God is heilig

Thema: God is…

“De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!” (Jesaja 6:3)

Wat is jouw eerste reactie bij de karaktereigenschap ‘heilig’ van God? Het is nog niet zo eenvoudig om te zeggen wat dit nu precies is. God is heilig, dat lezen we op heel veel plaatsen. De engelen in de hemel bezingen het voortdurend en ook als Jesaja wordt geroepen en hij het visioen ziet van de tempel waar God op Zijn troon ziet, roepen de engelen uit dat God heilig is. Het valt ook op dat dit vaak meerdere keren achter elkaar gebeurt. Heeft de heiligheid van God met zuiverheid te maken? Dat is wel het gevoel dat we er vaak bij hebben. Ook iets als verhevenheid heeft er dan mee te maken.

Als je kijkt naar het woord heilig, is het dat eigenlijk allemaal niet. Heilig betekent in de eerste plaats iets van ‘afgezonderd’. Als het over je leven als christen gaat hebben we de opdracht om heilig te zijn. Dat betekent dat je afgezonderd bent van de wereld. Het gaat bij het woord heilig vooral over het totaal anders zijn. De bekende theoloog Karl Barth zegt van God dat Hij de gans Andere is. Misschien is dat wel de beste manier om Gods heiligheid te beschrijven.

God is van een andere, totaal volmaakte orde. Hij is totaal anders. En in deze heiligheid, in dit totaal anders zijn, zitten altijd die eigenschappen waarvan je het gevoel hebt bij het woord ‘heilig’. God is zuiver, almachtig, Hij is zo verheven dat je het eigenlijk geen woorden kan geven. Juist omdat Hij anders is. Als wij al enigszins zuiver zijn in onze bedoelingen, dat is God daarin nog zo heilig anders.

Gods volmaaktheid is er omdat Hij heilig is en Hij is heilig en daarom is Hij volmaakt. Als je doordrongen raakt van Gods heiligheid, dan begrijp je waarom de engelen bij Jesaja het ‘Heilig, heilig, heilig’ uitroepen, maar dan begrijp je ook waarom Jesaja niet meer weet waar hij het moet zoeken. Hij roept niet voor niets uit ‘Wee mij, want ik ben een man van onreine lippen’. Hij beseft dat Gods heiligheid te groot is voor iemand die niet altijd waarheid spreekt. En daarom is hij bang om te vergaan.

Nu klinkt dit vooral heel zwaar, zeker als je Gods heiligheid betrekt op Zijn volmaaktheid en zuiverheid, maar Gods heiligheid moet je ook betrekken op Zijn genadigheid en barmhartigheid, want ook daarin is Hij volmaakt en totaal anders dat wij. En ja, dat klaagt ons ook op die eigenschappen aan, omdat we niet zijn zoals Hij, maar tegelijk is dat juist ook weer een bemoediging voor ons. Juist omdat Zijn barmhartigheid en genadigheid niet is zoals wij zijn, gaat het ook veel verder en stopt het niet waar het bij ons stopt.

Het is goed om onder ontzag te komen van Gods heiligheid en te beseffen dat God echt zoveel meer is dan wij, zoveel verhevener is. En dat ontzag voor Hem maakt ons klein en laat ons geloof in wat bij God mogelijk is groeien en dan roepen we het met de engelen uit: Heilig, heilig, heilig en buigen we in diep ontzag voor God, Die zo anders is.

Gebed: Heer, U bent heilig, heilig, heilig. U bent op elk gebied zoveel groter, heerlijker en verhevener. Ik buig mij voor U en erken dat ik niet in de schaduw kan staan van Uw heiligheid.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu