Gebed is een opdracht

Thema: Kracht van gebed

"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God." (Filippenzen 4:6)

Kun je zeggen dat bidden iets is dat zou moeten? Je voelt wel aan dat dit ergens een lastige vraag is. Het lastigste is dan vooral dat, zoals ik vorige keer als schreef, je snel een reactie krijgt dat er iets zou moeten bij God. Wat daarbij komt, als het om intimiteit gaat en om het delen van je hart, kun je daar dan van zeggen dat dit moet? Alsof er een bepaalde dwang zou zijn om je diepste emoties te delen. Het blijft iets dat heel lastig is in de Bijbel. Aan de ene kant zou genade vrijheid moeten betekenen, maar betekent dit dan dat je niets meer moet? Als je de brieven van Paulus leest, merk je dat Paulus toch wel heel vaak het woordje 'moeten' gebruikt. En ook het aantal bevelen dat hij geeft in zijn brieven is aanzienlijk. Tegelijk zegt Jezus niet dat Hij moet bidden, Hij doet dat als iets dat vanzelf gebeurt.

Hoe blijf je nu uit een bepaalde religieuze situatie waarin geen vrijheid is, terwijl er wel gewoon iets hoort. Met andere woorden, mag God ons iets opleggen dat erbij hoort als je gelooft? Niet om iets te verdienen, of om beter te zijn voor God, maar omdat het eigenlijk het gevolg is van een relatie onderhouden. Blijkbaar vinden wij een relatie onderhouden lang niet altijd eenvoudig. Het aantal huwelijkscursussen en bedrijfstrainingen rondom communicatie laat wel zien dat dit niet vanzelf gaat. Als dat dan al niet lukt in het gewone intermenselijke verkeer, zou ons dat dan beter afgaan als we met God communiceren. Is het ook niet gewoon zo dat wij als mensen zo sterk op onszelf gericht zijn geraakt, waardoor communicatie waarbij je de ander ruimte geeft, heel lastig is geworden?

Of nog misschien wel een vraag dieper: Hebben wij niet bepaalde regels nodig zodat we onze relatie met God kunnen onderhouden? En ja, gebed zou helemaal vanzelf moeten gaan. Daar zou geen enkele aanwijzing voor nodig moeten zijn. Want wees eerlijk als je een echte goede relatie hebt, dan hoef je 'deelmomenten' toch ook niet te plannen? Dat doe je toch gewoon? En toch, geeft Paulus ons op meerdere plaatsen in zijn brieven een ondubbelzinnige opdracht om te bidden. We moeten bidden zonder ophouden, we moeten sterk aanhouden in gebed en zo heeft hij meer van deze aanwijzingen die echt als een opdracht zijn opgeschreven. Is dit dan toch niet iets van religie? Als je geen behoefte hebt om met God te praten, dan doe je dat toch gewoon niet? Je kunt je afvragen of zo'n opmerking getuigt van volwassen geloof. Of mag ik dit pubergeloof noemen? Een puber zit ook in een fase waarin hij niets met zijn ouders wil delen, omdat hij het zelf veel beter weet.

Paulus heeft nog een tekst over de oproep om te moeten bidden, maar dan wordt wel duidelijker waarom dit zo is. Hij schrijft aan de gemeente in Filippi dat zij in geen ding bezorgd moeten zijn, maar dat ze hun verlangens in alles, door bidden en smeken bij God bekend moeten maken. Daar zit een kern als het gaat over de opdracht om te bidden. Een kind wil erkenning van zijn vader, dat is logisch. Zo is het ook met gebed. Waarom is bidden een opdracht? Omdat je daardoor alles deelt wat je bezighoudt en God, als je Vader je zorgen kan overnemen en de dingen die je deed wil Hij erkenning geven dat je het deed en als het fout ging, kan Hij je aankijken en zeggen: "Fout is fout, maar Ik wil je helpen leven zoals Ik het wil en Ik vergeef je". Als je alles deelt, draagt God je dus ook. Dat hoef je niet te verdienen, maar je komt wel in Zijn nabijheid, zoals een kind bij zijn vader komt. Is bidden dan een opdracht die religieus is, of is het Gods zorg voor jou? Het gaat natuurlijk om dat laatste en we hebben op een bepaalde manier dus ook gewoon regels nodig, die tegelijkertijd vanuit relatie ontstaan. Dat blijft een spanningsveld, maar bidt zonder ophouden, omdat je dan niet zelf alles hoeft te blijven dragen, maar het weer bij je Vader terechtkomt en Hij het zal overnemen.

Gebed: Heer, ik wil geen regels om mijzelf bij U in de kijker te spelen, ik wil alleen vanuit de relatie met U leven en als U mij daarvoor opdrachten geeft, wil ik gehoorzamen. 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu