In Christus - Ledemaat van het lichaam

"Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden." (1 Korinthe 12:27)

Het beeld is zo heel bekend. De woorden van Paulus waarin hij het beeld van een lichaam gebruikt om uit te leggen hoe het in de gemeente behoort te werken is overbekend. En we kunnen daarbij dan zeggen: "Gelukkig, ik hoef niet alles te kunnen." Tegelijk als je dit beeld naar voren haalt in een studie over teksten rondom identiteit in Christus, dan wordt het ook nog een iets ander verhaal. Vaak denken wij dat we alleen maar hoeven te 'zijn' in onze identiteit in Christus. Maar telkens blijkt dat we ook worden aangezet om vanuit die identiteit te denken en te werken. En het is troostvol om te weten dat je geliefd bent, maar ook vanuit geliefd-zijn is je geliefd gedragen geen vreemd vervolg.

Zo is het ook met dit beeld van Paulus: In Christus ben je onderdeel van het lichaam van Christus.

Natuurlijk is dit niet letterlijk zo, maar Paulus wil benadrukken dat niet alleen Jezus de kerk en de gemeente is. Niet alleen Jezus bepaald het Koninkrijk, maar het Koninkrijk en het zichtbaar maken van het Koninkrijk wordt bepaald door elke gelovige. En van daaruit zegt Paulus dat wij allemaal ledematen zijn van het lichaam van Jezus. Of eigenlijk zijn wij allemaal onderdelen van het lichaam, waarvan Jezus het Hoofd is. Jezus stuurt de ledematen aan, maar zonder ledematen zou Christus niets hebben om hier op aarde Zichzelf zichtbaar te maken.

In plaats van dat we dienstknechten van de ongerechtigheid zijn, mogen we in Christus dienstknechten van de gerechtigheid zijn. Jezus wil Zijn lichaam compleet maken met jou aanwezigheid. En daardoor mogen wij, geleid door Jezus aan het hoofd, Zijn Koninkrijk, Zijn leven met Hem zichtbaar maken op aarde. Want deze ledematen staan in het licht van de gaven van de Geest. Het ene lid heeft gave van profetie, terwijl het andere lid gave van genezing heeft. Ieder heeft dus afzonderlijke gaven gekregen. 

En dan zijn we gelijk ook bij nog iets anders binnen dat lichaam van Jezus. Want de ledematen van een lichaam hebben elkaar nodig. Ze kunnen elkaar niet missen en ze kunnen ook niet zonder Hoofd. Met elkaar vullen we elkaar dus aan om een geestelijk werk hier op aarde te mogen doen. En ik kom eigenlijk niet uitgedacht over het laten zien van het Koninkrijk op aarde. Want dat is zo iets groots als je daar als ledemaat van dat lichaam aan mag meewerken. Niemand is zonder geestelijke gaven, allemaal hebben we bepaalde gaven gekregen zodat alles wat nodig is ook werkelijk gedaan kan worden. 

En nog zo iets, in het lichaam maakt de voet zich er niet druk om dat hij geen hand is, maar zo zou het bij ons ook behoren te zijn. Sommige gaven zijn zo bijzonder in onze ogen, maar voor het lichaam maakt het niet uit, alles is dan even belangrijk. Zo mag jij, met jouw geestelijke gaven onderdeel zijn van Gods grote plan op aarde. Ga dus ook echt op zoek naar jouw geestelijke gaven, zodat je ook echt kunt functioneren als ledemaat. En je mag met eer meewerken aan Gods grote plan en tegelijk binnen het lichaam ook zorg voor elkaar dragen.

Gebed: Heere Jezus, ik dank U dat U mij onderdeel maakt van Uw grote plan. Ook ik heb gaven van U gekregen om Uw grote plan verder uit te voeren. Ik wil er mee woekeren en ik wil met eer onderdeel van Uw lichaam zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Handelingen 1:12-14 (HSV)

 
[12] Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.
[13] En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
[14] Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Handelingen 1:12-14 (NBV21)

  [12] Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. [13] Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. [14] Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

04 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu