God is zaligheid

Thema: God is…

“Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid.” (Psalm 68:20)

Er zijn soms woorden in de Bijbel die we gevoelsmatig wel kunnen plaatsen, maar waarvan het nogal lastig is om die woorden echt uit te leggen. Dat is ook zo met het woord ‘zaligheid’. Wat is nu eigenlijk ‘zaligheid’. Je zou ook het zelfstandig naamwoord even kunnen loslaten en de vraag kunnen stellen wat het betekent om zalig te zijn. Of nog net even iets anders: zalig worden. Dan kom je al snel bij de vraag hoe je zalig wordt. Alleen is dan nog steeds de vraag wat dit is.

Ik merkte dat ik bij het nadenken over het woord ‘zaligheid’ in Psalm 68, dat ik het nog heel lastig vond om goed woorden te kunnen geven wat dit woord eigenlijk precies betekent. De NBV vertaalt het eigenlijk altijd met ‘redding’. En toch, gevoelsmatig heb ik het gevoel dat dit te kort doet aan wat het is. Zeker als je vanuit ‘zalig worden’ denkt, dan is het niet alleen ‘gered worden’. Zalig worden begint wel met redding, maar het loopt uit op iets van volmaakt geluk.

Als je daar bent gekomen met het analyseren van het woord ‘zaligheid’ dan begrijp je ook het gevoel dat het meer is dan redding. Want wat is dan ‘de zaligheid’. Dat is dus de plaats waar je de hoogste mate van geluk kunt vinden, zoals het woordenboek uitlegt. Eigenlijk vind ik de woordenboek uitleg beter dan de meeste vertaalopties in diverse vertalingen. Oudere vertaling kiezen doorlopend voor het woord ‘heil’, maar dat is net zo onduidelijk.

De zaligheid is dus vooral de plaats waar je volmaakt gelukkig bent, de plaats in volmaaktheid. Dan ben je geneigd om te zeggen dat dit de hemel is. Waarom is dat dan de hemel? Omdat je daar volmaakt gelukkig bent? Het klopt natuurlijk ergens allemaal wel, maar dan kom je Psalm 68 tegen en die maakt duidelijk wat die zaligheid nu eigenlijk is. Of eigenlijk, beter gezegd: Wie die zaligheid is. Het gaat dan kennelijk ineens niet meer over een plaats, maar over een Persoon. God is onze zaligheid. Even terug naar het woordenboek. De hoogste mate van geluk is niet de hemel, maar jouw hoogste mate van geluk is God.

Je zou dan eigenlijk van deze Psalm ook even het voorgaande vers erbij moeten nemen. Dat is een profetische uitspraak die later wordt betrokken op Jezus. Jezus is opgevaren naar de hemel, de dood overwonnen en heeft door de Heilige Geest aan ons gaven gegeven, om aan die mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen straks te laten wonen bij de HEER. Dat is wat er eigenlijk voor staat. En dan volgt ons vers van vandaag: Het loven van God omdat Hij ons dag aan dag overlaad. Hoe doet Hij dat dan? Doordat Hij Zichzelf heeft gemaakt tot onze zaligheid. Ja, dat is uiteindelijk dus wel in de hemel, maar de hemel is niet het doel op zichzelf.

De echte zaligheid is niet de hemel, maar is God Zelf Hij is onze zaligheid, Hij is ons diepste geluk en Hij is ons heil. Dan begrijp je ook waarom ik de vertaling met het woord ‘redding’ niet zo heel gelukkig gekozen vind, omdat God de HEER je redding niet kan zijn. Redding ontvang je, terwijl je zaligheid God is. In Hem vind je alle vreugde, alle vrede en alle heerlijkheid. In God kom jij pas echt tot je doel.

Gebed: HEER in U kom ik tot mijn doel. U bent mijn zaligheid, U bent mijn diepste geluk. In U vind ik alles wat ik mis.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu