Het grote verschil

Thema: De andere kant van God

“Er is geen heling voor uw breuk, uw wond is pijnlijk. Allen die het gerucht over u horen, klappen om u in de handen, want over wie is uw kwaad niet voortdurend heen gekomen?” (Nahum 3:19 – HSV)

“Er is geen verzachting voor je wond, je letsel is niet te genezen. Wie hoort wat er met jou gebeurt, klapt in zijn handen, want wie heeft niet voortdurend geleden onder jouw wreedheid?” (Nahum 3:19 – NBV21)

Ik merk dat als je een poosje nadenkt over een profetie als die van Nahum, dat er een moment komt dat je denkt: Wat kun je hier dan nog meer over zeggen? Je kunt heel Ninevé uitspitten op basis van alle beschuldigingen die God uitspreekt over de stad en het volk, maar dat zijn hele concrete situaties in die tijd geweest. Het is goed om hoofdstuk 3 wel echt even te lezen, want je merkt Gods woede tussen de regels door. Het is echt alle perken te buiten gegaan en God zet een punt. Toch blijft er nog ene vraag over en die is spannend. En die vraag zit eigenlijk in vers 19 van hoofdstuk 3.

Wat maakt nu het verschil tussen Israël en Ninevé? En waarom is Gods conclusie over Ninevé “Er is geen verzachting voor je wond, je letsel is niet te genezen. Wie hoort wat er met jou gebeurt, klapt in zijn handen, want wie heeft niet voortdurend geleden onder jouw wreedheid?” Als je gewoon even terugkijkt naar Israël en in deze situatie vooral Juda, waren zij dan zoveel beter? Gods woorden over Zijn Eigen volk waren ook niet mals. Je moet de profeten er maar eens over nalezen. Israël wordt door God ook voor een hoer uitgemaakt. En misschien is Israël nog wel vele malen erger geweest. De heidenvolken hielden het nog bij hun eigen goden, maar Israël ging met alle volken mee en eerden alle goden die ze tegenkwamen.

Met andere woorden: De hoererij van Israël op geestelijk gebied was veel verschrikkelijker. Ninevé was waarschijnlijk wreder, maar geestelijk niet per definitie erger. En toch heeft God voor Israël altijd de deur op een kier gehouden, tot op de dag van vandaag. Zelfs in de diepste ballingschap was er nog een weg terug, zelfs na de totale verstrooiing over deze wereld, belooft God nog herstel voor Israël. Het is bijna niet te bevatten. Als je dan kijkt naar Ninevé dan zegt God dat er geen verzachting is voor haar wond, het oordeel is niet aan te passen. Genezing is niet mogelijk. Gods oordeel staat helemaal vast. Er is geen ontkomen meer aan.

De hele profetie van Nahum zegt er verder niets meer over. Na hoofdstuk 1 komt Juda helemaal niet meer in beeld. Het zijn alleen de woorden van het begin dat degenen die schuilen bij God, Die zullen een schuilplaats hebben. Een schuilplaats tegen de vijand en tegen Gods oordeel. En precies die woorden van het begin geven antwoord op die ene vraag waarom er voor Israël en Juda hoop is gebleven. Dat gaat over Gods trouw en het schuilen bij Hem. Dat maakt het verschil, zelfs als Gods eigen volk er een puinhoop van maakt, dan blijft God trouw. Dat is het grote verschil en het grote wonder.

Gods vijanden krijgen geen weg terug, dat is precies die andere kant van God. Gelukkig is er bij God recht en laat God niet gewoon maar iedereen toe, zodat we straks nog met de ellende zitten. God maakt verschil en God heeft een andere kant, die niet lief is, maar wel rechtvaardig. Natuurlijk was er voor de individuele gelovige in Ninevé een uitweg, maar voor het volk als geheel is die deur in het slot gevallen. Ze hebben zich vergrepen aan Gods volk en daar lacht God niet mee! Dat zit een punt en laat Gods toorn ontbranden. Gelukkig wel, je zou straks eeuwig met mensen moeten zijn die op wraak uit zijn, dat is geen leven en God maakt daarom verschil, terwijl jij en ik Gods bescherming juist krijgen omdat we Zijn eigendom zijn geworden zoals Israël dat is als volk van God.

Gebed: Heer, Uw trouw en Uw zorg begrijp ik niet, maar ik wil het aanbidden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu