God is licht

Thema: God is…

“En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.” (1 Johannes 1:5)

God is licht, maar wat betekent het dat God licht is? Ik dacht vroeger als kind dat God licht zou geven. Nu is er ook zeker een glans die van God afstraalt, maar om God dan als een soort lichtgevende persoon te zien is toch wel wat vreemd, temeer omdat God een geest is. Daarbij is glans nog niet hetzelfde als licht. Toch schrijft Johannes dat dit de boodschap is die hij van Jezus heeft gehoord: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Is dan nu gelijk helder wat het betekent dat God licht is? Daar kom je alleen maar achter als je de verzen er omheen leest. Johannes is in ieder geval de schrijver in het Nieuwe Testament die heel vaak met tegengestelde termen iets duidelijk maakt. Dat doet hij ook hier weer. Hij zet tegenover wat God is, licht, wat God niet is, duisternis. Als je dus niet helemaal helder kunt krijgen wat licht is, dan moet je het tegenovergestelde helder proberen te krijgen. Wat bedoelt Johannes met ‘duisternis’?

Johannes zegt dat als je gemeenschap hebt met God, en toch in de duisternis wandelt, dat je dan de waarheid niet doet. Tegelijk als je wel in het licht wandelt, dan reinigt het bloed van Jezus je van alle zonden. Met andere woorden: De duisternis is wandelen in een leven van zonde. Nu kun je natuurlijk zeggen dat wij altijd zonde zullen blijven doen en dat wandelen in het licht dus eigenlijk niet kan, maar Johannes bedoelt veel meer te zeggen dat als je met God wandelt èn er vergeving is, dat dit een leven in het licht is. Daar kunnen we nu nog veel meer over zeggen, maar waar het nu over gaat is het licht dat God is.

Johannes maakt heel duidelijk dat God zonder zonden is. Ja, dat is logisch, zou je kunnen zeggen, maar het gaat ook verder. Het licht dat God is, is niet alleen dat God geen zonden doet, maar ook de gevolgen van de zonde raken Hem niet. Duisternis zijn zonden, maar ook alle gebrokenheid die er is door het rijk van de duisternis. God is niet alleen helemaal zuiver en zonder zonden, maar Zijn licht is volkomen volmaakt en zuiver. Om Hem heen is niets van duisternis te bespeuren, niets dat verbinding heeft met het rijk van de duisternis.

En je voelt wel aan dat als je beseft dat dit God is, dat die hele lastige tekst uit de Bijbel dat God een verterend vuur is, eigenlijk ook weer niet zo vreemd is. God kan niet leven met zonden, Zijn licht verteert als het ware de zonden. En dan is het ineens ook veel minder lastig dat we ook moeten zeggen dat er bij God een reactie is op de zonden en de duisternis. Dat kan niet anders omdat Hij zuiver licht is.

Gebed: Heer, U bent licht en ik vaak niet. Te vaak raakt de duisternis mij of wandel ik daar toch. Ik dank U voor het bloed van Jezus, dat mij reinigt en mij in Uw licht blijft vasthouden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu