Gelukkig als je de HEER vreest

Serie: Gelukkig met de psalmen

“Halleluja! Welzalig de man die de HEERE vreest, die grote vreugde vindt in Zijn geboden.” (Psalm 112:1 – HSV)

“Halleluja! Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de HEER en grote liefde voor zijn geboden.” (Psalm 112:1 – NBV21)

Je hebt van die oude woorden die een gevoel geven dat niet helemaal klopt, maar die je tegelijkertijd ook weer niet echt kunt vervangen. Zo’n woord als ‘vrezen’ is zo’n woord. Je zou kunnen denken dat dit woord iets te maken heeft met angst, maar aangezien angst niet iets is dat van God komt, is het nogal vreemd als Hij zou willen dat we angst voor Hem hebben. Als je de NBV21 er naast legt lees je dat het om ontzag gaat, maar of dat nu helemaal is wat het is, kun je je ook wel weer afvragen. Toch is het wel belangrijk om te weten hoe dit nu echt zit, want je bent gelukkig als je de HEER vreest.

Je merkt wel dat ik het woord ‘vrezen’ nog niet direct heb opgegeven. Misschien lopen we hier ook wel gewoon tegen onze beperkingen aan met onze taal. Angst gaat te ver, ontzag is het misschien niet. Als je naar de vertaalkeuzes van de NBV21 in het Nieuwe Testament kijkt, ontdek je dat er dan vertaalt wordt met ‘eerbied hebben’. Eigenlijk is vrezen van de HEER zoiets als intens ontzag, vol eerbied, met daarbij het diepe besef dat als je dit niet hebt, het ook gevolgen zal hebben, maar dat zonder dat je in angst zou uitkomen. Er hoort ook iets van het besef bij dat het ontbreken van dit ontzag desastreus is. Je voelt wel aan dat het voor ons bijna onmogelijk is om dit weg te houden uit de sfeer van angst.

Juist als je psalm 112 begrijpt en kunt plaatsen, wordt juist dit lastige woord wellicht toch iets eenvoudiger te plaatsen. Deze psalm is het vervolg op de voorgaande. Ook hier zit dus een vervolg in. Je moet dus eerst even kijken waar psalm 111 over gaat, om dat te begrijpen waarom dit ontzag zo belangrijk is. Psalm 111 gaat over alle grote dingen die de HEER heeft gedaan voor Israël. Het is een lofzang op Gods grote daden. Het bezingt de wonderen en de kracht van God Die Hij heeft laten zien aan Zijn volk. Het gaat over het recht dat Hij liet gebeuren en de verlossing die Hij heeft gegeven aan Israël, maar het gaat ook over Zijn ontzagwekkende kracht tegenover de vijanden.

Als je daar van onder de indruk bent gekomen, dan wordt je zalig gesproken als je daardoor tot intens ontzag komt voor de HEER. Dat is Hij gewoonweg waard. Dat maakt jou klein en Hem oneindig groot. Dan wordt het ineens ook helemaal niet vreemd meer dat God ons ook regels geeft. Geen opeenstapeling van regels waardoor er angst zou ontstaan en je zo goed mogelijk je best gaat doen, maar regels waardoor we uit liefde tot Hem reageren. Het woord ‘regels’ is natuurlijk gelijk verdacht, maar dit is positief bedoeld, zodat het echt vreugde mag geven om dat te doen. En er is een gevolg aan deze ‘vreze’ van God. Het woord ‘gelukkig’ of ‘welzalig’ heeft hier namelijk ook een doel. Het uit zich namelijk in een ‘beloning’. Heel vaak zit het geluk in de zaligspreking, maar hier wordt na de zaligspreking duidelijk wat het je ‘oplevert’: Zegen voor je nageslacht, rijkdom en veel bezit en je hoeft nergens bang voor te zijn. Heb intens diep ontzag, vol liefde en eerbied voor de HEER en Hij zal je zegenen.

Gebed: HEER, wat maakt U deze keer duidelijk hoe we tot ‘vrezen’ op de juiste manier kunnen komen. Ik wil onder de indruk komen van Uw grote daden en U van harte vrezen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu