Worstelen met God

Thema: Kracht van gebed

"Voorwaar, God heeft naar mij geluisterd, Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed." (Psalm 66:19)

Het voelt bijna als glad ijs op het moment dat je iets moet gaan zeggen over de vraag of bidden echt helpt. Jezus zegt natuurlijk wel dat als we bidden, kloppen en zoeken, dat we zullen ontvangen, opgedaan worden en dat we zullen vinden, maar is dit echt altijd zo? Dan klinkt het ook wel makkelijk om dan te zeggen dat je moet bidden naar Gods wil. En als dan een gebed niet verhoord wordt, moet je dan zeggen dat je niet naar Gods wil hebt gebeden? Als het over bidden voor zieken gaat, zeg ik altijd: "Genezing is verdiend door Jezus". Je kunt dan nooit tegen Gods wil in bidden, alleen de genezing ontvang je of in een wonder, of door artsen en processen heen of bij de hemelpoort als je in Jezus gelooft. Heel vaak wordt dan tegen mij gezegd dat dit makkelijk is om zo te denken, want als er dan niets gebeurt, heb je toch geen valse hoop gegeven.

Ik zal je zeggen dat het zo makkelijk niet is. Ik worstel met gebeden die niet verhoord lijken te worden. Ik begrijp heel vaak niets van Gods plan. Waarom zijn verschillende apostelen uiteindelijk op een verschrikkelijke manier aan hun einde gekomen, terwijl er in alle gemeenten ongetwijfeld voor hen is gebeden. Lang niet al onze gebeden worden op onze manier verhoord. Maar de vraag is of je jezelf aan God durft toe te vertrouwen en te geloven dat Hij als een Vader voor je is? En ik denk dat je kunt zeggen dat zelfs de grootste heiligen uit de Bijbel geworsteld hebben met Gods wil en Gods plan, maar ze zijn uiteindelijk blijven bidden en roepen in het geloof en het vertrouwen dat God hen echt niet zou laten vallen. Misschien is dat de vraag wel die we elkaar eerlijk moeten stellen als het over bidden gaat: Verandert jouw beeld van God op het moment dat jouw gebed niet verhoord lijkt te worden? Wat doet het met je relatie met God als Hij niet lijkt te reageren of op een andere manier reageert?

Op een bepaalde manier ben ik misschien nog erg ouderwets, maar ik lees nog steeds telkens na het eten de Bijbel van begin tot eind door en zo telkens opnieuw. Daardoor ben ik nu weer in de psalmen aangeland. En misschien komt het omdat ik nu een vertaling lees die mij niet erg eigen is dat het mij opvalt, maar David bidt in een groot aantal psalmen tegen de vijanden die hem telkens achterna zitten. Heeft God dan nooit geluisterd naar al die gebeden van David? En misschien ben ik wel te positief om het bidden te noemen, want heel veel psalmen hebben maar weinig weg van een gebed, maar lijken meer een schreeuw en soms bijna een verwijt aan het adres van God, omdat Hij niets lijkt te doen. En toch komen bijna al die psalmen uit op het vertrouwen dat God zal ingrijpen en zijn vijanden zal wegdoen.

Diep van binnen is bidden vooral vertrouwen en zeker weten dat God wel degelijk recht zal doen. En waarom God dat niet altijd doet als het zo nodig lijkt te zijn, daar krijgen we heel vaak geen antwoord op. En ik kom er niet uit als ik wonderen zie gebeuren, maar uiteindelijk overlijd dan iemand na een paar wonderen toch nog. We hebben het bij onze schoonzoon gezien dat God op ons gebed heel direct ingreep en wonderen deed, tot er geen wonder meer kwam. Ik kom daar niet uit, maar ik weet dat God de beste keus maakt, al blijf ik met vragen achter. Het is zoals David zegt in Psalm 66, nadat hij het heeft gehad over Gods grote daden, dat God naar hem heeft geluisterd. Hij looft God omdat Hij het gebed van David niet heeft afgewezen. Hij zegt zelfs dat het een luid gebed was. Dat is dezelfde David die zoveel keren met vijanden opgescheept bleef zitten, zelfs na veel gebeden. Niet zo gek dat hij het dan heeft over een luid gebed. De vraag die overblijft is hoe je dan God ziet. Hier ligt ergens een sleutel, want als je zo durft te bidden, dat wat God ook doet, dat Hij voor jou niet veranderd, dan kom je op het punt dat je met geloof durft te bidden en tegelijk te weten dat God de beste weg met je gaat. Dat is een ander antwoord als dat ik ook vaak hoor: "Als je maar genoeg geloof hebt, dan zal God verhoren". Gebed is niet een middel dat alles voor ons maakbaar maakt, gebed is het gesprek met God waar Hij met jou de beste weg wil gaan.

Gebed: Heer, wat is gebed ingewikkeld als ik het wil begrijpen, maar wat is gebed ontspannend als ik U volledig durf te vertrouwen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu