Met de genade van Jezus het jaar uit en in

 

"De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen! Amen." (Openbaring 22:21)

 

We zijn aan het einde van het jaar gekomen. Een aantal mensen hebben vanaf het begin van het jaar er geloof ingehad dat ik deze dagelijkse 5 minuten met God ook werkelijk zou volhouden. Het begon immers met de vraag hoe ik zelf structuur kon aanbrengen en mijn eigen stille tijd. En wat een jaar is het geweest. Ik merkte hoe de Heere dit zegende. En nu zit het eerste jaar 'elke dag 5 minuten met God' erop. En ja, we gaan in 2015 gewoon verder. Maar voor dit jaar nog ene tekst. De laatste uit de Bijbel.

 

 

Wij kiezen ervoor om elkaar te bemoedigen

 

"Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens ook al doet." (1 Thessalonicenzen 5:11)

 

De vraag om staande te blijven in een verwachtingsvol leven is een lastige vraag. Want als Jezus nog niet komt, hoe blijf je dan toch uitzien en verwachten? Gisteren zagen we de eerste twee punten al die Paulus de gemeente van Thessalonica meegeeft. We moeten nuchter zijn en het borstharnas van geloof en liefde dragen. Maar Paulus geeft ons vandaag nog twee anderen dingen mee. Bij het harnas hoort ook een helm. Zowel hier in deze brief als ook in Efeze 6 koppelt Paulus de helm aan de hoop van de zaligheid. 

Geboren als mens

 

"En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg." (Lukas 2:7)

 

En daar is Hij dan, jouw toekomstige Bruidegom. Nee, Hij is nog heel klein, Hij is nog slechts een baby, maar Hij is het wel: De Bruidegom van iedere gelovige. Zijn Naam is Jezus, Redder, Verlosser. Hij is afgedaald uit Jeruzalem en neergedaald in de woestijn van onze tijd. Dat is Kerst. Het gaat vandaag niet om een lieve kleine baby in een zielige voerbak, het gaat niet om een romantisch verhaal uit vroegertijd, het gaat ook niet om een feest waarin we elkaar overladen met kado's, het gaat om de geboorte van God in deze wereld.

Standhouden in verwachten

 

"Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. (1 Thessalonicenzen 5:8)

 

Als we niet van de duisternis zijn, dan kan het best zo zijn dat Jezus voor ons niet als een dief in de nacht komt, maar hoe houden we dan de verwachting van Jezus levend in ons leven? De gemeente van Thessalonica zou niet verrast worden als Jezus ineens er zou zijn, maar ik weet niet hoe het jou vergaat, maar elke dag Jezus verwachten gaat mij niet altijd even gemakkelijk af. Sterker nog, als we om ons heen kijken wat er allemaal op ons afkomt, dan lijkt het soms onmogelijk om de verwachting vast te houden. Paulus geeft aan de gemeente van Thessalonica vier dingen mee. De eerste twee zullen we vandaag behandelen en de andere twee morgen.

Onze Liefste wil uitgedaagd worden

 

"Laat Mij die (uw stem) horen! Kom haastig mijn Liefste" (Hooglied 8:13 en 14)

 

Nog ene keer Hooglied. Het is de dag voor Kerst waarop we zullen gedenken dat Jezus kwam, maar ook en vooral dat Hij gaat komen. We hebben Hooglied woord voor woord gelezen en overdacht. En nu op het eind gaat de Bruiloft eindelijk beginnen. De Bruiloft zelf wordt in Hooglied niet beschreven. Hoe dat zal zijn, weten we niet. Maar het laatste is ook dat wat voor ons de opdracht is, tot de dag van de Bruiloft. De Bruidegom verlangt om de stem van Zijn bruid te horen op een manier die bijzonder is. En zo verlangt Jezus om jouw stem te horen.

Als een dief in de nacht

 

"Maar u broeders (en zusters), bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen." (1 Thessalonicenzen 5:4)

 

Het is dus ondertussen duidelijk geworden hoe het er aan toe zal gaan op het moment dat Jezus straks terugkomt. Als gelovigen zullen we Hem op aarde welkom heten. Maar tegelijk is het voor de ongelovigen een dag van verschrikking en oordeel. Jezus zegt daar Zelf van dat degenen die niet geloven zullen smeken of de bergen op hen mogen vallen. Maar wanneer is dan deze dag? Als Paulus al dacht dat hij deze dag zou gaan meemaken terwijl hij nog leefde en we zijn nu meer dan 2000 jaar verder, hoelang kan het dan nog duren?

Mijn wijngaard is niet te koop

 

"Mijn wijngaard - die van mij - ligt voor mijn aangezicht." (Hooglied 8:11-12)

 

Wat hebben wij met onze wijngaard gedaan? De wijngaard en de tuinen staan het hele boek Hooglied immers symbool voor het lichaam of het leven van de bruid. En in die lijn kunnen we de vraag wel stellen hoe dat wij met onze wijngaard omgaan. Hebben we onze wijngaard bewaard voor het huwelijk? En als er dan een boek in de Bijbel is waar het ook echt gaat over een relatie dan is dat ook Hooglied. Je kunt je lichaam maar ene keer voor de eerste keer weggeven en het is duidelijk dat de bruid hier haar lichaam nu pas op het punt staat om voor het eerst weg te geven.

Hem tegemoet in de wolken

 

"Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht." (1 Thessalonicenzen 4:17)

 

Jezus komt dus terug. Er komt nog een Kerstfeest dat alles wat geweest is nog zal overtreffen. Het zal dus beginnen met het geluid van een bazuin. Paulus maakt dan in deze brief onderscheid tussen de kinderen van het Licht, die Jezus verwachten en de kinderen van de duisternis, voor wie Jezus plotseling, als een dief in de nacht zal komen. Eigenlijk zegt Paulus tegen die laatste groep helemaal niets. Hij spreekt de gemeente van Thessalonica aan die grote zorgen had over de wederkomst. Want ze waren bang dat ze geliefden gingen missen.

Een muur met torens

 

"Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in Zijn ogen als iemand die vrede vindt." (Hooglied 8:10)

 

De broers van de bruid hadden zo hun ideeën over hun zusje. Zij zou een beschermde stad zijn en als er iemand in haar richting zou komen, dan zouden ze er voor zorgen dat haar stad gesloten zou zijn. Maar de bruid zelf heeft wel een behoorlijk andere mening. In ieder geval is zij geen onmondig kind. Ze noemt zichzelf wel een muur. Maar wat voor een muur? Waar haar broers haar als een muur zien die gesloten is en waar zelfs de deur van in het slot zit omdat er geen man binnen mag komen en geen man haar lichaam tot zijn eigendom mag maken, blijkt dat dit meisje veel verder is.

Kerstfeest in de toekomst

 

"Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan." (1 Thessalonicenzen 4:16)

 

Kerst in Bethlehem is een bijzonder moment geweest. Het was een moment van aanbidding van Gods onbegrijpelijke genade en liefde voor ons. Dat Hij geboren wilde worden in een stal. Dat onze Bruidegom als kind wilde komen en alles van ons leven wilde overdoen en wilde reinigen door Zijn lijden en sterven. Maar toen Hij tweeduizend jaar geleden geboren werd had dat uiteindelijk wel een veel groter doel dan dat toen zichtbaar was. We hebben nagedacht over de Advenstsverwachting van de bruid. Kerst is dan de vervulling van de belofte dan Jezus zou komen. Maar er is meer.

Je bent nog veel te klein voor Jezus

 

"Wij hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij voor onze zuster doen op de dag waarop men over haar zal spreken?"  (Hooglied 8:8-9)

 

Het is bijna het hele verhaal stil geweest over de broers van de bruid. Even zijn ze in beeld geweest op het moment dat de bruid vertelde dat haar broers haar aan de kant hadden gezet, helemaal aan het begin van het verhaal. Ze hadden haar gedregradeerd tot een hoedster van de wijngaarden. Ze deed er niet toe, haar zwarte kleur speelde daar ook nog eens een rol bij. Alles bij elkaar telde ze aan het begin zeker niet mee in haar familie. En nu bijna de bruiloft zover is, komen ze plotseling weer op het toneel. En het is dat ze òf blind zijn, òf net doen alsof ze de ontwikkelingen rond haar zusje niet hebben gezien. 

Meer artikelen...

 1. Draag mij als een zegel op Uw hart
 2. Leunend op je Liefste
 3. Eindeloos commentaar omdat je relatie wil met Jezus
 4. De begeerte van Hem
 5. Rode oortjes of Koninklijke heerlijkheid
 6. Dansen, maar voor wie?
 7. Genieten van vruchten en door je ziel meegenomen
 8. Wij dragen het overwinningsvaandel
 9. Ondanks mij, toch Zijn enigste
 10. Hulp bij het zoeken
 11. Alles aan Hem is helemaal begeerlijk!
 12. Wat is Hij meer dan een ander?
 13. Hoor Wie klopt daar...?
 14. Alles is van Jezus
 15. Zet je tuin open voor je Liefste
 16. Eén blik van jouw ogen
 17. Kijk, daar komt de Koning
 18. Kijk daar... wie komt daar?
 19. Drie keer gezocht
 20. Hij is van mij en ik van Hem en daarom: Kom
 21. Vang de vossen
 22. De winter in lente veranderd
 23. Als lelie tussen distels
 24. Een bankje vol liefde
 25. Je ogen vertellen heel veel
 26. Altijd gericht op je Liefste
 27. Je bent prachtig mooi
 28. Verlangen naar je Liefste
 29. Allemaal aan het werk gezet
 30. Gaven gegeven door de overwinning
 31. Eén Vader
 32. Drie keer één
 33. Eén lichaam...
 34. Eenheid van de Geest, verscheidenheid in de vorm
 35. Wandelen trouw aan je roeping
 36. Gebed om inzicht in Gods liefde
 37. Veelkleurige wijsheid verkondigd in de hemelse gewesten
 38. De allerminste voor de grootste zaak
 39. Gevangen of bidden?
 40. Huisgenoot van God
 41. Jood en heiden één in Christus
 42. Uit genade en door geloof
 43. Onze afkomst
 44. Alles aan Zijn voeten onderworpen
 45. Tijd om te danken
 46. Door de Heilige Geest verzegeld aan Gods masterplan
 47. De kracht van het bloed
 48. Uitverkoren zodat we kunnen loven
 49. Gezegend met zegeningen
 50. Een ongelofelijk heftige opdracht
 51. Izak en Ismaël
 52. Gered of versteend
 53. De rechtvaardige gered
 54. De kracht van de rechtvaardige en de voorbede
 55. Lachen om Gods almacht
 56. Basis van de besnijdenis
 57. Onrecht en onderwerping
 58. Als Gods belofte te lang op zich laat wachten
 59. Een verbond van hoop
 60. Onmogelijke beloften
 61. Zelfs door zegening heen zet God je op Zijn weg
 62. God beschermt en spreekt
 63. Abrams angst
 64. Dit is het land, dit is je bestemming
 65. Helemaal op je bestemming of tot de helft
 66. Geroepen door de Onbekende God
 67. Levensgrote spiegel van Babel
 68. Melchizedek of Sodom
 69. Dronken en bespot
 70. Een offer en een boog
 71. Verschrikkelijke realiteit
 72. Maak een boot
 73. God onbegrijpelijke trouw
 74. Kan God berouw hebben over ons?
 75. Ze begonnen God aan te roepen
 76. Hoe kom je zover
 77. Het monster dat verscheurt
 78. Wat geef jij aan God
 79. Geen eeuwig onvolmaakt leven
 80. Verschil tussen mens en satan
 81. En ze aten
 82. Twijfel, leugen en ondergang
 83. De slang spreekt
 84. Geen andere helft
 85. Stoppen om te rusten en te genieten
 86. En hun legermacht...
 87. Vervul en heers
 88. God wil Zichzelf in jou zien
 89. Er was licht
 90. Enkelvoudig meervoud
 91. In het begin...
 92. Het goede word je niet onthouden
 93. Eén dag in Gods nabijheid beter dan duizend elders
 94. Let op Uw Gezalfde
 95. Van kracht tot kracht
 96. Gebaande of geblokkeerde wegen in je hart
 97. Altijd wonen bij God
 98. Verlangen om God een lofoffer te brengen
 99. Halleluja
 100. Kostbaar sterven
 101. Niet nagekomen beloften
 102. Wandelen voor Gods aangezicht
 103. Ik kies voor rust
 104. Verlost na uitgeteerd te zijn
 105. Ik heb de HEERE lief
 106. Goedheid zonder einde
 107. Welkom aan tafel
 108. Dwars door de dood en toch geleid
 109. Herstel en gerechtigheid
 110. Grazig en stil
 111. Mij ontbreekt niets
 112. De HEER is mijn Herder
 113. Twee soorten uitkomst
 114. Twee soorten welkom
 115. Twee houdingen
 116. Twee soorten honger
 117. Twee verblijfplaatsen
 118. Twee wensen
 119. Twee zonen
 120. Satan te hulp geroepen
 121. Geen eigen rechter
 122. Angst voor Gods aanwezigheid
 123. Vijandschap
 124. Angst versus geloof
 125. De Geest van God geweken
 126. Schijnbare schuldbelijdenis
 127. De ernst van ongehoorzaamheid
 128. Op je verantwoordelijkheid gewezen als leider
 129. God zwijgt
 130. Gevolgen van zinloze regels
 131. Regels waar God niets van afweet
 132. God gaat door als leiders het laten afweten
 133. Barsten in het leiderschap
 134. Leiderschap met de Heilige Geest
 135. Door het lot bevestigd
 136. Zalving ontvangen
 137. Leider door God gekozen
 138. Leiderschap in plaats van God
 139. Het land in rust
 140. Zon en maan staan stil
 141. List en bedrog
 142. Land behoud je alleen onder de zegen
 143. Zowel vijand als bolwerk verslagen
 144. Gods stem van groot belang
 145. Verantwoordelijkheid
 146. Een ban in het leger
 147. Nooit meer opbouwen
 148. Elke onderdeel van het bolwerk moet er aan
 149. Juichen voor Gods overwinning
 150. Niets is wat het lijkt
 151. Als er geen manna meer is
 152. Herinneringen
 153. Zet je voet op het water
 154. Ook een hoer kan geloven
 155. Opstaan doe je niet alleen
 156. Sterk en moedig zijn omdat God erbij is
 157. Zet je voet neer om te overwinnen
 158. Land innemen begint met opstaan
 159. Profetie als belangrijkste gave in de gemeente
 160. Profetie boven tongentaal
 161. Alleen als de liefde er is...
 162. Gave van tongentaal
 163. Gave van onderscheiding van geesten
 164. Gave van profetie
 165. Gave van werkingen van krachten
 166. Gave van genezing
 167. Gave van geloof
 168. Gave van wijsheid en van kennis
 169. Gaven van de Geest om te gebruiken
 170. Bekend maken van de geestelijke gaven aan iedere gelovige
 171. Gaven naar mate van geloof en genade
 172. Een gesloten deur
 173. Het moment dat de Geest spreekt
 174. Grenzen doorbroken
 175. Luisteren en kijken naar wat de Geest zegt
 176. Luisteren naar de stem van de Geest
 177. Misbruik van de Heilige Geest
 178. Bovennatuurlijke wijsheid
 179. De leugen ontmaskerd
 180. Ongelofelijk kracht
 181. Uitgestort om te profeteren
 182. Heilige Geest: gegeven als opdracht
 183. Heilige Geest: Hij wijst de weg van de waarheid
 184. Heilige Geest: erbij geroepen
 185. Heilige Geest neemt je dorheid weg
 186. Heilige Geest en Salomo
 187. Heilige Geest en David
 188. Heilige Geest en Othniël
 189. Heilige Geest en Jozef
 190. Verschillend werk van de Heilige Geest
 191. Heb jij de Heilige Geest ontvangen
 192. De Heilige Geest, op ontdekkingstocht
 193. Smaad en spot omwille van Jezus
 194. Leef het Koninkrijk
 195. Pinksteren: Goddelijke moed, woorden, kracht en tekenen
 196. Pinksteren: plotseling
 197. Stilte: vredestichter
 198. Stilte: rein van hart
 199. Stilte: barmhartigheid
 200. Stilte: gerechtigheid
 201. Stilte: zachtmoedig
 202. Stilte: treurend
 203. Stilte: arm van geest
 204. Stilte: terugkijken
 205. Stilte: achtergebleven
 206. Hemelvaart: Jezus in rust vertrokken
 207. Op weg naar Hemelvaart: Liefde gevraagd (II)
 208. Op weg naar Hemelvaart: Liefde gevraagd (I)
 209. Op weg naar Hemelvaart: lesje viskunde
 210. Op weg naar Hemelvaart: frustratie
 211. In Christus: baas over je denken
 212. In Christus: overwinnaar
 213. In Christus: Jezus' kracht ontvangen
 214. In Christus: drager van de Goddelijke natuur
 215. In Christus: kind van het licht
 216. In Christus: dienaar van de gerechtigheid
 217. In Christus: de bediening van de verzoening gekregen
 218. In Christus: geroepen tot vrijheid
 219. In Christus: gedachten van Christus
 220. In Christus: reiziger
 221. In Christus: vrijmoedige toegang
 222. In Christus: geen zorgen meer
 223. In Christus: nooit alleen
 224. In Christus: veilig verborgen in God
 225. In Christus: gelijk met de anderen
 226. In Christus: ledemaat van het lichaam
 227. In Christus: overwinnaar over satan
 228. In Christus: erfgenaam van God
 229. In Christus: tempel voor God
 230. In Christus: vreemdeling op aarde
 231. In Christus: kind van Papa God
 232. In Christus: vriend van Jezus
 233. In Christus: jij bent zout
 234. In Christus: uitverkoren, heilig en geliefd
 235. In Christus: een nieuwe schepping
 236. In Christus zijn
 237. Overwinning: Op de troon met Jezus
 238. Overwinning: Pilaar in het nieuwe Jeruzalem
 239. Overwinning: Nieuwe kleren en je naam opgeschreven
 240. Overwinning: Heersen met Hem en de morgenster ontvangen
 241. Overwinning: Verborgen manna en een witte steen
 242. Overwinning: Geen schade door de tweede dood
 243. Overwinning: Boom van het leven
 244. Meer dan overwinnaar door Hem
 245. Hij is opgestaan
 246. Stilte...
 247. Mijn geest in Vaders handen
 248. Dure zalf of geloofsgeur
 249. Leven in de hemel met dezelfde God
 250. Van wie is de kerk
 251. Is Jezus koning of Koning
 252. Moeilijker dan het lijkt
 253. Het is maar wat je wilt
 254. Dienen of heersen
 255. Rijk zijn is niet alles
 256. Man en vrouw, Jezus en de gelovige
 257. Lijden of aanzien
 258. Macht over elke demon
 259. Verheerlijkt
 260. Kracht van het Koninkrijk dat is
 261. Schamen en schamen
 262. Aan het kruis
 263. Satan, verdwijn
 264. Zwijgen om eerst onderwijs te krijgen
 265. Vaste grond en bewijs
 266. De rechtvaardige leeft uit zijn geloof
 267. Twee kanten als uitersten
 268. Aan elkaar gegeven
 269. Mijn geweten is gereinigd
 270. Jezus vervangt Mozes
 271. Priester voor eeuwig
 272. Koning van de gerechtigheid
 273. Priester om ook Koning van de vrede te zijn
 274. Koning van de vrede
 275. Wij hopen omdat Jezus al binnen is
 276. Er wordt inzet van je verwacht
 277. Gevaar van hardnekkig onbekeerden in de gemeente
 278. Wordt volwassen!
 279. Dwars door de angst heen verhoord
 280. Door God aangesteld
 281. Door de hemelen doorgegaan
 282. De Zoon zorgt voor het huis van Zijn Vader
 283. Barmhartige Hogepriester
 284. Broers en zussen
 285. Door lijden geheiligd
 286. Gods herstelplan
 287. Zoveel zaligheid veronachtzamen
 288. Naam boven alle namen
 289. Aan Gods rechterhand
 290. De Zoon brengt de reiniging Zelf tot stand
 291. Gedragen door het krachtig woord
 292. Afdruk van Gods Wezen
 293. Gods heerlijkheid voor jou zichtbaar
 294. De Erfgenaam is gekomen
 295. Toen en nu
 296. Geloof door de tekenen
 297. Beslist veilig
 298. Ook nog andere schapen
 299. Echt kennen
 300. Leven en overvloed
 301. Door Jezus erbij geteld
 302. Mee naar buiten
 303. Religieuze dieven
 304. Vanwege Gods werk
 305. Iedereen moet het horen
 306. Geschreven in het zand
 307. Weggaan of blijven
 308. Waarom Jezus?
 309. Jezus komt in de storm
 310. Geen Wonderkoning
 311. De Zoon zal oordelen
 312. Sta op...
 313. Een gezond teken
 314. Het hart van aanbidding
 315. Waar Jezus wil zijn
 316. Water en Geest
 317. Verzoening te koop?
 318. Het begin van de tekenen
 319. Volgen...
 320. Gods Geest komt wonen
 321. Op schoot bij de Vader
 322. God geeft je macht
 323. De Schepper komt Zelf
 324. Hemels uitzicht
 325. Erfenis
 326. Gevaar voor de toekomst
 327. Heilige toorn
 328. Zegen of vloek
 329. Vernietigende slangen
 330. Ook Mozes blijft in de woestijn
 331. Stenen voor de waarheid
 332. Reuzen in je leven
 333. God neemt het op
 334. Gedeelde verantwoordelijkheid
 335. Gods heerlijkheid
 336. Zonder God niet verder
 337. Plaatsvervangend bidden
 338. God in beeld
 339. Grondwet
 340. Intense heiligheid
 341. Goed leiderschap
 342. Belofte voor overwinning
 343. Geslagen...
 344. Genoeg voor elke dag
 345. Mopperen
 346. Bitter
 347. Terugkijken, zingen en dansen
 348. Wees niet bang
 349. Verharde harten
 350. Boze God
 351. Gods verlangen
 352. Ik zal er zijn
 353. Geroepen om te bevrijden
 354. Een begin dat bij God begint
 355. Stille tijd

Elke dag 5 minuten met God

Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is

 

“Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.” (Mattheüs 14:28)

 

Onbevangenheid van een kind dat onvoorwaardelijk God als Vader vertrouwt. Je merkt wel dat we, als het over het avontuur met God in je leven gaat, eerst er echt een stevig fundament moet liggen van vertrouwen en geloven hoe God naar jou kijkt, maar ook naar hoe God op jou reageert. We zagen al hoe belangrijk die kinderlijke onbevangenheid is en ook hoe belangrijk het geloof is dat God echt als Vader voor Zijn kinderen zorgt. Maar ik denk dat er nog een aspect is in dat vertrouwen, dat we echt niet moeten vergeten en waar je ook meer geloof voor mag krijgen. Dat heeft met maken met het feit dat God, God is!

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

Mattheüs 14:22-32

 

22  En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.
23  En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.
24 Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen.
25 Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Dagelijks verschijnen, in een gratis mailabonnement, de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God'. Deze mail wordt aangevuld met een uitleg van een Opwekkingslied, een getuigenis of een hedendaagse gelijkenis. Door je aan te melden voor dit abonnement ben je er van verzekert dat je deze dagelijks ontvangt. (plaatsing op de website loopt meestal een paar dagen achter)
Aanmelden mailabonnement

Aanbevolen

Bijbelschool.jpg

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom