Spreuken - Gods inzicht is bepalend

"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen dan zal Hij je paden rechtmaken." (Spreuken 3:5 en 6) 

Het lijkt een heel logisch gevolg van alles wat Salomo zegt. En eigenlijk past het helemaal in beeld van de hele Bijbel. Maar of het echt zo logisch is in onze manier van handelen is dan wel vraag twee. Als ik zou vragen: Vind jij dat je moet vertrouwen op de HEER met heel je hart? Dan is de kans groot dat je zegt dat dit moet. Het is ook immers echt een Bijbels gegeven. Maar als we de vraag persoonlijker maken en vragen: Doe je het ook? Dan wordt het antwoord wellicht veel lastiger.

 

Maar misschien kom je wel een heel eind en vertrouw je met je hele hart op de HEER. Als dit al zou kunnen, dan komt de volgende vraag: Steun je dan ook niet op je eigen inzicht? Dan wordt het wel serieus lastig. En als ik eerlijk moet zijn, dan wil ik heel graag helemaal op de HEER vertrouwen en bij elke keus Hem betrekken. De volgende zin: Ken Hem in al je wegen, wil ik heel graag en eigenlijk zou ik bij elke beslissing met God willen afstemmen. Ik zou dat willen en misschien is dit wel heel erg bekend voor jou om dit te horen. Maar ik zeg er wel gelijk achteraan: Maar de keren dat ik, zonder nadenken beslissingen neem en God er helemaal niet bij betrek zijn er echt ook nog veel te veel. 

Ik weet hoe heerlijk het is als je afgestemd met God leeft en elke beslissing met Hem neemt, maar toch lukt het telkens niet. Zo vaak van die momenten dat je impulsief handelt, zonder je af te vragen of God er nu echt blij mee is. En natuurlijk, als Gods wijsheid in jou aanwezig is, stuurt ook Gods wijsheid ongemerkt je leven, maar er zijn nog genoeg momenten waarbij wij ook beseffen dat we niet gelijk moeten reageren, maar eerst tijd moeten nemen om het met God te bespreken en te overleggen. 

Hoe vol van geloof je ook bent, ons eigen inzicht blijft soms toch echt nog steeds een flinke valkuil. Steunen op je eigen inzicht is niet wat God van je vraagt. Dat betekent niet dat je eigen inzicht niet goed zou zijn, daar is niets mis mee, maar als je er op ga steunen, dan ben je er niet meer op corrigeerbaar en dan is jouw inzicht het einde van alle tegenspraak. Vroeger leerde ik: je hebt gelijk tot het tegendeel bewezen is. Dat is wijs zijn in eigen ogen en niet meer openstaan voor andere inzichten.  

Zorg dat je de HEER kent in alles wat je doet. Laat niets onbesproken met Hem zijn. Dat hoeft geen doorlopende stille tijd te zijn, maar stem de hele dag door gewoon af op Gods bedoelingen. Zorg dat de lijn naar God open is en blijft. Soms zal dat alleen maar een "Heer, wat nu...?" zijn en soms zal het een tijd van stilte en bidden zijn. Maar wandelen met God is ook afstemmen met God en Zijn inzicht bepalend laten zijn voor je hele leven. 

Gebed: Heer, ik wil mij telkens afstemmen op Uw weg en Uw bedoelingen. Ik wil mijn eigen inzicht niet bepalend laten zijn, maar Uw inzicht.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Handelingen 1:12-14 (HSV)

 
[12] Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.
[13] En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
[14] Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Handelingen 1:12-14 (NBV21)

  [12] Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. [13] Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. [14] Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

04 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu