God is rechter

Thema: God is…

“Maar God is Rechter: Hij vernedert de een en verhoogt de ander.” (Psalm 75:8)

Iemand zei in de achterliggende tijd tegen mij: “Stel je nu voor dat iemand helemaal perfect heeft geleefd, maar niet heeft geloofd in Jezus, gaat diegene dan naar de hel”? Herken jij zo’n vraag? Ik wel, niet alleen als vraag die mij gesteld wordt, maar ik vind dit dus ook lastig. Je komt gewoon mensen tegen die nooit iemand kwaad hebben gedaan en hoe gaat God daar dan mee om? Ik wilde op deze vraag antwoord geven en tegelijk dacht ik: “Pas op, Theo, voor je het weet oordeel jij en niet God”.

Zodra ik zou zeggen dat zo iemand naar de hel gaat, zet ik mij op Gods stoel. Ja, nu kun je zeggen dat de Bijbel duidelijk is over het oordeel als iemand niet gelooft. Dat klopt en ik zal de laatste zijn die zou zeggen dat God straks aan het eind van de geschiedenis niet zou oordelen, maar zodra ik het ga invullen, neem ik het oordeel ter hand. En hoewel je de Bijbelteksten dan aan je kant kunt hebben, denk ik, dat wij altijd moeten uitkijken om het oordeel uit te spreken, want dat is aan God.

God is niet alleen rechtvaardig, maar God is ook rechter. God spreekt recht en misschien wacht Hij daar soms echt nog wel mee, maar God zal recht spreken. Alleen is dat recht dat God spreekt van een heel andere orde dan ons recht. Niet voor niets lezen we in de Bijbel dat wij zien wat voor ogen is, maar dat God het hart aanziet. Ik weet niet of iemand die altijd goed leefde, maar nooit iets over wat hij geloofde zei, ook daadwerkelijk niet geloofde. Daarmee zeg ik niet dat het goed is als je in je leven geen getuigenis van je geloof aflegt, maar hoe bijna onmisbaar het ook is, is de enige voorwaarde geloven in Jezus. En ik denk dat je daar eigenlijk nooit over kan zwijgen, maar er kunnen redenen zijn dat iemand het niet doet en dan zal God volmaakt zuiver straks recht spreken.

De tweede vraag die je vervolgens bijna altijd krijg is de vraag of het bestaan van een hel, Gods liefde niet laat verdwijnen. Het niet bestaan van een plaats van oordeel zou juist Gods liefde laten verdwijnen. Stel je voor dat God straks zomaar iedereen toelaat in de hemel. Ongeacht wat iemand deed en of hij daar berouw over had. Ik weet niet of ik dan mij in de hemel wel zo veilig zou voelen. Een beroepsmoordenaar zonder berouw? Een serieverkrachter die zich nooit bekeerde? Maar ook die kleinere zonden, waar geen bekering van was, zou je dat in de hemel erbij willen hebben? Als iemand niet is veranderd?

Een rechter is namelijk niet alleen iemand die straf uitdeelt. Een rechter zorgt vooral voor gerechtigheid en daarmee ook voor veiligheid. Zonder gerechtigheid kan er geen veiligheid zijn, zelfs niet in de hemel. De enige manier dat iemand die zondigt, verandert van intenties en zich echt bekeert, is door in Jezus te geloven. Dat maakt niet alleen dat iemand gaat geloven, maar ook dat iemand gaat veranderen, echt veranderen. Als God straks op Zijn rechterstoel gaat zitten is daarom het geloof in Jezus het enige dat zal tellen. Dan spreekt God je vrij van elke zonde, omdat er dan recht gedaan is aan de schuld, maar ook omdat Hij dan de veiligheid kan waarborgen in de hemel omdat het geloof in Jezus jou veranderde en je niet liet wie je was. Daarom spreekt God recht en is Hij rechter en zal Hij nooit verhogen degenen die niet leerden buigen voor Hem en daarom zal Hij verhogen als je buigt voor Jezus!

Gebed: Heer, soms zijn er dingen van U die ik lastig vind, maar toch is het feit dat U rechter bent ook heel geruststellend. Dank U daarvoor.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu