt Ruth de vrouw van Boaz. En wat voor een vrouw.

 

Dubbel rol van Juda als zegen voor Boaz

 

 

"En moge uw huis worden als het huis van Perez, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de HEERE u uit deze jonge vrouw geven zal." (Ruth 4:12)

 

Het is heel fijn als mensen je van alles toewensen. Nog heerlijker is het als er een profetie over je leven wordt uitgesproken, maar sommige wensen mogen mensen soms wel voor zich houden. Dat zijn van die wensen waarvan je denkt: daar wil ik liever niet mee geconfronteerd worden. Tegelijk kan het ook nog wel eens een wens zijn die op een bepaalde manier wel past bij de situatie, maar aan de andere kant tegelijk helemaal niet passend is en al helemaal niet echt pastoraal. Boaz krijgt zo'n soort wens ook nog even mee.

 

Als Rachel en Lea...

 

"En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: Wij zijn getuigen. Moge de HEERE deze vrouw, die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efratha en maak uw naam beroemd in Bethlehem." (Ruth 4:11)

 

Als je het boek Ruth leest en ook het laatste hoofdstuk echt tot je laat doordringen dan valt het je op hoe het volk in de pport reageert. Eigenlijk zijn dat net de teksten die je snel overslaat, want het verhaal van Boaz in de poort en de uiteindelijke keus van Boaz om Ruth te lossen spreken tot de verbeelding en daarna ben je geneigd om maar zo snel mogelijk door te gaan naar het huwelijk van Boaz en Ruth. Het hoogtepunt van het boek. Maar de schrijver kiest er voor om nog iets tussen te voegen. Het volk in de poort, en er staat zelfs 'heel het volk in de poort', en de oudsten spreken hele grote woorden uit over Boaz en Ruth. Woorden die echt ergens over gaan.

Boaz lost onder vele getuigen

 

"Dus zei de losser tegen Boaz: Koopt u het voor uzelf. En hij trok zijn schoen uit. Toen zei Boaz tegen de oudsten en heel het volk: U bent vandaag getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech is geweest, en alles wat van Chiljon en Machlon geweest is." (Ruth 4:8 en 9)

 

Het is voor de anonieme losser wel heel duidelijk: Hij wil best de akker van Naomi kopen. Je erfbezit uitbreiden dat wil iedereen wel. Maar dat dit erfbezit ook betekent dat zijn naam gaat verdwijnen en deze stap betekent dat zijn naam op zal gaan in de naam van Elimelech, dat kan echt niet. Die keus zal hij nooit maken. Boaz was een rijke boer, maar toch wil hij deze keus wel maken. Het is best wel bijzonder hoe dat bij Boaz ligt. Maar op dit punt is het voor de andere losser wel duidelijk: Hij gaat deze grens niet over.

 

Meer artikelen...

 1. Hoe ver wil een redder gaan?
 2. Wachten...
 3. Is er nog een ander?
 4. Welke keus maak je?
 5. Aan het voeteneind
 6. Voorgesteld als bruid
 7. Plaats van rust gezocht
 8. Naomi krijgt weer hoop
 9. Stiekem meer
 10. Woorden van troost
 11. Richt je op de hoop
 12. Boaz ziet Ruth
 13. Eerste kennismaking met Boaz
 14. Bewegen in de hoop
 15. Aan het begin van de gersteoogst
 16. Verbitterd
 17. Samen terug
 18. Onderdeel worden van een ander volk
 19. Op de proef gesteld
 20. Het getuigenis van Naomi
 21. Alles wordt onmogelijk
 22. Advent met Ruth
 23. Genezing door volharding
 24. Genezing door gebed
 25. Genezing als onderdeel van de verkondiging van het Koninkrijk
 26. Genezing door afgestemd te zijn
 27. Genezing door eenheid
 28. Genezing in geloof
 29. Genezing op Gods tijd en in Zijn kracht
 30. Genezing is verdiend door Jezus
 31. Genezing als één van de werken van Jezus
 32. Genezing als opdracht
 33. Kom, kom, kom!
 34. Jezus komt spoedig
 35. Volmaakt paradijs
 36. De boom van het leven
 37. De schitterende bruid
 38. Geen traan zal er nog zijn
 39. De bruid van het Lam
 40. Het laatste oordeel
 41. Duizendjarig vrederijk (2)
 42. Duizendjarig vrederijk (1)
 43. Waar de Bruidegom blijft
 44. De bruiloft van het Lam begint bijna
 45. Er komt echt een einde aan de ongerechtigheid
 46. De tegenstander in de eindstrijd
 47. De eindstrijd komt er aan
 48. Het lied van Mozes en van het Lam
 49. De volheid van Gods toorn over de aarde
 50. Tijd voor de oogst
 51. De derde engel met een oproep
 52. De tweede engel met een oproep
 53. Drie engelen met de laatste oproepen
 54. Op de achtergrond werk God gewoon door
 55. Net niet God, maar helemaal demonisch
 56. Het beest uit de zee
 57. Op het strand zien wat satan doet
 58. De redding van de vrouw
 59. Op de aarde geworpen
 60. De werkelijkheid achter onze werkelijkheid
 61. De zevende engel
 62. Twee getuigen
 63. Twee opdrachten voor Johannes
 64. De zesde engel
 65. De vijfde engel
 66. Vier engelen
 67. De waarde van onze gebeden
 68. Dag en nacht Jezus dienen voor Zijn troon
 69. Ontelbaar veel
 70. Uitstel vanwege de gelovigen
 71. Een hopeloos gebed
 72. Zielen onder het altaar van vervolging
 73. Overwinnend om te overwinnen
 74. Weer aangesteld als koningen en priesters
 75. Troonswisseling
 76. De eindtijd in beweging gezet
 77. De hemel gaat ons voor in aanbidding
 78. Overwinningstroon
 79. Troon vol heerlijkheid
 80. Het einde komt dichterbij
 81. We loven God, totdat we Thuis zijn
 82. Heb elkaar echt lief
 83. Kom Heer Jezus en neem Uw plaats
 84. Je ziel tot rust brengen
 85. De HEERE verwachten
 86. Laten zij die ons beschadigen, beschaamd worden
 87. Een mannenpsalm
 88. De HEERE geeft ons slaap
 89. Hoop vanwege het verleden
 90. Onwankelbaar fundament
 91. God loven om je vrijheid
 92. Opzien naar de HEERE
 93. Op weg naar de hemelstad
 94. God is altijd wakker
 95. Vreedzame vreemdelingen
 96. Leven in de tussentijd als pelgrim
 97. Geen Gouden Koets, maar een vurige wagen
 98. God laat niet met Zich spotten
 99. Elia weer terug op het toneel
 100. Genoeg zelfmedelijden gehad, opstaan en verder gaan
 101. Gods stilte
 102. Gods zoekt Elia op
 103. Nog meer eigenwijs
 104. Als het ineens omslaat
 105. De weg naar overvloedige zegen is open
 106. Er is maar één God!
 107. Kom maar op, Baäl
 108. Één tegen vierhondervijftig
 109. God regeert boven een koning
 110. Geloven zodat ook anderen durven
 111. Ga naar Achab...
 112. Strijd met God
 113. Van wonder naar ramp
 114. Onmogelijke overvloed
 115. Als alles op is...
 116. God geeft eten terwijl Baäl niets geeft
 117. Het begin van Elia
 118. Jezus is... altijd bij je!
 119. Jezus is... Voleinder van het geloof
 120. Jezus is... slaaf
 121. Jezus is... de Wijnstok
 122. Jezus is... de Zon van de gerechtigheid
 123. Jezus is... Lam
 124. Jezus is... de Leeuw van Juda
 125. Jezus is... jouw Bruidegom
 126. Jezus is... Knecht
 127. Jezus is... de Christus
 128. Jezus is... overvloedig
 129. Jezus is... Zender
 130. Jezus is... niet erkend
 131. Jezus is... sterker dan de dood
 132. Jezus is... all in control
 133. Jezus is... Meesterverteller
 134. Jezus is... Broer
 135. Jezus is... Heer van de rust
 136. Jezus is... vriend van tollenaren en zondaren
 137. Jezus is... eenzaam
 138. Jezus is... afhankelijk
 139. Jezus is... Geneesheer
 140. Jezus is... gezaghebbend (2)
 141. Jezus is... gezaghebbend (1)
 142. Jezus is... rabbi
 143. Jezus is... Koning
 144. Jezus is... gezonden
 145. Jezus is... Schepper
 146. Jezus is... Ik ben
 147. Jezus is... wijsheid
 148. Jezus is... eeuwig
 149. Verstand gekregen
 150. Bidden voor je broeder of zuster
 151. Bidden en ontvangen
 152. Weet dat je het eeuwige leven hebt!
 153. Twee keer drie getuigen
 154. Door water en bloed
 155. Gods geboden en onze overwinning
 156. Geen angst door volmaakte liefde
 157. God is liefde
 158. Getoetste profetie
 159. Je hart dat je niet veroordeelt
 160. Gegeven leven
 161. Liefhebben en gehaat worden
 162. Jij zondigt niet meer!
 163. Reinig jezelf!
 164. Door de liefde van de Vader, Zijn kind
 165. Vrijmoedigheid
 166. Het eeuwige leven is ons beloofd
 167. Zonder de Zoon, ook de Vader niet
 168. De zalving van Jezus op jouw leven
 169. Antichrist
 170. Heb de wereld niet lief!
 171. Vaders, jonge mannen en kinderen
 172. Liefde onder elkaar
 173. Wandelend liefhebben
 174. Leven naar Gods Vaderhart
 175. Opdat jij niet zondigt
 176. Je blijft zondigen
 177. Wandelen in het licht
 178. God is licht!
 179. Wat we van Jezus hebben gezien en gehoord
 180. Wees niet bevreesd
 181. Delen in de zegen
 182. Genoegdoening
 183. Kwetsbaarheid
 184. Koninklijke vergeving
 185. Test voor verzoening
 186. Bloedbanden
 187. Steeds dichterbij
 188. Blijvend zegenen
 189. Zonder oordelen richting de waarheid
 190. Geen overdenkingen op 12 en 13 juni
 191. Begin van vervulling
 192. God zet de verandering in gang
 193. Schuren van overvloed
 194. Genezing en herstel
 195. Van put naar troon
 196. Van gevangenis tot troon
 197. Bij de farao
 198. Vergeten in de gevangenis
 199. Leiding ontvangen als je een zegen bent
 200. De keus om van betekenis te willen zijn
 201. In de gevangenis
 202. Laster
 203. Verleiding
 204. Trouw zijn als je droom uit het zicht is
 205. Droom verder weg dan ooit
 206. Wat doe je met een meesterdromer?
 207. Jozefs dromen
 208. Jozef
 209. Laat niemand je blussen
 210. Pinksteren op Gods manier
 211. Pinksteren in Israël!
 212. Israël zal bijeen komen
 213. Pinksteren in Israël?
 214. In onze tijd zal het gebeuren
 215. Wie beslist er?
 216. Stromen van levend water
 217. Vervulling, maar ook kennis
 218. Eenheid
 219. Gaan en terugkomen
 220. En toch niet alleen
 221. Wachten en je uitstrekken naar meer
 222. Zegenend gegaan
 223. Jezus komt als overal het Koninkrijk is gepreekt
 224. Sleutels van de hemel
 225. Oude en nieuwe dingen
 226. Kneed het Koninkrijk door de wereld
 227. Kiezen om vrucht te dragen
 228. Zaad tussen de doornstruiken
 229. Zaad op stenen
 230. Zaad langs de weg
 231. Zaad van het Koninkrijk
 232. Uw Koninkrijk kome...
 233. Wat het Evangelie van het Koninkrijk is
 234. Het Evangelie van het Koninkrijk
 235. Aanbidding
 236. Volheid van de heidenen en geheel Israël
 237. Hoop voor Israël
 238. Slechts toegevoegd
 239. Je bediening heerlijk maken
 240. Bloeitijd voor de kerk en bekering van Israël
 241. Gods geduld
 242. Van gezonden tot aanroepen
 243. Met mond en hart
 244. Gerechtigheid uit het geloof
 245. Het einddoel van de wet
 246. Gerechtigheid zonder te struikelen
 247. Slechts een overblijfsel
 248. Niet-Mijn-volk wordt Mijn volk
 249. Voorwerp van toorn
 250. Gods keuzes
 251. En Israël dan?
 252. Jezus' kracht door jou
 253. Het karakter van de Vader
 254. Jezus draait alles om
 255. Jezus maakt je huis klaar
 256. Raak niet in de war
 257. De leugen van de gestolen Jezus
 258. Vreugde en lof op Pasen
 259. Door de weeën heen
 260. Jezus is niet vermoord
 261. Een blik in Jezus' ogen
 262. Petrus en ik
 263. Toch blijven volgen
 264. Intense haat
 265. Gebed van Jezus voor jou
 266. Petrus...
 267. Judas en satan
 268. Judas...
 269. Een dubbele les in ene daad
 270. Religie bereikt uiteindelijk niets
 271. Op een ezel
 272. Meer dan overwinnaars
 273. Wie kan er ooit iets doen tegen jou?
 274. Geroepen om lief te hebben
 275. Alles ten goede
 276. De Geest gaat door mij heen bidden
 277. In de hoop al zalig
 278. De schepping zucht en kreunt
 279. De heerlijkheid zal het lijden overtreffen
 280. Twee kanten van de erfenis
 281. Kinderen hebben geen angst
 282. Levend door Gods Geest
 283. Ongelofelijk bizar en toch waar
 284. Geen veroordeling
 285. Ellendig mens
 286. Vleselijk en geestelijk
 287. De wet triggert de zonde
 288. De wet is zijn kracht verloren
 289. Het loon op de zonde is de dood
 290. Gebruik je lichaam goed
 291. Levend voor God
 292. De zonde heeft geen enkel recht meer
 293. Gestorven aan de zonde
 294. Genade overvloediger dan mijn zonden
 295. Adam voor allen en Jezus voor allen
 296. Onbeschaamde hoop
 297. Volharding om te leren hopen
 298. Toegang tot de troon
 299. Vrede met God
 300. Vader Abraham als voorbeeld
 301. Vader Abraham
 302. Welzalig...
 303. Loon naar werken
 304. De wet blijft gewoon bestaan
 305. Verzoening door het bloed
 306. Gerechtigheid zonder de wet
 307. Geen hoop onder de wet
 308. God is altijd Waarheid
 309. Voordeel van de besnijdenis
 310. Gods Naam gelasterd door onze houding
 311. Geen verschil tussen mensen
 312. Gods oordeel is definitief
 313. Oordelen en jezelf veroordelen
 314. God openbaart Zich in de schepping
 315. De dwaasheid van het Evangelie is de grootste kracht tot redding
 316. Meer genadegaven voor gelovigen
 317. Het doel van apostelschap
 318. Afgezonderd tot het Evangelie
 319. Ondanks alles, ik spring op in God!
 320. Uw werk, bewaar dat
 321. Vijfvoudig wee
 322. Leef door je geloof!
 323. Opschrijven wat God zegt
 324. Klaarstaan om te luisteren
 325. Onbegrijpelijk!
 326. God brengt een werk tot stand
 327. Waarom zie ik zoveel onrecht en kijkt God ook mee?
 328. HEERE, waarom zoveel onrecht?
 329. Bezorgdheid over elkaar en vrede voor elkaar
 330. In alle omstandigheden dezelfde boodschap
 331. Gebed voor frontliniesoldaten
 332. Voortdurend gebed in de Geest
 333. Helm van redding, zwaard met kracht
 334. Schild van geloof
 335. Bereidheid van het Evangelie van de vrede
 336. Wandel in waarheid en gerechtigheid
 337. Staan om te weerstaan
 338. Strijd in de hemelse gewesten
 339. In de geestelijke strijd is er geen keus
 340. Strijden in Gods kracht en Jezus' macht
 341. Werkgever en werknemer
 342. Ouders en kinderen
 343. Evangeliserend huwelijk
 344. Lofprijzing en dank voor God
 345. Sta op, ontwaak!
 346. Ontmasker de duisternis
 347. Wandel in de liefde
 348. De Geest bedroeven door de nieuwe mens niet aan te trekken
 349. Trek je nieuwe mens aan
 350. De geest van ons denken
 351. Waarheid in liefde
 352. Groeien in stabiliteit
 353. Loof de HEERE
 354. Een nieuw jaar

Elke dag 5 minuten met God

Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is

 

“Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.” (Mattheüs 14:28)

 

Onbevangenheid van een kind dat onvoorwaardelijk God als Vader vertrouwt. Je merkt wel dat we, als het over het avontuur met God in je leven gaat, eerst er echt een stevig fundament moet liggen van vertrouwen en geloven hoe God naar jou kijkt, maar ook naar hoe God op jou reageert. We zagen al hoe belangrijk die kinderlijke onbevangenheid is en ook hoe belangrijk het geloof is dat God echt als Vader voor Zijn kinderen zorgt. Maar ik denk dat er nog een aspect is in dat vertrouwen, dat we echt niet moeten vergeten en waar je ook meer geloof voor mag krijgen. Dat heeft met maken met het feit dat God, God is!

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

Mattheüs 14:22-32

 

22  En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.
23  En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.
24 Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen.
25 Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Dagelijks verschijnen, in een gratis mailabonnement, de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God'. Deze mail wordt aangevuld met een uitleg van een Opwekkingslied, een getuigenis of een hedendaagse gelijkenis. Door je aan te melden voor dit abonnement ben je er van verzekert dat je deze dagelijks ontvangt. (plaatsing op de website loopt meestal een paar dagen achter)
Aanmelden mailabonnement

Aanbevolen

Bijbelschool.jpg

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom